Přehled doplnění kroužků 2.pololetí

Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů na školní rok 2015/2016

V příloze naleznete rozpis nep. předmětů a zájmových útvaru na školní rok 2015/2016.

Aktualizováno 13.10.2015

nabídka zájmových útvarů na školní rok 2015/2016

Kroužek angličtiny

Kroužek pohybových her

Vážení rodiče,

v novém školním roce opět na naší škole otvírám kroužek pohybových her.

V tomto kroužku usiluji o celkový pohybový rozvoj dětí. Učíme se základy míčových her, atletiky, gymnastiky, soutěžíme a hrajeme různé hry.

Kroužek probíhá každý týden v úterý nebo ve čtvrtek od 13.30 – 14.30 hodin.

Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedávám a přivádím zpět, ostatní vodím do šatny.

Kapacita obou kroužků je maximálně 40 dětí.

Cena za pololetí je 800 Kč.

Přihlášky prosím na mail : neradova@zssutka.cz nebo na papír vyvěšený na dveřích vestibulu školy.

Děti budou rozděleny do 2 skupin. V úterý děti 1. – 2. třídy , ve čtvrtek děti 3.- 5. třídy.

Peníze budu vybírat poslední týden v září každý den ráno před vyučováním ve třídě 4. B nebo je mohou děti přinést v obálce se jménem.

Začínáme 1.10.2015 –čtvrtek.

Tímto srdečně zvu Vaše děti do našeho kroužku.

Děkuji Neradová Milada

Aktualizovaný přehled kroužků na školní rok 2014/2015

Kroužek zábavné logiky

TERMINUS CLUB

Centrum nadání, Zavadilova 3, Praha 6

Kroužek zábavné logiky

(hádanky, kvízy, hlavolamy, deskové, společenské a počítačové hry)

LEKTOR:Václav Fořtík/ Martin Brummer/ proškolení lektoři
MÍSTO:ZŠ Na Šutce, Praha 8
TERMÍN:Úterý 14:45 – 15:30 (počínaje 30.9.)
CENA:900,– Kč/pololetí

Během školního roku proběhne 30 lekcí (15 v každém pololetí) rozvíjejících: 

VERBÁLNÍ LOGIKU
MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI
VROZENOU INTELIGENCI
KREATIVITU
PAMĚŤ
DŮVTIP
FUNKČNÍ GRAMOTNOST
VŠEOBECNÉ ZNALOSTI
ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
PLOŠNOU A PROSTOROVOU PŘEDSTAVIVOST

Kroužky 2014/2015

Vážení rodiče, ve spolupráci s těmito agenturami a našimi vyučujími vám představujeme potvrzené nabídky kroužků pro tento školní rok.

Kroužek stolního tenisu

Úterý 13.45 – 15.00 h.

Trenéři: Jan Krupička, Petr Zíka

Kroužek lehké atletiky

Třídy 2 – 3 (4)

Čtvrtek 14.20 – 15.35 h.

Třídy 5 (4) – 7

Úterý 14.20 – 15.30 h.
Čtvrtek 15.45 – 17.00 h.

Trenéři: Jan Krupička, Petr Zíka, tel:284 685 856 / l.31

Pohybové hry – Mgr.Milada Neradová

ÚT : 1. – 3. třída 13.30 – 14.30 hodin
ČT : 4.- 5. třída 13.30 – 14.30 hodin

Kontakt: neradova@zssutka.cz

Šachový kroužek

úterý 14.30 – 15.15

p.Černoušek,p.Holec

http://sachovykrouzek.cz/krouzky.html

T time  – anglický jazyk

Skupina 5.A
Skupina 5.B
úterý 14.00 – 15.00 h.
Skupina 1.třídy
Skupina 2.třídy
úterý 15.00 – 16.00 h.

PhDr. Alexandra Trochtová – director

Ttime, s.r.o. Malá Štěpánská 9 120 00 Praha 2 +420 733 685 532

Kroužek pohybových her

Vážení rodiče, v novém školním roce opět na naší škole otvírám kroužek pohybových her. V tomto kroužku usiluji o celkový pohybový rozvoj dětí.

Učíme se základy míčových her, atletiky, gymnastiky, soutěžíme a hrajeme různé hry. Kroužek bude probíhat každý týden v úterý nebo ve čtvrtek od 13.30 – 14.30 hodin. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedávám a přivádím zpět, ostatní vodím do šatny.

Kapacita obou kroužků je maximálně 40 dětí. Cena za pololetí je 800 Kč. Přihlášky prosím na mail : neradova@zssutka.cz nebo na papír vyvěšený na dveřích vestibulu školy.

Děti budou rozděleny do 2 skupin. V úterý děti 1. – 3. třídy , ve čtvrtek děti 4.-5. třídy . Je možné též udělat výjimku a děti dát do jiného dne, pokud v určený den nemohou.

Peníze budu vybírat poslední týden v září každý den ráno ve třídě 5. C nebo je mohou děti přinést v obálce se jménem. Tímto srdečně zvu Vaše děti do našeho kroužku.

Děkuji

Neradová Milada

Rozpis nep. předmětů a zájmových útvaru 2013/2014

V příloze naleznete rozpis nep. předmětů a zájmových útvaru na školní rok 2013/2014.

Syndikovat obsah