Den ředitelského volna – 18.11.2022

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla ze závažných provozně technických důvodů vyhlásit den ředitelského volna, a to v pátek 18. 11. 2022.

Obědy ve školní jídelně budou všem strávníkům odhlášeny, provoz ve školní družině bude zajištěn pouze v případě dostatečného počtu přihlášených žáků.

V Praze dne 27. 10. 2022

Mgr. Eva Rambousková, ředitelka školy


Dalši příspěvky