Distanční výuka od 2. listopadu 2020

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče, milí žáci,\r\n\r\npřes víkend bylo oficiálně potvrzeno, že s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 bude nadále omezen provoz základních škol, je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a zároveň se omezuje provoz školních klubů a školních družin.\r\n\r\nOrganizace výuky na dálku se nemění\r\n\r\nOd pondělí 2. 11. 2020 tedy pokračujeme ve vzdělávání všech žáků školy distanční formou, a to:\r\n

  \r\n

 • v synchronní on-line výuce, tzv. živé vysílání prostřednictvím komunikační platformy Google classroom
 • \r\n

 • v asynchronní on-line výuce, kdy žáci pomocí internetu a různých digitálních technologií pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech
 • \r\n

 • v off-line výuce, která neprobíhá přes internet, většinou jde o samostudium a plnění úkolů z učebnic, pracovních sešitů a pracovních listů (tato část je velmi důležitá, žáci samostatně, procvičují např. příklady v matematice, cvičení v ČJ, Aj aj., vše pak při další online výuce konzultují s vyučujícím)
 • \r\n

\r\nŽáky I. stupně dále vyučují paní učitelky třídní většinou všem hlavním předmětům, zpravidla v blocích 1 – 2 hodiny denně.\r\n\r\nTřídy II. stupně pokračují ve výuce dle platných  on-line rozvrhů.\r\n\r\n \r\n\r\nVýuka hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy\r\n\r\nPočínaje tímto týdnem budou jinak do výuky zařazeny i předměty z výchovné oblastivýtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova bude vyučována v omezené míře.\r\n

  \r\n

 1. stupeň
 2. \r\n

\r\nNa prvním stupni nebudou úlohy těchto výchov zadávány jako u jiných předmětů. Paní učitelky je budou zařazovat v rámci výuky předmětů všeobecných jako doplňující úlohy v duchu mezipředmětových přesahů. Tematické práce mohou doplňovat učební plány předmětů – prvouku, přírodovědu, vlastivědu, mohou také vyplývat z konkrétních činností při online hodinách (poslech hudby, relaxace apod.). Hodnocení žákovských prací bude motivační, k prezentaci dojde až po návratu do školy.\r\n

  \r\n

 1. stupeň
 2. \r\n

\r\nŽákům II. stupně budou úkoly vloženy do prostředí Google classroom, nebo zprostředkovány elektronickou poštou. Témata ke zpracování budou mít dlouhodobý charakter – bude zadáno vždy jedno téma na jeden měsíc.  Projekty zadané konkrétními vyučujícími budou určeny k individuálnímu i skupinovému zpracování.  I v tomto případě se prezentace děl a všech výrobků zrealizuje po návratu žáků do školy.\r\n\r\nPlnění úkolů je povinné, práce budou sloužit jako podklad pro hodnocení za I. pololetí školního roku.\r\n\r\n \r\n\r\nMilí žáci,\r\n\r\nk tomu, aby distanční vzdělávání probíhalo úspěšně, je potřeba věnovat se školní práci průběžně, rozvrhnout si zadané úkoly na celý týden, nebát se konzultovat se svým učitelem, pokud Vám není něco jasné.\r\n\r\n \r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nv případě jakýchkoliv problémů v průběhu distančního vzdělávání kontaktujte jednotlivé vyučující nebo třídní učitele, aby bylo možné vzniklou situaci řešit a všichni žáci se distančního vzdělávání úspěšně účastnili. Věříme, že vzájemnou spoluprací, společným úsilím a maximálním zapojením všech žáků toto nelehké období zvládneme.\r\n\r\nBuďte zdrávi.\r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n3.11. 2020


Dalši příspěvky