Úspěchy žáků ve školním roce 2016/2017

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2016–2017

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Přespolní běh
dívky
Obvodní kolo 7.tř – 8.tř Bačkovská, Pokorná
Urbanová, Červená
Košatková, Kasýková
Nováková
2. místo
Přespolní běh
chlapci
Obvodní kolo 7.tř – 9.tř Veleta A., Veleta Š.,
Frantík, Kučera
Krameš, Kudela
Hrdlička
1. místo
Přespolní běh
chlapci
Pražské kolo 7.tř – 9.tř Veleta A.,Hrdlička
Frantík, Kučera
Krameš, Kudela
6. místo
Malá kopaná
chlapci
Obvodní kolo 9.tř. Surovčík, Apatsidis
Junek, Šmiták
Klen, Sluníčko
Deyak
5. místo
Logická olympiáda Obvodní kolo 5.A Dobíšek Richard 38.místo
Logická olympiáda Pražské kolo 5.A Dobíšek Richard 1. místo
Logická olympiáda Národní kolo 5.A Dobíšek Richard 15. místo
Basketbal
chlapci
Obvodní kolo 6–9.tř. Stöckbauer, Fuksa
Coňk, Kudela
Hrdlička, Šmiták
Apatsidis
5. místo
Házená
chlapci
Obvodní kolo 6–9.tř. Stöckbauer, Fuksa
Coňk, Kohák
Hrdlička, Šmiták
Apatsidis, Doleček
Jína, Fator
3. místo
Volejbal
dívky
Obvodní kolo 7–9.tř. Kmoníčková, Trávníčková
Žáčková, Zárubová
Červená, Urbanová
Soejenová, Dvořáková
Neckářová, Kalinová
Doležilová
2. místo
Volejbal Praha 8
chlapci
Obvodní kolo 6–9.tř. Stöckbauer, Fuksa
Kozák, Kurfiřt
Šmiták, Veleta
Kudela, Krameš
Hrdlička
2. místo
Olympiáda v Anglickém Jazyce Obvodní kolo 7.B Hradecká 1.místo
Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo 6.B
6.C
7.B
9.B
9.B
Pazdera Ondřej
Slezák Tomáš
Kroupa Matěj
Hanušová Veronika
Hanušová Lenka
7. místo
10.místo
2.místo
9.místo
8.místo
Vybíjená
chlapci
Obvodní kolo 3. a 5.tř. Pešek, Suchý
Bačkovský, Pánek
Haman, Pečený
Dvořák, Richter
Kmoníček, Stöckbauer
Hušák
5. místo
Mix Volejbal
1. ročník
Obvodní kolo 7–9.tř. Kozák, Trávníčková
Kmoníčková, Stöckbauer
Fuksa, Urbanová
Červená, Dvořáková
Hrdlička, Šmiták
Kudela
1. místo
Přehazovaná Obvodní kolo 5.tř. Falc, Kmoníček
Šimková, Pánek
Haman, Pečený
Dvořák
1. místo
Přehazovaná
dívky
Obvodní kolo 6. a 7.tř. Zajacová, Niroda
Kmoníčková, Trávníčková
Mojhová, Vondrková
Žáčková, Kohoutová
Kasalová, Bačkovská
Sedláčková, Breinlová
Zárubová
1. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 5 – 7.tř. Němcová V.
Pazdera O.
Neckářová A.
Mrázek M.
Krásová J.
Vašíček T.
Krejcar J.
Maršálková J.
18. místo
1.místo
1.místo
12.místo
16.místo
2.místo
6.místo
11.místo
Pangea Obvodní kolo 5.tř. Dobíšek Richard 2.místo
Plavecko – běžecký pohár Obvodní kolo 4.tř.
6.tř.
7.tř.
8.tř.
8.tř.
Veselý V.
Stöckbauer M.
Maršálek J.
Urbanová J.
Kasýková L.
6.místo
4.místo
7.místo
9.místo
10.místo
McDonald´s Cup
kat. I
Obvodní kolo 3 – 4.tř. Stöckbauer, Hušák
Jíhlavec, Pečený
Luciani, Zanusso
Feist, Holas
Pokorný, Veleta
7.místo
McDonald´s Cup
kat. II
Obvodní kolo 4 – 5.tř. Rosen, Kučera
Dušek, Doskočil
Srba, Rabík
Liška, Jaroš
Pečený, Dvořák
Melka
Atletický čtyřboj
starší žáci
dívky
Obvodní kolo 7.tř – 9.tř Chocholoušová, Pokorná
Kasýková, Nováková
Urbanová, Dvořáková
1. místo
Atletický čtyřboj
starší žáci
chlapci
Obvodní kolo 7.tř – 9.tř Maršálek, Stöckbauer
Krameš, Kudela
Šmiták, Hrdlička
3. místo
BiO „D“ Obvodní kolo 7.B Žáčková
Vašíček
8–9. místo
10. místo
BiO „C“ Obvodní kolo 9.B
8.tř
Hanušová V.
Červená N.
1. místo
6. místo
Pangea Národní kolo 5.tř. Dobíšek Richard 3. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 6.B
6.B
7.B
Neckářová A.
Pazdera O.
Vašíček T.
1. místo
1. místo
2. místo
OVOV
družstvo
Obvodní kolo 5.B
5.A
5.A
5.B
6.C
8.A
8.A
6.A
Slámová
Šimková
Fator
Pečený F.
Stöckbauer
Urbanová
Novotný
Niroda
2. místo
OVOV
jednotlivci
Obvodní kolo 9.B
9.B
5.B
6.C
8.A
Hrdlička
Dvořáková
Pečený F.
Stöckbauer
Urbanová
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
Pohár rozhlasu
družstvo
Obvodní kolo 6.C
6.B
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
7.tř
Stöckbauer
Pazdera
Dušek J.
Maršálek
Pavelec
Veleta
Krejcar
Purr
Kurfiřt
2. místo
Pohár rozhlasu
skok do výšky
Obvodní kolo 9.B Dvořáková 3. místo
Pohár rozhlasu
štafeta 4×60m
Obvodní kolo 6–7 tř Stöckbauer, Maršálek
Pavelec, Krejcar
1. místo
Pohár rozhlasu
skok daleký
Obvodní kolo 6.tř Stöckbauer 1. místo
Pohár rozhlasu
hod míčkem
Obvodní kolo 6.tř Stöckbauer 3. místo
Pohár rozhlasu
běh 1. km
Obvodní kolo 7.tř Maršálek 2. místo
Pohár rozhlasu
běh 60 m
Obvodní kolo 7.tř Maršálek 3. místo
BiO „C“ Pražské kolo 9.B Hanušová V. 2. místo
Beach volejbal Obvodní kolo 6. – 8. tř Stöckbauer, Fuksa
Kozák, Červená
Urbanová, Kmoníčková
3. místo
Pythagoriada Obvodní kolo 6.B
6.B
7.B
5.B
Mrázek M.
Pazdera O.
Vašíček T.
Pečený F.
11. místo
11. místo
8. místo
5. místo
Přehazovaná
dívky
Pražské kolo 6. – 8. tř Kasýková, Klenová
Niroda, Kmoníčková
Žáčková, Trávníčková
Mojhová, Sedláčková
Zárubová, Urbanová
Pokorná
1. místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2015/2016

