NABÍDKA – KLUB VRTULE, PROGRAM PĚT P

KLUB VRTULE, SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, PRAHA 8

Klub Vrtule je nízkoprahový klub pro mládež od 13 – 20 let vysokoškolsky vzdělaní pracovníci klubu nabízejí pomoc v obtížných životních situacích, pomůžou zorientovat se v dané situaci a zvolit vhodné způsoby řešení, zprostředkují kontakt na jiného odborníka či instituci

Otevřeno: pondělí – čtvrtek, 15.00 – 20.00

Vrtule dále nabízí: stolní společenské hry, posezení a poslech muziky, občerstvení, turnaje ve fotbálku a hokejbale, internet.

Více informací na:


PROGRAM PĚT P, ŚTEFÁNIKOVA 21, 150 00 PRAHA 5

Přátelství, pomoc, prevence, podpora a péče individuální preventivní program pro děti ve věku základní školy založeno na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a společném trávení volného času (nejedná se o doučování ani hlídání) určeno pro děti, které se obtížně zařazují do kolektivu, nemají dobré komunikační schopnosti, děti se specifickými poruchami učení a poruchami chování, děti nadprůměrně inteligentní, děti s problematickým rodinným zázemím.

Více informací na: