Výsledky přijímacích pohovorů do 6. ročníku pro rok 2017/2018 s rozšířenou výukou matematiky

Do 6. ročníku pro rok 2017/2018 s rozšířenou výukou matematiky
byli na základě přijímacích pohovorů přijati tito žáci:

 1. Bočan Daniel
 2. Česnek Aleš
 3. Fator Jan
 4. Frýbert Ondřej
 5. Grabcová Josefína
 6. Hrdličková Lucie
 7. Jaroš David Jan
 8. Kasanda Robert
 9. Klouda Adam
 10. Kmoníček Tomáš
 11. Kuchař Matěj
 12. Liška Ondřej
 13. Merkulov Ivan
 14. Němcová Mei
 15. Ort Lukáš
 16. Purr Daniel
 17. Polonchyk Viktoriya
 18. Průchová Anna
 19. Richter Martin
 20. Seyfried Vojtěch
 21. Šimková Karolína
 22. Vaňha Jan
 23. Wasserbauer Vojtěch
 24. Zábranská Kateřina

Zpráva pro rodiče:

Žáci jsou seřazeni dle abecedy, ne podle dosažených výsledků. Rodiče všech zařazených žáků obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky poté, co odevzdají závaznou přihlášku žáka k přijetí do matematické třídy. Žáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.

Rodiče všech žáků nově přijímaných (spádových i nespádových), kteří ještě nepodali „žádost o přijetí“, žádáme, aby tak neprodleně učinili. Rodiče všech žáků mají možnost oslovit p. uč. Šolcovou, která s nimi po domluvě provede rozbor vyhodnocení pohovorů. Bez předběžné domluvy mohou tak učinit již tuto středu 7.6. od 13.00–15.00 hod. Také je možné na vyžádání zaslat rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem.

V Praze dne 5.6.2017

Mgr.Dana Čihařová, zástupce ředitele