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2015–2016

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Přespolní běh Obvodní kolo ml. dívky
7.tř
Červená, Nováková
Urbanová, Rokosová
3. místo
Přespolní běh Obvodní kolo St. dívky
8 a 9 roč.
Neckářová, Soejová
Hanušová, Růžičková
4. místo
Přespolní běh Obvodní kolo Ml. chlapci
6.tř + 7.tř
Veleta, Purr
Krejcar, Maršálek
Reparyuk, Coňk
2. místo
Přespolní běh Obvodní kolo St. chlapci
8 a 9 roč.
Veleta, Hrdlička
Fedyshyn, Ullmann
Maštalíř, Pavelec
2. místo
Atletický čtyřboj
- družstvo chlapci
8–9 roč.
Obvodní kolo 8–9 tř. Veleta, Ullmann
Kuchař, Pechar
Pavelec
2. místo
Stolní tenis Obvodní kolo 8–9 tř. Kuchař, Ullmann
Arnošt, Peterka
Šmiták
2. místo
Logická olympiáda Obvodní kolo 9.A Ullmann 26–27. místo
Logická olympiáda Pražské kolo 9.A Ullmann účastník
Dějepisná olympiáda Obvodní kolo 8 – 9. tř Hanušová
Kropáčková
Knyazeva
5. místo
10. místo
25. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 4.B
5.A
5.C

9.A
9.B
Pečený
Pečená, Mrázek
Vaníčková, Surovčíková, Švalbach
Ullman
Knyazeva
16. místo
16.místo
16.místo

9. místo
11. místo
Šplh Obvodní kolo 7.tř a 8.B Hanušová, Dvořáková
Kasýková, Pokorná
Urbanová
1. místo
Šplh Obvodní kolo 6.A
8.B
9.A
Murphy
Veleta, Hrdlička
Fedyshyn
2. místo
Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo 6.B

