Kroužek pohybových her

Vážení rodiče, v novém školním roce opět na naší škole otvírám kroužek pohybových her. V tomto kroužku usiluji o celkový pohybový rozvoj dětí.

Učíme se základy míčových her, atletiky, gymnastiky, soutěžíme a hrajeme různé hry. Kroužek bude probíhat každý týden v úterý nebo ve čtvrtek od 13.30 – 14.30 hodin. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedávám a přivádím zpět, ostatní vodím do šatny.

Kapacita obou kroužků je maximálně 40 dětí. Cena za pololetí je 800 Kč. Přihlášky prosím na mail : neradova@zssutka.cz nebo na papír vyvěšený na dveřích vestibulu školy.

Děti budou rozděleny do 2 skupin. V úterý děti 1. – 3. třídy , ve čtvrtek děti 4.-5. třídy . Je možné též udělat výjimku a děti dát do jiného dne, pokud v určený den nemohou.

Peníze budu vybírat poslední týden v září každý den ráno ve třídě 5. C nebo je mohou děti přinést v obálce se jménem. Tímto srdečně zvu Vaše děti do našeho kroužku.

Děkuji

Neradová Milada