PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

  • PRO TENTO ROK PLATÍ JAKO VLONI 2 PŘIHLÁŠKY PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY JE DO 1. 3. 2017, PRO ŠKOLY S TALENTOVÝMI ZKOUŠKAMI DO 30. 11. 2016
  • nově – termín 1. kola přijímacího řízení je od 12.4. – 28. 4. 2016 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
  • nově – termín 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je od 22. 4. – 30. 4. 2017
  • rozhodnutí o přijetí je formou zveřejněného seznamu uchazečů na viditelném místě ve škole a také na webu školy
  • po přijetí musí uchazeč odevzdat vyplněný a potvrzený zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění
  • odvolání proti nepřijetí na SŠ je nutné napsat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí, které přijde písemně
  • žáci devátých tříd budou dopředu informováni o vydání formulářů přihlášek + zápisových lístků ( uskuteční se v den pololetního vysvědčení )
  • případní uchazeči o střední školy z řad pátých a sedmých tříd budou informovat své třídní učitele