7.tř
8.B
9.B
Kroupa
Mrázková
Červená
Hanušová
Jirák
3. místo
4.místo
7.místo
4. místo
2. místo
Zeměpisná olympiáda Pražské kolo 9.B Jirák 18. místo
Olympiáda v Českém jazyce Obvodní kolo 8.B Hanušová 8. místo
Chemická olympiáda Obvodní kolo 9.B Knyazeva 3. místo
Volejbal Obvodní kolo 6.B
7.tř.
8.B

9.B


Kmoníčková
Červená
Dvořáková, Neckářová
Kalinová
Šimonovská, Fomenková
Knyazeva, Růžičková
Jíchová, Tomková
2. místo
Volejbal Obvodní kolo 6.A
8.B

9.A

9.B
Kozák
Hrdlička, Šmiták
Veleta
Maštalíř, Fedyshyn
Ullman
Pavelec, Zajac
1. místo
Vybíjená Obvodní kolo 5.A

5.B


5.C

Čapská, Veselská
Pečená
Hojková, Válová
Šmejdířová, Niroda
Motěšická
Klenová, Kasýková
Novotná P., Novotná K.
1. místo
Vybíjená Obvodní kolo 4.B
5.A

5.B

5.C
Pečený
Doleček, Dušek
Maršík
Fuksa, Černý
Stöckbauer, Vašíček
Novotný, Douděra
1. místo
Pythagoriáda Obvodní kolo 5.B
5.C
Vašíček
Němečková
1. místo
47. místo
Přehazovaná Obvodní kolo 5.A

5.B
5.C
Veselská, Pečená
Čapská, Hýbnerová
Šmejdířová, Niroda
Klenová, Kasýková
1. místo
Přehazovaná Obvodní kolo 6.tř.

7.tř.

Kmoníčková, Trávníčková
Mojhová
Červená, Urbanová
Pokorná, Kasýková
1. místo
Fyzikální olympiáda Obvodní kolo 9.B
9.A
Knyazeva
Ullmann
3. místo
5. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 6.B Vašíček
Žáčková
Krejcar
Maršálková
7. místo
14. místo
17. místo
17. místo
Biologická olympiáda „D“ Obvodní kolo 7.tř
6.B
6.B
Červená
Mrázová
Žáčková
4. místo
15. místo
7. místo
Biologická olympiáda „C“ Obvodní kolo 8.B
9.B
Hanušová V.
Knyazeva
1. místo
2. místo
OVOV – družstva Obvodní kolo 5.B
5.B
5.A
5.B
6.A
7.A
8.B
8.B
Šmejdířová
Vašíček
Pečená
Stöckbauer
Novák
Urbanová
Hrdlička
Dvořáková
2. místo
OVOV – jednotlivci Obvodní kolo 5.B
4.B
8.B
9.A
8.B
9.A
Vašíček
Pečený
Dvořáková
Lebrušková
Hrdlička
Pechar
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
1. místo
Pohár rozhlasu – skok vysoký – dívky Obvodní kolo 8.B Dvořáková N. 1. místo
Pohár rozhlasu – skok daleký – dívky Obvodní kolo 8.B Hanušová V. 1. místo
Pohár rozhlasu – běh 800 m – dívky Obvodní kolo 8.B Hanušová V. 2. místo
Pohár rozhlasu – družstva Obvodní kolo 8.-9. tř. Krameš, Kudela
Veleta, Hrdlička
Fedyshyn, Kuchař
Ullmann, Maštalíř
Arnošt, Gulik
Pšenička, Zajac
1. místo
Pohár rozhlasu – 60 m Obvodní kolo 8.A Kuchař, Arnošt 2. místo
Pohár rozhlasu – skok daleký Obvodní kolo 8.A Arnošt 2. místo
Pohár rozhlasu – štafetový běh 4×60 m Obvodní kolo 8.A Arnošt, Kuchař
Maštalíř, Ullmann
1. místo
Pohár rozhlasu – běh 1000 m Obvodní kolo 7. tř. Coňk 2. místo
Pohár rozhlasu – hod míčkem Obvodní kolo 7. tř. Pavel Sobotka 2. místo
Vybíjená Pražské kolo 5.A

5.B


5.C

Čapská, Veselská
Pečená
Hojková, Válová
Šmejdířová, Niroda
Motěšická
Klenová, Kasýková
Novotná P., Novotná K.
1. místo
Malá kopaná Obvodní kolo 8.-9.tř. Šmiták, Kuchař
Maštalíř, Fedyshyn
Ladra, Zajac
Lipták, Pavelec
1. místo
OVOV – jednotlivci Pražské kolo 8.B
5.B
4.B
Hrdlička
Vašíček
Pečený
3. místo
2. místo
3. místo
OVOV – družstva Pražské kolo 5.B
5.B
5.A
5.B
6.A
7.A
8.B
8.B
Hrdlička
Vašíček
Pečený
Pečená
Stöckbauer
Urbanová
Dvořáková
Pechar
Kozák
Kasýková
8. místo
Beach volejbal – chlapci Obvodní kolo 9.A, 9.B Gulik, Pavelec
Zajac, Pšenička
Arnošt
1. místo
Beach volejbal – dívky Obvodní kolo 7.tř, 9.B Červená, Šimonovská
Fomenková, Tomková
1. místo
Vybíjená – dívky Republikové finále 5.A

