Výsledky ankety rodičů – červen 2016

Vážení rodiče, na konci minulého školního roku jsme vás požádali formou ankety o spolupráci ve věcech života školy, které vás zajímaly a ke kterým jste zaujímali v průběhu školního roku různá stanoviska. Zajímal nás hlavně váš názor na školní bufet, na používání mobilních telefonů ve škole a chtěli jsme si ověřit vaše povědomí o možnostech školní jídelny. Děkuji všem, kteří se k těmto oblastem školního života vyjádřili a pomohli nám tak poznat většinový názor na ně.

V příloze naleznete vyhodnocení této ankety.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

Kroužky školní družiny na školní rok 2016/2017

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY - ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

1.9. 2016 – do 15.00 hod.

od 2. 9. 2016 – ranní družina od 6.30 hod.

od 2. 9. 2016 – odpolední provoz – do 17.00 hod.

Organizace zahájení školního roku 2016/2017

Organizace zahájení školního roku 2016/2017

1. 9. 2016 – čtvrtek

1. ročníky:

1. A očekává paní učitelka Mgr. Markéta Srpková

v 7:50 hodin před budovou školy.

 

1. B očekává paní učitelka Mgr. Zdeňka Šípalová

v 8:10 hodin před budovou školy.

 

1. C očekává paní učitelka Mgr. Růžena Smutková

v 8:30 hodin před budovou školy.

 

V příloze naleznete seznamy žáků.  

Jmenný seznam prvňáčků je zveřejněn ve vestibulu školy.

Děkujeme za pochopení.

 

2. – 9. ročníky zahajují školní rok v 8:00 a končí 9:15 hodin.

Provoz školní družiny: 9:15 – 15:00 hodin.

 

Školní jídelna:

Výdej obědů: 9:30 – 12:00 hodin.

Organizace I.týdne prvňáčci + ostatní

Organizace 1. týdne prvňáčků

Čtvrtek 1. 9. 2016

7:50 – 8:30 slavnostní zahájení, odchod do tříd s třídní učitelkou, třídní schůzka s rodiči žáků 1. tříd

Aktovky s sebou!

Pátek 2. 9. 2016

2 vyučovací hodiny  – výuka 8:00 – 9:40

2 vyučovací hodiny  – relaxační program s p. učitelkou

Pondělí 5. 9. 2016

2 vyučovací hodiny  – výuka 8:00 – 9:40

2 vyučovací hodiny  – relaxační program s p. učitelkou

Úterý 6. 9. 2016

3 vyučovací hodiny  – výuka 8:00 – 10:45

1 vyučovací hodina  – relaxační program s p. učitelkou

Středa 7. 9. 2016

3 vyučovací hodiny  – výuka 8:00 – 10:45

1 vyučovací hodina  – relaxační program s p. učitelkou

Od čtvrtka 8. 9. 2016

4 vyučovací hodiny  – výuka 8:00 – 11:40

       

Organizace 1. týdne 2. – 9. ročníky

1. 9. 2016

1 vyučovací hodina (8:00 – 9:15), obědy 9:30 – 12:00 hodin

2. 9. 2016

2. – 5. roč. 4 vyučovací hodiny ( 8:00 – 11:40)

6. – 9. roč. 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35)

Informace o personálnich změnách na I. stupni

Telefonní číslo na odpolední družinu

Vážení rodiče,

v naléhavých případech můžete volat telefonní číslo 605 490 246 na školní družinu.

Toto tel. číslo je k dispozici jen mezi 16,00 – 17, 00, kdy jsou paní vychovatelky s dětmi v odpolední družině u šaten školy.

Renata Fryčová vedoucí ŠD

VÝPŮJČNÍ HODINY V ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNĚ

ÚTERÝ: 8.45 – 8.55
  9.40 – 10.00 velká přestávka
  10.45 – 10.55
STŘEDA: 9.40 – 10.00 velká přestávka
  10.45 – 10.45
PÁTEK: 8.45 – 8.55
  9.40 –10.00 velká přestávka
  10.45 –10.55
Syndikovat obsah