Zpráva pro rodiče, kteří potvrdili nástup svého dítěte do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

Zápis žáků do 1. ročníků byl ukončen.

S ohledem na počet žáků, kteří v září zahájí povinnou školní docházku na naší škole, připravujeme pro 1. ročník dvě třídy s předpokládanou kapacitou třídy 23 žáků.

Další informace poskytneme na setkání s rodiči 31.května 2017 v 17 hodin v prostorách školní jídelny.