5.B


5.C

Čapská, Veselská
Pečená
Hojková, Válová
Šmejdířová, Niroda
Motěšická
Klenová, Kasýková
Novotná P., Novotná K.
13. místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2014/2015

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2014–2015

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Přespolní běh Obvodní kolo Ml. chlapci
7.B
Surovčík,Apatsidis
Veleta, Hrdlička
Šmiták
5. místo
Přespolní běh Obvodní kolo St. chlapci
8 a 9 roč.
Fedyshyn, Lipták
Pšenička , Pavelec
Arnošt, Černošek
2. místo
Přespolní běh Obvodní kolo Ml. dívky
6 a 7 roč.
Červená , Pokorná
Urbanová, Kalinová
Hanušová
3. místo
Přespolní běh Obvodní kolo St. dívky
8 a 9 roč.
Dvořáková (7.B), Heldová
Lebrušková, Růžičková
3. místo
Malá kopaná Obvodní kolo Ml. chlapci
6 a 7 roč.
Coňk, Surovčík
Škvarek, Veleta
Apatsidis, Klen
Kudela, Chrbolka
Junek
4.místo
Coca-Cola Cup
kopaná
Obvodní kolo Chlapci
7 až 9 roč.
Surovčík, Šmiták
Kuchař, Arnošt
Maštalíř, Lipták
Pšenička, Pavelec
Peterka, Zajac
Voráček, Vávra
Černošek
1.místo
Florbal Obvodní kolo Chlapci
6 a 7 roč.
Beránek, Apatsidis
Škvarek, Veleta
Šmiták, Kudela
Surovčík, Klen
Chrbolka
2.místo
Dějepisná olympiáda Obvodní kolo 9.B Ondřej Novák 2.místo
Šplh, štafety družstev
 – dívky
Obvodní kolo 6.tř,
7.tř
Kasýková, Pokorná,
Dvořáková, Hanušová
1.místo
Šplh, štafety družstev
 – chlapci
Obvodní kolo 6.tř,
7.tř.
9.tř
Reparyuk,
Hrdlička,
Eltifi, Fröhlich
4.místo
Volejbal – dívky Obvodní kolo 8.B,

