Zpráva pro zájemce o šestou třídu

Novinkypro rodičepro žáky

Zpráva pro zájemce o šestou třídu s  rozšířenou výukou  matematiky

\r\n Zařazovací písemná zkouška se uskuteční v pondělí  27. 5. ve  14:30 hod.\r\n\r\n Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle „Vyhlášky č.48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, §9,odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd a nově příchozí tyto podmínky:\r\n

  \r\n

 1. Bude otevřena jedna matematická třída max. o 24 žácích
 2. \r\n

 3. Zájemci v den zkoušky 27.5.2019 vyplní „Přihlášku žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“
 4. \r\n

 5. Zájemci o  6. třídu s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnou zkouškou, jejíž výsledky určí zařazení do matematické třídy
 6. \r\n

 7. V případě rovnosti bodů přijímací zkoušky u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii :\r\n
   \r\n

  1. známka z matematiky v I. pololetí třídy
  2. \r\n

  3. průměrný prospěch v I. pololetí třídy
  4. \r\n

  \r\n

 8. \r\n

 9. Bez zkoušky budou přijati naši žáci, kteří ve školním roce 2018/2019 získali obvodním kole Matematické olympiády 12 a více bodů
 10. \r\n

 11. Na základě výsledků zkoušky přednostně budou zařazováni naši žáci a žáci ZŠ Trojská, pro kterou jsme na II.stupni spádovou školou. Zbývající místa budou obsazena nespádovými žáky dle dosažených výsledků
 12. \r\n

\r\n \r\n\r\nSeznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na web školy a informační tabuli před školou v pondělí 3.6.2019\r\n\r\n Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel. ,e-mailem  (solcova@zssutka) nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová  (284 685 856, l.25).\r\n\r\n \r\n

Písemná zkouška do matematické třídy

\r\nSoučástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5.ročníku a několik logických úloh.\r\n\r\nDoba zkoušky:\r\n

  \r\n

 • 45 minut
 • \r\n

 • 60 minut pro žáky  s ind. vzdělávacími potřebami,  které mohou ovlivnit přijímací pohovory do mat.třídy.
 • \r\n

\r\nDoporučení  o úlevách pedagogicko- psychologické poradny  přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.\r\n\r\nS sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky\r\n\r\nZkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky


Dalši příspěvky