Kroužek pohybových her

Vážení rodiče,

v novém školním roce opět na naší škole otvírám kroužek pohybových her.

V tomto kroužku usiluji o celkový pohybový rozvoj dětí. Učíme se základy míčových her, atletiky, gymnastiky, soutěžíme a hrajeme různé hry.

Kroužek probíhá každý týden v úterý nebo ve čtvrtek od 13.30 – 14.30 hodin.

Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedávám a přivádím zpět, ostatní vodím do šatny.

Kapacita obou kroužků je maximálně 40 dětí.

Cena za pololetí je 800 Kč.

Přihlášky prosím na mail : neradova@zssutka.cz nebo na papír vyvěšený na dveřích vestibulu školy.

Děti budou rozděleny do 2 skupin. V úterý děti 1. – 2. třídy , ve čtvrtek děti 3.- 5. třídy.

Peníze budu vybírat poslední týden v září každý den ráno před vyučováním ve třídě 4. B nebo je mohou děti přinést v obálce se jménem.

Začínáme 1.10.2015 –čtvrtek.

Tímto srdečně zvu Vaše děti do našeho kroužku.

Děkuji Neradová Milada