9.B,
7.B.
Fomenková, Vondrová, Růžičková, Tomková, Šimonovská, Knyazeva
Hadžalová
Černá
3.místo
Volejbal – chlapci Obvodní kolo 9.B,
8.A,
9.A,
8.B,
7.B.
Rýgr
Arnošt
Eltifi, Černošek, Fröhlich, Trávníček
Zajac, Pavelec, Pšenička
Šmiták
3.místo
Vybíjená dívek 4–5 tříd Obvodní kolo 4.A,
4.B,
4.C,
5.A,
5.B,
5.C
Pečená, Veselská
Niroda, Šmejdířová
Klenová, Surovčíková
Kmoníčková, Zárubová
Trávníčková, Řezníčková
Susková
4.místo
Vybíjená mix 4–5 tříd Obvodní kolo 4.A,
4.B,
4.C,
5.A,
5.B,
5.C
Dušek
Fuxa, Stöckbauer
Novotný
Veleta, Janko, Murphy
Kočí, Krejcar
Feist, Ribarov, Kozák,Susková
4.místo
Atletický čtyřboj – družstvo dívky 6–7 roč. Obvodní kolo 6–7 tř. Pokorná, Urbanová, Červená, Hanušová V., Slováková, Dvořáková 2.místo
Atletický čtyřboj – družstvo chlapci 8–9 roč. Obvodní kolo 8–9 tř. Fröhlich, Ullmann, Pavelec, Reparyuk 2.místo
Atletický čtyřboj – družstvo chlapci 6–7 roč. Obvodní kolo 6–7 tř. Kudela, Veleta, Hrdlička, Šmiták, Junek 4.místo
Atletický čtyřboj – jednotlivci chlapci Obvodní kolo 8.A. Ullmann 2.místo
CocaCola školský pohár – fotbal Pražské kolo 6 – 9 roč. Trávníček, Černošek, Vávra, Voráček, Eltifi, Fedyshyn, Arnošt, Zajac, Fröhlich, Lipták, Surovčík, Rozman, Coňk, Maštalíř, Pavelec, Pšenička, Kuchař 4.místo
OVOV – družstva Obvodní kolo 6 – 9 roč. Lebrušková, Černá, Pokorná
Pečená, Pechar, Hrdlička
Kurfiřt, Liam Murphy, Tomková
Dvořáková, Sedláčková, Veselská
Gulich, Veleta Š.
Kozák, Apatsidis
5.místo
OVOV – jednotlivci Obvodní kolo 6 – 9 roč. Černá
Hrdlička
Tomková
Dvořáková
3.místo
2.místo
2.místo
2.místo
Přehazovaná Obvodní kolo 5 roč. Trávníčková, Bačkovská, Řezníčková
Kmoníčková, Zárubová, Peštová
Susková, Kohoutová
3.místo
OVOV – jednotlivci Pražské kolo 6 – 9 roč. Hrdlička
Dvořáková
5.místo
10.místo
BiO „D“ Obvodní kolo 7 roč. Hanušová
Slováková
Kudela
1.místo
3.místo
2.místo
BiO „D“ Pražskékolo 7 roč. Hanušová
Slováková
Kudela
7.místo
8.místo
30.místo
BiO „C“ Obvodní kolo 8–9 roč. Knyazeva
Gulik
Kalinová
1.místo
5.místo
4.místo
BiO „C“ Pražskékolo 8–9 roč. Knyazeva 26.místo
Plavecko – běžecký pohár Pražské kolo 5–8 roč. Růžičková Sára 9.místo
Přehazovaná Obvodní kolo 7 roč. Černá, Dvořáková, Vondrová
Slováková, Kalinová, Neckářová
Švandová, Soejenová, Mašková
Opeltová, Procházková
5.místo
Pohár rozhlasu
Skok vysoký
Obvodní kolo 7.B Slováková L. 1.místo
Pohár rozhlasu
Běh 600m
Obvodní kolo 7.B Hanušová V. 5.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
Obvodní kolo 4–7 roč. Krameš, Veleta, Hrdlička
Junek, Kočí, Škvarek
Reparyuk, Kudela, Stöckbauer
4.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Obvodní kolo 8–9 roč. Ullmann, Arnošt, Duran
Vávra, Černošek, Eltifi
Hloušek, Rozman, Fröhlich
Pechar
1.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
60m
Obvodní kolo 6.tř Reparyuk 3.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
Hod míčkem
Obvodní kolo Hrdlička 2.místo
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
1000m
Obvodní kolo Veleta 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
4×60m
Obvodní kolo 8–9 roč. Černošek, Eltifi
Hloušek, Rozman
2.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
60m
Obvodní kolo 8.A Pechar 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
60m
Obvodní kolo 8.A Arnošt 2.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Skok daleký
Obvodní kolo 9.A Vávra 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Skok vysoký
Obvodní kolo 9.A Duran 1.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Běh 1500m
Obvodní kolo 9.A Eltifi 2.místo
Pohár rozhlasu
Starší žáci
Běh 1500m
Obvodní kolo 8.A Ullmann 3.místo
Atletický čtyřboj Pražské kolo 8–9 roč. Duran, Ullmann, Vávra
Fröhlich, Pšenička
4.místo
Atletický trojboj Obvodní kolo 2–5 roč. Krameš, Škopková, Šindelářová
Pečený, Horák, Slámová
Pečená, Blatný
Maršálek, Suchá
2.místo
Kopaná
McDonald´s Cup
Obvodní kolo 1–3 roč. Hušák, Pokorný, Doskočil
Krameš, Veleta, Kučera
Pešek, Suchý, Fator
Jaroš, Liška
Dvořák, Pečený
4.místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2013–2014

