Seznam žáků 1. A pro školní rok 2017/2018

Třídní učitelka: Mgr. Milada Neradová

1. 34 Ch – 17
2. 7 Ch – 17
3. 23 Ch – 17
4. 29 Ch – 17
5. 16 Ch – 17
6. 2 Ch – 17
7. 37 Ch – 17
8. 15 Ch – 17
9. 1 Ch – 17
10. 9 Ch – 17
11. 6 Ch – 17
12. 10 Ch – 17
13. 4 D – 17
14. 13 D – 17
15. 12 D – 17
16. 22 D – 17
17. 35 D – 17
18. 15 D – 17
19. 5 D – 17
20. 24 D – 17
21. 2 D – 17

Paní učitelka Neradová bude očekávat své žáky 4. 9. 2017 v 7:50 hodin před budovou školy.