Balíček okamžité pomoci Pražanům – informace pro zákonné zástupce žáků

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

s odvoláním na Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 si Vás dovoluji upozornit na možnost čerpání finanční podpory dle Metodiky a informací pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy (pomocprazanum.praha.eu).

Podmínky pro podání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 jsou zveřejněny ve Směrnici, jejíž součástí jsou rovněž vzory žádostí (viz příloha č. 1, příloha č. 2).

V Praze 26. 9. 2022

Mgr. Eva Rambousková, ředitelka školy

Směrnice – Podmínky pro podání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze (příloha č. 1)

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity (příloha č. 2)


Dalši příspěvky