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Soutěž 1. pomoc
MČ Praha 8
Obvodní kolo 1.stupeň Vondrová
Csudai
Dvořáková
Fatorová
Linhartová
2.místo
Soutěž 1. pomoc
MČ Praha 8
Obvodní kolo 2.stupeň Knyazeva
Procházková
Kučerová
Vašíková
Ladra
Opeltová
4.místo
T-ball
1. kolo
Obvodní kolo 9.A
9.B
Koděrová
Havlová
Radová
Barešová
Psutková
Menčíková
Knyazeva
Černá
Kučerová
Procházková T.
Procházková L.
Winterová
4.místo
Minifotbal Obvodní kolo 6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
Surovčík
Fedyshyn
Černošek, Trávníček, Fröhlich,Eltifi
Novák, Voráček
Havel, Reiter, Kolařík
3.místo
Florbal Obvodní kolo 6.B
7.A
7.B
Surovčík, Apatsidis, Šmiták
Arnošt
Pšenička, Pavelec, Peterka, Zajac
4.místo
T-ball
2. kolo
Obvodní kolo 9.A
9.B
Radová
Psutková
Knyazeva
Černá
Procházková T.
Procházková L.
Winterová
Rymešová
3.místo
Tonda obal Národní kolo 5.A Grabcová 1.místo
Volejbal Obvodní kolo
dívky
7.B
8.B
9.A
9.B
Fomenková
Poláčková
Šimonovská
Hadžalová
Procházková T.
Menčíková
Knyazeva
Procházková L.
1.místo
Volejbal Obvodní kolo
chlapci
8 a 9 třída Černošek
Vávra
Eltifi
Rýgr Matěj
Rýgr Antonín
Havel
Ryšavý
Reiter
3.místo
ChO Obvodní kolo 9.B Knyazeva J. 5.místo
BiO „C“ Obvodní kolo 9.B Knyazeva J.
Procházková L.
1.místo
4.místo
BiO „D“ Obvodní kolo 6.B
7.B
Slováková
Knyazeva A.
1.místo
2.místo
MO Obvodní kolo 6.B
7.B
Surin
Lipták
úspěšný řešitel
T-ball
3. kolo
Obvodní kolo 7.A
7.B
9.A
9.B
Lebrušková T.
Fomenková
Růžičková
Dvořáková
Knyazeva A.
Radová
Psutková
Koděrová
Havlová
Barešová
Černá
Procházková T.
Procházková L.
2.místo
Vybíjená Obvodní kolo 5.A
5.B
4.B
Popová J.
Rokosová
Pokorná
Urbanová
Grabcová
Fatorová
Popová V.
Vetenglová
Řezníčková
Trávníčková
Záškodná
3.místo
Přehazovaná Obvodní kolo 7.A
7.B
Opatrná
Tomková Lucie
Tomková Lenka
Fomenková
Šimonovská
Dvořáková
Vondrová
Knyazeva
3.místo
OVOV
odznak všestranosti
olympijských vítězů
Obvodní kolo družstvo
5.A,B
6.A,B
7.A,B
Černá
Soejová
Neckářová
Slováková
Reparyuk
Procházka
Arnošt
Pšenička
2.místo
OVOV
odznak všestranosti
olympijských vítězů
Obvodní kolo 6.B
6.B
5.B
7.A
7.B
8.A
8.A
Černá
Slováková
Procházka
Arnošt
Pšenička
Škopová
Černošek
3.místo
2.místo
1.místo
1.místo
2.místo
1.místo
1.místo
Atletický trojboj
družstvo
Obvodní kolo 1.B
2.A
2.A
5.A
5.A
5.B
5.B
Krameš
Haman
Šimková
Šindelářová
Coňk
Slováková
Hojka
Rokosová
4.místo
Atletický trojboj
hod kriketovým míčkem
Obvodní kolo 5.A Coňk 1.místo
Beachvolejbal
dívky
Obvodní kolo 7.B
7.B
9.B
Fomenková
Poláčková
Procházková
1.místo
Beachvolejbal
dívky
Pražské kolo 7.B
7.B
9.B
Fomenková
Poláčková
Procházková
4.místo
Beachvolejbal
chlapci
Obvodní kolo 7.B
7.B
9.B
Fomenková
Poláčková
Procházková
1.místo
Soutěž 1. pomoc
MČ Praha 8
Obvodní kolo 1.stupeň
5.A, 5.B
Červená
Grabcová
Slováková
Fatorová
Herstus
2.místo
Soutěž 1. pomoc
MČ Praha 8
Obvodní kolo 2.stupeň
6.B, 7.A, 9.B
Czudai
Dvořáková
Vašíková
Procházková
Knyazeva
3.místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2012/2013

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2012–2013

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Matematická olympiáda Obvodní kolo 8.B Knyazeva E. 1.místo
Pythagoriáda Obvodní kolo 6.B
8.B
8.B
Beránková
Knyazeva
Duchková
4.místo
1.místo
3.místo
Biologická olympiáda Obvodní kolo 8.B
8.B
9.B
6.B
7.B
7.B
Knzayeva E.
Procházková L.
Beránková L.
Fomenková K.
Zetek J.
Kalinová T.
1. místo
4–5. místo
4–5. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Olympiáda v ČJ Obvodní kolo 9.B Fajkusová 5. místo
Výtvarná soutěž „To je hlína“ Pražské kolo Pavelec, Kmentová 2.místo
Vybíjená 6.tříd dívky Obvodní kolo 6 třídy Lebrušková, Opatrná
Fomenková, Poláčková
Šlesingerová, Jíchová
Tomková L. Kropáčková
Růžičková, Šimonovská
Vondrová, Dvořáková
3.místo
T-ball Obvodní kolo 8 třída Havlová, Procházková
Radová, Koděrová
Menčíková, Psutková
Knyazeva, Procházková L.
Winterová, Kučerová
Černá, Barešová J.
5.místo
Atletický čtyřboj Obvodní kolo 6–7 třída

