Úspěchy žáků ve školním roce 2014/2015

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2014–2015

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Přespolní běh Obvodní kolo Ml. chlapci
7.B
Surovčík,Apatsidis
Veleta, Hrdlička
Šmiták
5. místo
Přespolní běh Obvodní kolo St. chlapci
8 a 9 roč.
Fedyshyn, Lipták
Pšenička , Pavelec
Arnošt, Černošek
2. místo
Přespolní běh Obvodní kolo Ml. dívky
6 a 7 roč.
Červená , Pokorná
Urbanová, Kalinová
Hanušová
3. místo
Přespolní běh Obvodní kolo St. dívky
8 a 9 roč.
Dvořáková (7.B), Heldová
Lebrušková, Růžičková
3. místo
Malá kopaná Obvodní kolo Ml. chlapci
6 a 7 roč.
Coňk, Surovčík
Škvarek, Veleta
Apatsidis, Klen
Kudela, Chrbolka
Junek
4.místo
Coca-Cola Cup
kopaná
Obvodní kolo Chlapci
7 až 9 roč.
Surovčík, Šmiták
Kuchař, Arnošt
Maštalíř, Lipták
Pšenička, Pavelec
Peterka, Zajac
Voráček, Vávra
Černošek
1.místo
Florbal Obvodní kolo Chlapci
6 a 7 roč.
Beránek, Apatsidis
Škvarek, Veleta
Šmiták, Kudela
Surovčík, Klen
Chrbolka
2.místo
Dějepisná olympiáda Obvodní kolo 9.B Ondřej Novák 2.místo
Šplh, štafety družstev
 – dívky
Obvodní kolo 6.tř,
7.tř
Kasýková, Pokorná,
Dvořáková, Hanušová
1.místo
Šplh, štafety družstev
 – chlapci
Obvodní kolo 6.tř,
7.tř.
9.tř
Reparyuk,
Hrdlička,
Eltifi, Fröhlich
4.místo
Volejbal – dívky Obvodní kolo 8.B,

9.B,
7.B.
Fomenková, Vondrová, Růžičková, Tomková, Šimonovská, Knyazeva
Hadžalová
Černá
3.místo
Volejbal – chlapci Obvodní kolo 9.B,
8.A,
9.A,
8.B,
7.B.
Rýgr
Arnošt
Eltifi, Černošek, Fröhlich, Trávníček
Zajac, Pavelec, Pšenička
Šmiták
3.místo
Vybíjená dívek 4–5 tříd Obvodní kolo 4.A,
4.B,
4.C,
5.A,
5.B,
5.C
Pečená, Veselská
Niroda, Šmejdířová
Klenová, Surovčíková
Kmoníčková, Zárubová
Trávníčková, Řezníčková
Susková
4.místo
Vybíjená mix 4–5 tříd Obvodní kolo 4.A,
4.B,
4.C,
5.A,
5.B,
5.C
Dušek
Fuxa, Stöckbauer
Novotný
Veleta, Janko, Murphy
Kočí, Krejcar
Feist, Ribarov, Kozák,Susková
4.místo
Atletický čtyřboj – družstvo dívky 6–7 roč. Obvodní kolo 6–7 tř. Pokorná, Urbanová, Červená, Hanušová V., Slováková, Dvořáková 2.místo
Atletický čtyřboj – družstvo chlapci 8–9 roč. Obvodní kolo 8–9 tř. Fröhlich, Ullmann, Pavelec, Reparyuk 2.místo
Atletický čtyřboj – družstvo chlapci 6–7 roč. Obvodní kolo 6–7 tř. Kudela, Veleta, Hrdlička, Šmiták, Junek 4.místo
Atletický čtyřboj – jednotlivci chlapci Obvodní kolo 8.A. Ullmann 2.místo
CocaCola školský pohár – fotbal Pražské kolo 6 – 9 roč. Trávníček, Černošek, Vávra, Voráček, Eltifi, Fedyshyn, Arnošt, Zajac, Fröhlich, Lipták, Surovčík, Rozman, Coňk, Maštalíř, Pavelec, Pšenička, Kuchař 4.místo
OVOV – družstva Obvodní kolo 6 – 9 roč. Lebrušková, Černá, Pokorná
Pečená, Pechar, Hrdlička
Kurfiřt, Liam Murphy, Tomková
Dvořáková, Sedláčková, Veselská
Gulich, Veleta Š.
Kozák, Apatsidis
5.místo
OVOV – jednotlivci Obvodní kolo 6 – 9 roč. Černá
Hrdlička
Tomková
Dvořáková
3.místo
2.místo
2.místo
2.místo
Přehazovaná Obvodní kolo 5 roč. Trávníčková, Bačkovská, Řezníčková
Kmoníčková, Zárubová, Peštová
Susková, Kohoutová
3.místo
OVOV – jednotlivci Pražské kolo 6 – 9 roč. Hrdlička
Dvořáková
5.místo
10.místo
BiO „D“ Obvodní kolo 7 roč. Hanušová
Slováková
Kudela
1.místo
3.místo
2.místo
BiO „D“ Pražskékolo 7 roč. Hanušová
Slováková
Kudela
7.místo
8.místo
30.místo
BiO „C“ Obvodní kolo 8–9 roč. Knyazeva
Gulik
Kalinová
1.místo
5.místo
4.místo
BiO „C“ Pražskékolo 8–9 roč. Knyazeva 26.místo
Plavecko – běžecký pohár Pražské kolo 5–8 roč. Růžičková Sára 9.místo
Přehazovaná Obvodní kolo 7 roč. Černá, Dvořáková, Vondrová
Slováková, Kalinová, Neckářová
Švandová, Soejenová, Mašková
Opeltová, Procházková
5.místo
Pohár rozhlasu
Skok vysoký
Obvodní kolo 7.B Slováková L. 1.místo
Pohár rozhlasu
Běh 600m
Obvodní kolo 7.B Hanušová V. 5.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
Obvodní kolo 4–7 roč. Krameš, Veleta, Hrdlička
Junek, Kočí, Škvarek
Reparyuk, Kudela, Stöckbauer
4.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Obvodní kolo 8–9 roč. Ullmann, Arnošt, Duran
Vávra, Černošek, Eltifi
Hloušek, Rozman, Fröhlich
Pechar
1.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
60m
Obvodní kolo 6.tř Reparyuk 3.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
Hod míčkem
Obvodní kolo Hrdlička 2.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
1000m
Obvodní kolo Veleta 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
4×60m
Obvodní kolo 8–9 roč. Černošek, Eltifi
Hloušek, Rozman
2.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
60m
Obvodní kolo 8.A Pechar 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
60m
Obvodní kolo 8.A Arnošt 2.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Skok daleký
Obvodní kolo 9.A Vávra 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Skok vysoký
Obvodní kolo 9.A Duran 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Běh 1500m
Obvodní kolo 9.A Eltifi 2.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Běh 1500m
Obvodní kolo 8.A Ullmann 3.místo
Atletický čtyřboj Pražské kolo 8–9 roč. Duran, Ullmann, Vávra
Fröhlich, Pšenička
4.místo
Atletický trojboj Obvodní kolo 2–5 roč. Krameš, Škopková, Šindelářová
Pečený, Horák, Slámová
Pečená, Blatný
Maršálek, Suchá
2.místo
Kopaná
McDonald´s Cup
Obvodní kolo 1–3 roč. Hušák, Pokorný, Doskočil
Krameš, Veleta, Kučera
Pešek, Suchý, Fator
Jaroš, Liška
Dvořák, Pečený
4.místo