PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

 • PRO TENTO ROK PLATÍ JAKO VLONI 2 PŘIHLÁŠKY PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY JE DO 1. 3. 2017, PRO ŠKOLY S TALENTOVÝMI ZKOUŠKAMI DO 30. 11. 2016
 • nově – termín 1. kola přijímacího řízení je od 12.4. – 28. 4. 2016 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
 • nově – termín 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je od 22. 4. – 30. 4. 2017
 • rozhodnutí o přijetí je formou zveřejněného seznamu uchazečů na viditelném místě ve škole a také na webu školy
 • po přijetí musí uchazeč odevzdat vyplněný a potvrzený zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění
 • odvolání proti nepřijetí na SŠ je nutné napsat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí, které přijde písemně
 • žáci devátých tříd budou dopředu informováni o vydání formulářů přihlášek + zápisových lístků ( uskuteční se v den pololetního vysvědčení )
 • případní uchazeči o střední školy z řad pátých a sedmých tříd budou informovat své třídní učitele

nabídka Trianglu

NABÍDKA PRO RODIČE

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás či Vaše přátele pozvat na bezplatný pravidelný program pro rodiny s dětmi Setkávání rodičů s psycholožkou na Novoměstské radnici.

Na společných setkávání se maminky a tatínkové mohou volně ptát zkušených psycholožek na své trable ve výchově dětí. Na setkání může volně přicházet každý, kdo má zájem. Klub je bezplatný. Nebližší setkání proběhnou:

 • 29. 3. na téma „Když si dítě prosazuje svou“,
 • 12. 4. na téma „Hranice ve výchově (a ve vztazích vůbec)“
 • 26. 4. na téma „Hyperaktivita“.

http://www.nrpraha.cz/…sycholozkou/

Prosíme zájemce, aby nahlásili svoji účast a případně vznesli dotazy na email: kotmelova@nrpraha.cz.

S pozdravem za Novoměstskou radnici Albert Kubišta, ředitel

VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY K POTVRZENÍ školní rok 2015/2016

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:Mgr. Marie Malimánková

Telefon: 284 685 856, linka 28

E-mail: malimankova@zssutka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14.30 – 15.30 hod (po předchozí telefonické domluvě)

Deset kroků před rozhodnutím – rady pro uchazeče

Cesty k volbě studia a střední školy jsou různé. Každý na to jde jinak, ale všichni potřebují kvalitní informační zázemí a podporu svých blízkých. Tady je „desatero“, které tvoji cestu usnadní.

 • Krok 1. Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co umíš i co ti nejde

Zkus hledat svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je srovnej s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeň na svůj zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit.

Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš, jestli tě víc baví praktická činnost, hledej příčiny tvých potíží při učení, a co se s tím dá dělat.

Jak na to? Může ti napovědět test studijní a profesní orientace.

 • Krok 2. Promluv si o svých záměrech s nejbližšími

Otevřeně řekni o svých plánech někomu, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu. Ptej se, co si o tom myslí. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k dalšímu přemýšlení.

 • Krok 3. Vytvoř si seznam zajímavých oborů

Vyhledávej obory, které by tě nějak oslovily. Můžeš vybírat i různé úrovně vzdělání, jak maturitní, tak výuční. K tomu potřebuješ alespoň základní přehled o obsahu vzdělávání jednotlivých oborů, tzn., co se budeš učit a co tě čeká po škole.

Dá se postupovat i vylučovací metodou, kdy ze vzdělávacích možností vyřazuješ obory, které tě z nějakého důvodu odrazují, nic ti neříkají nebo je rozhodně odmítáš. Soupis zajímavých oborů ti poslouží jako základní materiál k přemýšlení o tom, „co chci a co mohu“. Pak už můžeš hledat školy, které je vyučují.

Podívej, tolik oborů …

 • Krok 4. Povolání – co bys dělal, kdybys byl…

Pozoruj kolem sebe kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů – pracovního prostředí, pomůcek, způsobu práce a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc třeba rodiče. Popisy jednotlivých povolání získáš na stránkách Integrovaného systému typových pozic www.istp.cz nebo v Národní soustavě povolání www.nsp.cz.

Posuzuj, zda požadované vzdělání k výkonu povolání, která tě zaujmou, odpovídá tvým možnostem.

Inspiruj se ukázkami různých povolání

 • Krok 5. Bez informací o školách se nepohneš z místa

Jestli chceš maturitu nebo se raději vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru a školy – kdo se v tom má vyznat. Škol je hodně a bez informací, co která škola nabízí, to nejde. Srovnej si různé možnosti a uvidíš, že se tvůj výběr nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy.

Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jak daleko je škola od domova, a to znamená internátní ubytování, kolik je školné v soukromých školách a jaké jsou finanční možnosti rodičů). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů apod.

Středních škol je dostatek, jen si vybrat

 • Krok 6. Jdi se do škol podívat

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Ptej se na všechno, co tě zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků.

Navštiv více škol, abys mohl porovnávat a posuzovat, jak ti vyhovuje jejich velikost, atmosféra, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí nebo jde o menší školu spíše rodinného typu.

 • Krok 7. Sežeň reference o škole

Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a uvidíš, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

Posoudit kvalitu školy není jednoduché. Záleží na tom, čemu říkáš „kvalita“ a co očekáváš. Školy kontroluje Česká školní inspekce, která vždy zpracuje zprávu s popisem zjištěných předností a nedostatků. Zprávy jsou veřejně dostupné na www.csicr.cz a můžeš si udělat názor, jak se prezentuje škola a jak je hodnocena inspektory.

Pobav se o škole s jejími studenty, třeba na burze středních škol a jiných akcích. I jejich vyjádření může napovědět.

 • Krok 8. Kariérové poradenství je pro tebe

Pokud nemáš jistotu s výběrem studia, obrať se na odborníky ve škole i mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět a co ti není jasné.

Existuje víc možností, kam se obrátit, např.:

 • škola – učitelé, výchovný poradce
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, dříve informační a poradenská střediska (www.portal.mpsv.cz) – mají dobré informace o povoláních a trhu práce
 • informační centra pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) – pomohou najít školu
 • Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání v Praze (www.nuv.cz) – poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání.
 • www.infoabsolvent.cz
 • Krok 9. Připrav se na přijímačky

Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.

Můžeš požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku nebo trénovat cvičné testy, které zakoupíš u společnosti Scio (www.scio.cz).

 • Krok 10. Pedagogicko-psychologická poradna

Máš problémy s učením nebo chováním nebo máš nějaké zdravotní znevýhodnění a nevíš, co s tím? Obrať se na psychology. Odborně tě vyšetří, navrhnou ti řešení, poskytnou metodickou pomoc a mohou ti doporučit vzdělávací cestu.

Návštěvu poradny neodkládej, čím dřív to začneš řešit, tím lépe.

Triangl - centrum pro rodinu

Od 1. června 2012 bude Triangl sídlit na nové adrese: Modřínová 1, Praha 8 – Kobylisy.

Triangl – centrum pro rodinu (http://www.csspraha.cz/triangl) je součástí Centra sociálních služeb Praha (http://csspraha.cz/), které je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci.

Marie Malimánková

NABÍDKA – KLUB VRTULE, PROGRAM PĚT P

Odborné poradenské pracoviště Klíč

Vážení rodiče, chtěla bych vás informovat o odborném poradenském pracovišti Klíč.

Klíč – rodinné poradenské a integrační centrum, Vodičkova 791/39 (4. patro),

tel.: 724 758 318, e-mail: info@klic-centrum.cz www.klic-centrum.cz

Syndikovat obsah