Seznam žáků 1. B pro školní rok 2017/2018

Třídní učitelka: Mgr. Jana Tlustá

1. 17 Ch – 17
2. 32 Ch – 17
3. 35 Ch – 17
4. 11 Ch – 17
5. 8 Ch – 17
6. 22 Ch – 17
7. 21 Ch – 17
8. 18 Ch – 17
9. 38 Ch – 17
10. 39 Ch – 17
11. 40 Ch – 17
12. 14 Ch – 17
13. 25 D – 17
14. 19 D – 17
15. 20 D – 17
16. 30 D – 17
17. 26 D – 17
18. 31 D – 17
19. 32 D – 17
20. 33 D – 17

Paní učitelka Tlustá bude očekávat své žáky 4. 9. 2017 v 8:10 hodin před budovou školy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - provoz ŠD 30.6.2017

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

V pátek 30. 6. 2017 bude školní družina otevřena do 15.00 hod.

Školní jídelna - přeplatky za obědy. Nebudu se od září stravovat , co mám udělat?

Vážení rodiče, vážení strávníci,

9. třída a ostatní kdo přechází na jinou školu – nezapomeňte si vyzvednout dne 26.6.2017 (pondělí) v jídelně u vedoucí školní odhlášení stravného pro rodiče. Dne 28.6.2017 (středa) přinesete podepsané s čipem (bude vám vrácena záloha za čip a zrušené stravné od září 2017 ). V případě menšího přeplatku proběhne vyúčtování hotově.V opačném případě na účet z kterého bylo stravné odesláno. V případě, že neodevzdáte odhlášení stravného do 30.6.2017 – bude jídelna počítat, že máte zájem se nadále stravovat (pokud stravné neodhlásíte je nutné nevyzvednuté stravné uhradit.)

NEZAPLACENÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠENÝ OBĚD!

POVINNOSTI KAŽDÉHO STRÁVNÍKA: STRAVNÉ ZRUŠIT NEBO ODHLÁSIT, VČAS UHRADIT STRAVNÉ

Přeplatky za obědy školní rok 2016/2017 – vracíme všem strávníkům automaticky kolem 15. července na účty, které jste nám dali do přihlášky ke školnímu stravování. Nezapomeňte nahlásit do školní jídelny své aktuální a platné číslo bankovního účtu. Pokud platíte složenkou, přeplatky budou převedeny na další období – září 2017.

Kontakt na zaslání nového čísla účtu: jidelna@zssutka.cz

V případě dotazů volejte na tel: 774 432 915

Vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková

Škola v přírodě 1.A, 2.A, 4.B

Děti 1.A, 2.A a 4.B do školy v přírodě dorazily v pořádku, počasí mají pěkné. (10.6.2017)

Výsledky přijímacích pohovorů do 6. ročníku pro rok 2017/2018 s rozšířenou výukou matematiky

Do 6. ročníku pro rok 2017/2018 s rozšířenou výukou matematiky
byli na základě přijímacích pohovorů přijati tito žáci:

 1. Bočan Daniel
 2. Česnek Aleš
 3. Fator Jan
 4. Frýbert Ondřej
 5. Grabcová Josefína
 6. Hrdličková Lucie
 7. Jaroš David Jan
 8. Kasanda Robert
 9. Klouda Adam
 10. Kmoníček Tomáš
 11. Kuchař Matěj
 12. Liška Ondřej
 13. Merkulov Ivan
 14. Němcová Mei
 15. Ort Lukáš
 16. Purr Daniel
 17. Polonchyk Viktoriya
 18. Průchová Anna
 19. Richter Martin
 20. Seyfried Vojtěch
 21. Šimková Karolína
 22. Vaňha Jan
 23. Wasserbauer Vojtěch
 24. Zábranská Kateřina

Zpráva pro rodiče:

Žáci jsou seřazeni dle abecedy, ne podle dosažených výsledků. Rodiče všech zařazených žáků obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky poté, co odevzdají závaznou přihlášku žáka k přijetí do matematické třídy. Žáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.

Rodiče všech žáků nově přijímaných (spádových i nespádových), kteří ještě nepodali „žádost o přijetí“, žádáme, aby tak neprodleně učinili. Rodiče všech žáků mají možnost oslovit p. uč. Šolcovou, která s nimi po domluvě provede rozbor vyhodnocení pohovorů. Bez předběžné domluvy mohou tak učinit již tuto středu 7.6. od 13.00–15.00 hod. Také je možné na vyžádání zaslat rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem.

V Praze dne 5.6.2017

Mgr.Dana Čihařová, zástupce ředitele

ZÁPIS ŽÁKŮ 2. - 4. TŘÍD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁPIS ŽÁKŮ 2. – 4. TŘÍD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vážení rodiče Školní družina bude v příštím školním roce 2017/2018 otevřena pro žáky 1.- 4. tříd.

