Čerpání finančních prostředků z EU

pro rodiče

 \r\n

Naše škola bude čerpat finanční prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které spolufinancuje Evropská unie

\r\n\r\n\r\nNázev projektu: ZŠ Na Šutce 23\r\n\r\nČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004041\r\n\r\nZahájení realizace projektu: 1.9.2017\r\n\r\nUkončení realizace projektu: 31.8.2019\r\n\r\nDélka realizace: 24 měsíců\r\n\r\nVýše podpory: 1 132 912,00 Kč\r\n\r\nTento projekt je spolufinancován Evropskou unií.\r\n\r\nNaše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.\r\n\r\nProjekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.\r\n\r\nCílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, mentoring a inkluzi a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.\r\n\r\nNastavené šablony:\r\n\r\nŠkolní asistent – personální podpora ZŠ\r\n\r\nCílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.\r\n\r\nVzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin\r\n\r\nCílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.\r\n\r\nVzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin\r\n\r\nCílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti mentoringu.\r\n\r\nČtenářský klub pro žáky ZŠ\r\n\r\nCílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.\r\n\r\nKlub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ\r\n\r\nCílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.\r\n\r\nDoučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem\r\n\r\nCílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).\r\n\r\nMgr.Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky