Úspěchy žáků ve školním roce 2016/2017

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2016–2017

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Přespolní běh
dívky
Obvodní kolo 7.tř – 8.tř Bačkovská, Pokorná
Urbanová, Červená
Košatková, Kasýková
Nováková
2. místo
Přespolní běh
chlapci
Obvodní kolo 7.tř – 9.tř Veleta A., Veleta Š.,
Frantík, Kučera
Krameš, Kudela
Hrdlička
1. místo
Přespolní běh
chlapci
Pražské kolo 7.tř – 9.tř Veleta A.,Hrdlička
Frantík, Kučera
Krameš, Kudela
6. místo
Malá kopaná
chlapci
Obvodní kolo 9.tř. Surovčík, Apatsidis
Junek, Šmiták
Klen, Sluníčko
Deyak
5. místo
Logická olympiáda Obvodní kolo 5.A Dobíšek Richard 38.místo
Logická olympiáda Pražské kolo 5.A Dobíšek Richard 1. místo
Logická olympiáda Národní kolo 5.A Dobíšek Richard 15. místo
Basketbal
chlapci
Obvodní kolo 6–9.tř. Stöckbauer, Fuksa
Coňk, Kudela
Hrdlička, Šmiták
Apatsidis
5. místo
Házená
chlapci
Obvodní kolo 6–9.tř. Stöckbauer, Fuksa
Coňk, Kohák
Hrdlička, Šmiták
Apatsidis, Doleček
Jína, Fator
3. místo
Volejbal
dívky
Obvodní kolo 7–9.tř. Kmoníčková, Trávníčková
Žáčková, Zárubová
Červená, Urbanová
Soejenová, Dvořáková
Neckářová, Kalinová
Doležilová
2. místo
Volejbal Praha 8
chlapci
Obvodní kolo 6–9.tř. Stöckbauer, Fuksa
Kozák, Kurfiřt
Šmiták, Veleta
Kudela, Krameš
Hrdlička
2. místo
Olympiáda v Anglickém Jazyce Obvodní kolo 7.B Hradecká 1.místo
Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo 6.B
6.C
7.B
9.B
9.B
Pazdera Ondřej
Slezák Tomáš
Kroupa Matěj
Hanušová Veronika
Hanušová Lenka
7. místo
10.místo
2.místo
9.místo
8.místo
Vybíjená
chlapci
Obvodní kolo 3. a 5.tř. Pešek, Suchý
Bačkovský, Pánek
Haman, Pečený
Dvořák, Richter
Kmoníček, Stöckbauer
Hušák
5. místo
Mix Volejbal
1. ročník
Obvodní kolo 7–9.tř. Kozák, Trávníčková
Kmoníčková, Stöckbauer
Fuksa, Urbanová
Červená, Dvořáková
Hrdlička, Šmiták
Kudela
1. místo
Přehazovaná Obvodní kolo 5.tř. Falc, Kmoníček
Šimková, Pánek
Haman, Pečený
Dvořák
1. místo
Přehazovaná
dívky
Obvodní kolo 6. a 7.tř. Zajacová, Niroda
Kmoníčková, Trávníčková
Mojhová, Vondrková
Žáčková, Kohoutová
Kasalová, Bačkovská
Sedláčková, Breinlová
Zárubová
1. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 5 – 7.tř. Němcová V.
Pazdera O.
Neckářová A.
Mrázek M.
Krásová J.
Vašíček T.
Krejcar J.
Maršálková J.
18. místo
1.místo
1.místo
12.místo
16.místo
2.místo
6.místo
11.místo
Pangea Obvodní kolo 5.tř. Dobíšek Richard 2.místo
Plavecko – běžecký pohár Obvodní kolo 4.tř.
6.tř.
7.tř.
8.tř.
8.tř.
Veselý V.
Stöckbauer M.
Maršálek J.
Urbanová J.
Kasýková L.
6.místo
4.místo
7.místo
9.místo
10.místo
McDonald´s Cup
kat. I
Obvodní kolo 3 – 4.tř. Stöckbauer, Hušák
Jíhlavec, Pečený
Luciani, Zanusso
Feist, Holas
Pokorný, Veleta
7.místo
McDonald´s Cup
kat. II
Obvodní kolo 4 – 5.tř. Rosen, Kučera
Dušek, Doskočil
Srba, Rabík
Liška, Jaroš
Pečený, Dvořák
Melka
Atletický čtyřboj
starší žáci
dívky
Obvodní kolo 7.tř – 9.tř Chocholoušová, Pokorná
Kasýková, Nováková
Urbanová, Dvořáková
1. místo
Atletický čtyřboj
starší žáci
chlapci
Obvodní kolo 7.tř – 9.tř Maršálek, Stöckbauer
Krameš, Kudela
Šmiták, Hrdlička
3. místo
BiO „D“ Obvodní kolo 7.B Žáčková
Vašíček
8–9. místo
10. místo
BiO „C“ Obvodní kolo 9.B
8.tř
Hanušová V.
Červená N.
1. místo
6. místo
Pangea Národní kolo 5.tř. Dobíšek Richard 3. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 6.B
6.B
7.B
Neckářová A.
Pazdera O.
Vašíček T.
1. místo
1. místo
2. místo
OVOV
družstvo
Obvodní kolo 5.B
5.A
5.A
5.B
6.C
8.A
8.A
6.A
Slámová
Šimková
Fator
Pečený F.
Stöckbauer
Urbanová
Novotný
Niroda
2. místo
OVOV
jednotlivci
Obvodní kolo 9.B
9.B
5.B
6.C
8.A
Hrdlička
Dvořáková
Pečený F.
Stöckbauer
Urbanová
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
Pohár rozhlasu
družstvo
Obvodní kolo 6.C
6.B
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
Stöckbauer
Pazdera
Dušek J.
Maršálek
Pavelec
Veleta
Krejcar
Purr
Kurfiřt
2. místo
Pohár rozhlasu
skok do výšky
Obvodní kolo 9.B Dvořáková 3. místo
Pohár rozhlasu
štafeta 4×60m
Obvodní kolo 6–7 tř Stöckbauer, Maršálek
Pavelec, Krejcar
1. místo
Pohár rozhlasu
skok daleký
Obvodní kolo 6.tř Stöckbauer 1. místo
Pohár rozhlasu
hod míčkem
Obvodní kolo 6.tř Stöckbauer 3. místo
Pohár rozhlasu
běh 1. km
Obvodní kolo 7.tř Maršálek 2. místo
Pohár rozhlasu
běh 60 m
Obvodní kolo 7.tř Maršálek 3. místo
BiO „C“ Pražské kolo 9.B Hanušová V. 2. místo
Beach volejbal Obvodní kolo 6. – 8. tř Stöckbauer, Fuksa
Kozák, Červená
Urbanová, Kmoníčková
3. místo
Pythagoriada Obvodní kolo 6.B
6.B
7.B
5.B
Mrázek M.
Pazdera O.
Vašíček T.
Pečený F.
11. místo
11. místo
8. místo
5. místo
Přehazovaná
dívky
Pražské kolo 6. – 8. tř Kasýková, Klenová
Niroda, Kmoníčková
Žáčková, Trávníčková
Mojhová, Sedláčková
Zárubová, Urbanová
Pokorná
1. místo