Žádáme rodiče, aby se osobně dostavili v termínu zápisu do vestibulu školy:

Datum Čas
6.6. 2016 7.00 – 8.00 hod.
7.6. 2016 7.00 – 8.00 hod.
15.15 – 17.00 hod.
8.6. 2016 15.15 – 17.00 hod.

Podmínkou přijetí je:

 1. řádné vyplnění první strany zápisního lístku u zápisu
 2. provedení platby na účet školy(č.100 884 093/ 0300) do 30.6.2017 (září – prosinec 1200 Kč).

Tito žáci mají na školní rok 2017/2018 zajištěné místo v ŠD.

Pro žáky 1. tříd bude termín zápisu – 4. 9. 2017.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD

Zpráva pro rodiče žáků 4.A,C a 3.A,B

Zpráva pro rodiče žáků 4.A,C a 3.A,B

 • děti v pořádku dojely na místo pobytu.

15. 5. 2017

Zpráva pro rodiče, kteří potvrdili nástup svého dítěte do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

Zápis žáků do 1. ročníků byl ukončen.

S ohledem na počet žáků, kteří v září zahájí povinnou školní docházku na naší škole, připravujeme pro 1. ročník dvě třídy s předpokládanou kapacitou třídy 23 žáků.

Další informace poskytneme na setkání s rodiči 31.května 2017 v 17 hodin v prostorách školní jídelny.

Zvláštní stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče, strávníci.

S pověřením ředitele školy se na Vás obracím s nabídkou Vašim dětem, které potřebují zvláštní stravování ve školní jídelně.

Oslovujeme Vás na základě dřívějších požadavků na stravování pro Vaše děti, které mají mít zvláštní stravovací péči.

Rádi bychom vyhověli Vašim potřebám. Proto chceme zjistit, zda zájem přetrvává a bude zájem o zvláštní stravování i v příštím školním roce.

V případě zájmu se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny tel. 774 432 915.

Těším se na Vaši spolupráci.

Vedoucí školní jídelny, Šebíková Kamila

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28

pro školní rok 2017/2018

1 Ch-17 přijat/a
2 Ch-17 přijat/a
3 Ch-17 přijat/a
4 Ch-17 přijat/a
5 Ch-17 přijat/a
6 Ch-17 přijat/a
7 Ch-17 přijat/a
8 Ch-17 přijat/a
9 Ch-17 přijat/a
10 Ch-17 přijat/a
11 Ch-17 přijat/a
12 Ch-17 přijat/a
13 Ch-17 přijat/a
14 Ch-17 přijat/a
15 Ch-17 přijat/a
16 Ch-17 přijat/a
17 Ch-17 přijat/a
18 Ch-17 přijat/a
19 Ch-17 přijat/a
20 Ch-17 přijat/a
21 Ch-17 přijat/a
22 Ch-17 přijat/a
23 Ch-17 přijat/a
24 Ch-17 přijat/a
25 Ch-17 přijat/a
26 Ch-17 přijat/a
27 Ch-17 přijat/a
28 Ch-17 přijat/a
29 Ch-17 přijat/a
30 Ch-17 potvrzen odklad školní docházky
31 Ch-17 přijat/a
32 Ch-17 přijat/a
33 Ch-17 přijat/a
34 Ch-17 přijat/a
35 Ch-17 přijat/a
36 Ch-17 přijat/a
37 Ch-17 přijat/a
38 Ch-17 přijat/a
39 Ch-17 přijat/a
40 Ch-17 přijat/a
1 D-17 potvrzen odklad školní docházky
2 D-17 přijat/a
3 D-17 přijat/a
4 D-17 přijat/a
5 D-17 přijat/a
6 D-17 přijat/a
7 D-17 potvrzen odklad školní docházky
8 D-17 přijat/a
9 D-17 přijat/a
10 D-17 přijat/a
11 D-17 přijat/a
12 D-17 přijat/a
13 D-17 přijat/a
14 D-17 potvrzen odklad školní docházky
15 D-17 Přijat/a
16 D-17 přijat/a
17 D-17 přijat/a
18 D-17 odklad školní docházky
19 D-17 přijat/a
20 D-17 přijat/a
21 D-17 přijat/a
22 D-17 přijat/a
23 D-17 přijat/a
24 D-17 přijat/a
25 D-17 přijat/a
26 D-17 přijat/a
27 D-17 přijat/a
28 D-17 přijat/a
29 D-17 přijat/a
30 D-17 přijat/a
31 D-17 přijat/a
32 D-17 přijat/a
33 D-17 přijat/a
34 D-17 přijat/a
35 D-17 přijat/a
36 D-17 přijat/a
37 D- 17 přijat/a

Žádáme zákonné zástupce o potvrzení nástupu dítěte prostřednictvím návratky, kterou obdrželi u zápisu. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 31. 5. 2017 od 17 hodin v prostorách jídelny školy.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

Syndikovat obsah