Zpráva pro rodiče žáků 4.A,C a 3.A,B

Zpráva pro rodiče žáků 4.A,C a 3.A,B

 • děti v pořádku dojely na místo pobytu.

15. 5. 2017

Zpráva pro rodiče, kteří potvrdili nástup svého dítěte do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

Zápis žáků do 1. ročníků byl ukončen.

S ohledem na počet žáků, kteří v září zahájí povinnou školní docházku na naší škole, připravujeme pro 1. ročník dvě třídy s předpokládanou kapacitou třídy 23 žáků.

Další informace poskytneme na setkání s rodiči 31.května 2017 v 17 hodin v prostorách školní jídelny.

Zvláštní stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče, strávníci.

S pověřením ředitele školy se na Vás obracím s nabídkou Vašim dětem, které potřebují zvláštní stravování ve školní jídelně.

Oslovujeme Vás na základě dřívějších požadavků na stravování pro Vaše děti, které mají mít zvláštní stravovací péči.

Rádi bychom vyhověli Vašim potřebám. Proto chceme zjistit, zda zájem přetrvává a bude zájem o zvláštní stravování i v příštím školním roce.

V případě zájmu se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny tel. 774 432 915.

Těším se na Vaši spolupráci.

Vedoucí školní jídelny, Šebíková Kamila

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28

pro školní rok 2017/2018

1 Ch-17 přijat/a
2 Ch-17 přijat/a
3 Ch-17 přijat/a
4 Ch-17 přijat/a
5 Ch-17 přijat/a
6 Ch-17 přijat/a
7 Ch-17 přijat/a
8 Ch-17 přijat/a
9 Ch-17 přijat/a
10 Ch-17 přijat/a
11 Ch-17 přijat/a
12 Ch-17 přijat/a
13 Ch-17 přijat/a
14 Ch-17 přijat/a
15 Ch-17 přijat/a
16 Ch-17 přijat/a
17 Ch-17 přijat/a
18 Ch-17 přijat/a
19 Ch-17 přijat/a
20 Ch-17 přijat/a
21 Ch-17 přijat/a
22 Ch-17 přijat/a
23 Ch-17 přijat/a
24 Ch-17 přijat/a
25 Ch-17 přijat/a
26 Ch-17 přijat/a
27 Ch-17 přijat/a
28 Ch-17 přijat/a
29 Ch-17 přijat/a
30 Ch-17 potvrzen odklad školní docházky
31 Ch-17 přijat/a
32 Ch-17 přijat/a
33 Ch-17 přijat/a
34 Ch-17 přijat/a
35 Ch-17 přijat/a
36 Ch-17 přijat/a
37 Ch-17 přijat/a
38 Ch-17 přijat/a
39 Ch-17 přijat/a
40 Ch-17 přijat/a
1 D-17 potvrzen odklad školní docházky
2 D-17 přijat/a
3 D-17 přijat/a
4 D-17 přijat/a
5 D-17 přijat/a
6 D-17 přijat/a
7 D-17 potvrzen odklad školní docházky
8 D-17 přijat/a
9 D-17 přijat/a
10 D-17 přijat/a
11 D-17 přijat/a
12 D-17 přijat/a
13 D-17 přijat/a
14 D-17 potvrzen odklad školní docházky
15 D-17 Přijat/a
16 D-17 přijat/a
17 D-17 přijat/a
18 D-17 odklad školní docházky
19 D-17 přijat/a
20 D-17 přijat/a
21 D-17 přijat/a
22 D-17 přijat/a
23 D-17 přijat/a
24 D-17 přijat/a
25 D-17 přijat/a
26 D-17 přijat/a
27 D-17 přijat/a
28 D-17 přijat/a
29 D-17 přijat/a
30 D-17 přijat/a
31 D-17 přijat/a
32 D-17 přijat/a
33 D-17 přijat/a
34 D-17 přijat/a
35 D-17 přijat/a
36 D-17 přijat/a
37 D- 17 přijat/a

Žádáme zákonné zástupce o potvrzení nástupu dítěte prostřednictvím návratky, kterou obdrželi u zápisu. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 31. 5. 2017 od 17 hodin v prostorách jídelny školy.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

13.4.a 14.4. 2016

Středisko – ZŠ Ústavní, Praha 8

Provoz – 7.00 – 16.00 hod.

Rodiče mohou přivádět děti do ŠD mezi 7.00 – 8.00 hod.

Oběd není zajištěn.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY DO ŠESTÉ TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY

se uskuteční v pondělí 29.5. ve 14:30 hod.

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle „Vyhlášky č.48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, §9,odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd a nově příchozí tyto podmínky:

 1. Zájemci v den pohovorů 29.5.2017 vyplní „Přihlášku žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“
 2. Zájemci o zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnými přijímacími pohovory, jejichž výsledky určí zařazení do matematické třídy
 3. Bez pohovorů budou přijati naši žáci, kteří ve školním roce 2016/17 získali obvodním kole Matematické olympiády nebo Pythagoriády 12 a více bodů
 4. V případě rovnosti bodů přijímacích pohovorů u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii:
  1. známka z matematiky v I. pololetí 5.třídy
  2. průměrný prospěch v I. pololetí 5.třídy
 5. Bude otevřena 1 matematická třída. Do počtu 20 budou přijati žáci dle pořadí dosaženého na základě získaného výsledku písemných pohovorů. Zbývající místa budou přednostně obsazena kmenovými (spádovými) žáky
 6. Žáci z jiných škol (nespádoví) budou zařazováni do matematické třídy pouze na základě dosaženého pořadí v přijímacích pohovorech a do určeného počtu

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na web školy a informační tabuli před školou v pondělí 5.6.2017

Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel. ,e-mailem (solcova@zssutka) nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5. ročníku,a několik logických úloh.

Doba zkoušky

 • 45 minut
 • 60 minut pro žáky s ind. vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit přijímacípohovory do mat.třídy. Doporučení o úlevách ped. poradny přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Středisko: ZŠ Burešova, Praha 8

6.2. – 10.2. 2017

Provoz: 7.00 –16.00

Není zajištěn oběd, děti si přinesou jídlo a pití

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

ZŠ, PRAHA 8, NA ŠUTCE 28

Provoz školní družiny o Vánočních prázdninách bude ve dnech:

23.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

2.1.

Vždy od 7.00 do 16.00 hod. (nástup do ŠD 7.00 – 8.00)

Jídelna nebude v provozu.

Děti si vezmou velkou svačinu, pití a přezutí.

Přihlášku prázdninového provozu vyplní rodiče na místě.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD

Den otevřených dveří 7.1.2017

pro všechny budoucí prvňáčky (a nejen pro ně) pořádá naše škola

„den otevřených dveří“

dne

7.1.2017 (v sobotu)

od 9.00 do 13.00 hod.

Současně probíhá v prostorách tělocvičen od 9:00 hod. do 15:00 hod

„novoroční turnaj volejbalových minipřípravek SK Kometa“

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách

probíhá

na ZŠ Dolákova, Praha 8

26.10. a 27.10. 2016

od 7:00 – 16:00 (nástup do ŠD 7:00 – 8:00)

Není zajištěn oběd, děti si přinesou jídlo a pití.

Syndikovat obsah