Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče, 

v letošním školním roce proběhne ve spolupráci s DDM Prahy 8 – Spirála adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Ten se uskuteční ve dnech 6. – 8. 9.2022. V úvodu kurzu budou zařazeny aktivity zaměřené na poznávání žáků a jejich třídních vyučujících, dále činnosti podporující kooperaci a příjemné klima ve třídě. Závěr adaptačního kurzu třídy uzavřou v lanovém parku. Více informací získáte u třídních učitelů, popř. u metodičky prevence (prochazkova@zssutka.cz).

Mgr. Procházková Hana

Školní metodik prevence


Dalši příspěvky