8–9 třída
Kuchař, Pavelec
Černošek, Vávra
Havel, Lecnar
Jirák, Hrubý
Poláček
2.místo

3.místo
Pohár rozhlasu -
atletika soutěž družstev
Obvodní kolo 6–7 třída Černošek, Vávra
Eltifi, Duran
Pšenička, Pavelec
Pechar, Arnošt
Kuchař
1. místo
Pohár rozhlasu -
atletika soutěž družstev
Obvodní kolo 8–9 třída Lecnar, Poláček
Bašta, Jirák
Havel, Vondráček
Rýgr, Černý
Reiter
4. místo
Pohár rozhlasu – Běh 60m Obvodní kolo 7.A Černošek 1. místo
Pohár rozhlasu – Běh 1000m Obvodní kolo 7.A Černošek 2. místo
Pohár rozhlasu – Běh 60m Obvodní kolo 9.A Havel 2. místo
Pohár rozhlasu – Běh 60m Obvodní kolo 9.B Lecnar 1. místo
Pohár rozhlasu – skok vysoký Obvodní kolo 7.A Duran 1. místo
Přespolní běh – chlapci Obvodní kolo 6–7 třídy Černošek, Eltifi
Kuchař, Pšenička
1.místo
Přespolní běh – chlapci Obvodní kolo 8–9 třídy Lecnar, Hrubý, Jirák 2.místo
Halová Kopaná – chlapci Obvodní kolo 8–9 třídy Lecnar, Hrubý
Hájek, Vašák
Lahodný, Bašta
Poláček, Havel
 Reiter
5.místo
Halová Kopaná – chlapci Obvodní kolo 6–7 třídy Kuchař, Fedyshyn
Arnošt, Surovčík
Černošek, Trávníček
Rozman, Voráček
2.místo
T-ball – dívky Obvodní kolo 8A, 8B Koděrová, Menčíková
Havlová, Kučerová
Procházková, Knyazeva,
Psutková, Černá
Radová, Winterová
5.místo
Volejbal – dívky Obvodní kolo 9A, 9B Boudová, Říhová
Šumpelová, Eltifi
Šučurová, Kovaříková,
Valentová, Beránková
4.místo
Prázdninový deník
- Praha 8
Obvodní kolo 4.A Grabcová 1. místo
Namaluj co tě napadne,
když se řekne Praha
Pražské kolo 4.A Grabcová 1. místo
Preventan Cup – dívky Obvodní kolo 4–5 třídy Grabcová, Červená
Studená, Černá
Petrlíková, Popová J.
Faterová, Slováková
Popová V., Švandová
Záškodná, Vondrová
Linhartová
3.místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2011/2012

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2011–2012

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Pythagoriáda 7. ročník Obvodní kolo 7.B Eugenija Knyazeva 2. místo
Pythagoriáda 8. ročník Obvodní kolo 8.B Martin Šimůnek úspěšný řešitel
Matematická olympiáda Obvodní kolo 9.B Jakub Jireš 7. místo
Volejbal – dívky Obvodní kolo 8–9 třídy Fraňová
Poživilová
Ludvíková
Jacková
Fomenková
Jehličková
Hackerová
Boudová
Eltifi
2.místo
Volejbal – chlapci Obvodní kolo 7–9 třídy Vetengl
Bláha
Nezbeda
Kráľ
Bašta
Kalous
Bělous
Ryšavý
3.místo
Chemická olympiáda Obvodní kolo 9.B Jakub Jireš 1. místo
Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo 9.B
7.B
Lucie Fajkusová
Eugenija Knyazeva
1. místo
2. místo
Fyzikální olympiáda Obvodní kolo 9.B Jakub Jireš 4. místo
Biologická olympiáda Obvodní kolo 9.B
8.A
Jakub Jireš
Tomáš Jirák
1. místo
6. místo
Biologická olympiáda Obvodní kolo 7.B
7.B
6.A
6.A
Eugenija Knyazeva
Pavlína Menčíková
Jana Honzáková
Johana Heldová
3. místo
9. místo
7–8. místo
11. místo
Olympiáda v ČJ Obvodní kolo 9.B Jakub Jireš
Anna Malimánková
5. místo
8. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 7.B Kateřina Duchková
Meri Mezhlumyan
Eugenija Knyazeva
2. místo
6. místo
8. místo
Astronomická olympiáda Pražské kolo 7.A
7.B
Johana Barešová
Lucka Procházková
7.místo
8. místo
Pohár rozhlasu (Atletika) Obvodní kolo 7, 8 a 9 ročník. Orel
Moucha
kalous
Hrubý
Bašta
2.místo
Běh 1500m Obvodní kolo 8.B Lecnar 1.místo
Běh 1000m Obvodní kolo 8.A
7.B
Havel
Vondráček
2.místo
4.místo
Skok vysoký Obvodní kolo 9.B Nezbeda 2.místo
Skok daleký Obvodní kolo 8.A Hradcová 3.místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2010–2011

