Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

13.4.a 14.4. 2016

Středisko – ZŠ Ústavní, Praha 8

Provoz – 7.00 – 16.00 hod.

Rodiče mohou přivádět děti do ŠD mezi 7.00 – 8.00 hod.

Oběd není zajištěn.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY DO ŠESTÉ TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY

se uskuteční v pondělí 29.5. ve 14:30 hod.

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle „Vyhlášky č.48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, §9,odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd a nově příchozí tyto podmínky:

 1. Zájemci v den pohovorů 29.5.2017 vyplní „Přihlášku žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“
 2. Zájemci o zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnými přijímacími pohovory, jejichž výsledky určí zařazení do matematické třídy
 3. Bez pohovorů budou přijati naši žáci, kteří ve školním roce 2016/17 získali obvodním kole Matematické olympiády nebo Pythagoriády 12 a více bodů
 4. V případě rovnosti bodů přijímacích pohovorů u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii:
  1. známka z matematiky v I. pololetí 5.třídy
  2. průměrný prospěch v I. pololetí 5.třídy
 5. Bude otevřena 1 matematická třída. Do počtu 20 budou přijati žáci dle pořadí dosaženého na základě získaného výsledku písemných pohovorů. Zbývající místa budou přednostně obsazena kmenovými (spádovými) žáky
 6. Žáci z jiných škol (nespádoví) budou zařazováni do matematické třídy pouze na základě dosaženého pořadí v přijímacích pohovorech a do určeného počtu

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na web školy a informační tabuli před školou v pondělí 5.6.2017

Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel. ,e-mailem (solcova@zssutka) nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5. ročníku,a několik logických úloh.

Doba zkoušky

 • 45 minut
 • 60 minut pro žáky s ind. vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit přijímacípohovory do mat.třídy. Doporučení o úlevách ped. poradny přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Středisko: ZŠ Burešova, Praha 8

6.2. – 10.2. 2017

Provoz: 7.00 –16.00

Není zajištěn oběd, děti si přinesou jídlo a pití

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

ZŠ, PRAHA 8, NA ŠUTCE 28

Provoz školní družiny o Vánočních prázdninách bude ve dnech:

23.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

2.1.

Vždy od 7.00 do 16.00 hod. (nástup do ŠD 7.00 – 8.00)

Jídelna nebude v provozu.

Děti si vezmou velkou svačinu, pití a přezutí.

Přihlášku prázdninového provozu vyplní rodiče na místě.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD

Den otevřených dveří 7.1.2017

pro všechny budoucí prvňáčky (a nejen pro ně) pořádá naše škola

„den otevřených dveří“

dne

7.1.2017 (v sobotu)

od 9.00 do 13.00 hod.

Současně probíhá v prostorách tělocvičen od 9:00 hod. do 15:00 hod

„novoroční turnaj volejbalových minipřípravek SK Kometa“

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách

probíhá

na ZŠ Dolákova, Praha 8

26.10. a 27.10. 2016

od 7:00 – 16:00 (nástup do ŠD 7:00 – 8:00)

Není zajištěn oběd, děti si přinesou jídlo a pití.

Dotazník pro rodiče dětí, které potřebují speciální výživovou dietu

Jedním ze závěrů rozboru výsledků průzkumu spokojenosti strávníka, který proběhl na naší škole v minulém školním roce, je zjištění, že k nám chodí minimálně 22 dětí, které trpí nějakou potravinovou alergií nebo potřebují speciální výživovou dietu. V současné době se snažíme individuálně řešit několik požadavků ohledně speciální výživové diety, ale zřejmě je ve škole více žáků, kteří na oběd do jídelny chodit kvůli dietě nemohou. Problematika přítomnosti alergenů ve stravě je nyní řešena publikováním daného alergenu u každého jídla v jídelním lístku.

Vážení rodiče, rádi bychom konkretizovali výsledky průzkumu, a tak se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění velice krátkého dotazníku ke speciální výživové dietě Vašeho dítěte, který naleznete na adrese: http://www.survio.com/…5F8Q9I7L8D4P

V případě, že upřednostňujete komunikaci prostřednictvím e-mailu, zašlete prosím následující údaje: jméno dítěte, třída, druh speciální výživové diety a zájem o možnost stravování ve školní jídelně na adresu: reditelstvi@zssutka.cz

Jde zatím jen o předběžný sběr dat, který by mohl vést k lepšímu posouzení možností školní jídelny připravovat individuálně dietní jídla. Toto upřesnění nelze tedy zatím brát jako nabídku školní jídelny vařit dietní pokrmy. Nejprve je nutné zjistit individuálně potřebnost a konkrétní typ diet. Pak teprve posoudit, zda je možné dietní stravu v naší školní jídelně vařit.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

Rozpis zájmových útvarů a nepovinných předmětů 2016/2017

V příloze tohoto článku naleznete rozpis zájmových útvarů a nepovinných předmětů 2016/2017 a nabídku agentury Kroužky na naší škole.

Nabídka kroužků v ZŠ Na Šutce

Výsledky ankety rodičů – červen 2016

Vážení rodiče, na konci minulého školního roku jsme vás požádali formou ankety o spolupráci ve věcech života školy, které vás zajímaly a ke kterým jste zaujímali v průběhu školního roku různá stanoviska. Zajímal nás hlavně váš názor na školní bufet, na používání mobilních telefonů ve škole a chtěli jsme si ověřit vaše povědomí o možnostech školní jídelny. Děkuji všem, kteří se k těmto oblastem školního života vyjádřili a pomohli nám tak poznat většinový názor na ně.

V příloze naleznete vyhodnocení této ankety.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

Syndikovat obsah