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Pythagoriáda 6. ročník Obvodní kolo 6. B Meri Mezhlumyam
Žeňa Knyazeva
úspěšný řešitel
Pythagoriáda 8. ročník Obvodní kolo 8.B Jakub Jireš 4. místo
Pythagoriáda 8. ročník Obvodní kolo 8.B Adéla Poláčková
Tomáš Már
úspěšný řešitel
Aprílový Běh Pražské kolo 2.A
4.A
Matyáš Coňk
Anna Jíchová
2. místo
2. místo
Matematická olympiáda Obvodní kolo 6.B Žeňa Knyazeva úspěšný řešitel
BiO Obvodní kolo 8.B
6.B
6.B
Jakub Jireš
Žeňa Knyazeva
Pavlína Menčíková
1. místo
3. místo
5. místo
Atletický čtyřboj chlapci starší Obvodní kolo 8–9 Dvořák
Jína
Novák
Smola
Nezbeda
Semecký
1.místo
Přespolní běh – chlapci Obvodní kolo 8–9 Dvořák
Jína
Král´
Smola
Nezbeda
Semecký
Chlum
3.místo
Přespolní běh – chlapci Obvodní kolo 6–7 Kalous
Lecnar
Vašák
Hrubý
Kačerovský M.
Umlauf
3.místo
Přespolní běh – dívky Obvodní kolo 8–9 Ludvíková
Košatková
Hradcová
Poživilová
Hackerová
3.místo
Přespolní běh – dívky Obvodní kolo 6–7 Havlová
Hradcová
Šumpelová
Jandová
Říhová
2.místo
T-ball – dívky Obvodní kolo 6–8 Křížková
Hradcová
Havlová
Hackerová
Jehličková
Veselá
Jacková
Fraňová
Růžičková
Ludvíková
3.místo
O klobouk kouzelníka Pokustóna
(Fyzika)
Národní kolo 8–9 Jireš, Nezbeda
Filip Hanel
Bareš, Jína
4.místo
11.místo
18.místo
Vánoční turnaj kopaná – dívky Obvodní kolo 8–9 Košatková
Ludvíková
Jacková
Lusi
Růžičková
Hackerová
Poživilová
Nováková
Jehličková
2. místo
Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo kategorie B
kategorie C
Fajkusová
Jireš
1.místo
1.místo
Astronomická olympiáda,
kategorie G-H (6.-7.ročník)
Pražské kolo
národní kolo
6.B Lucka Procházková 2.místo
17. místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2009/2010

Seznam žáků – účast v soutěžích obvodu a Prahy 2009–2010

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
atletika Pražské 8. a 9. tř Matěj Dvořák
Jaroslav Smola
Marek Jína Adam Novák
Jan Semecký
Jakub Fujáček
Jakub Černý
Jakub Chlum
Ondřej Novák
David Tereba
Jan Lichtenberg
8. místo
CHO Obvodní kolo 9.tř Marie Jíchová 3. místo
OAJ Obvodní kolo 6.B Fajkusová Lucie 3. místo
ZO Obvodní kolo
Pražské kolo
7.B Jakub Jireš 1. místo
10.místo
BiO Obvodníkolo 7.B Jakub Jireš
Adéla Poláčková
1. místo
3. místo
Come and show Obvodní kolo 6.B
9.tř
9.tř
9.tř
Fajkusová Lucie
Matouš Presser
Michaela Nikkerová
Michaela Pekařová
3. místo
3. místo
2. místo
2. místo
Pythagoriáda Obvodní kolo 6.B
7.B
Petržílka Jakub
Adéla Poláčková
3. místo
1. místo
Karakoram Pražské 8.a 9 tř. Zuzka Košatková
Marek Jína
Jindra Bareš
Jakub Černý
Jan Lichtenberg
Anna Tománková
Marie Jíchová
4. místo

Úspěchy žáků ve školním roce 2008/2009

Druh soutěže Kolo Třída Jméno Umístění
Stolní tenis Obvodní kolo 5. tř Marek Hrubý
Dominik Bašta
Jiří Kalous
2. místo
Stolní tenis Obvodní kolo 7. tř Dan Kalous
Jan Semecký
2. místo
konverzační soutěž v AJ kategorie II.A Obvodní kolo 6.B
9.B
9.B
Jakub Jireš
Vojtěch Kokta
Marek Reimer
4. místo
1. místo
3. místo
konverzační soutěž v AJ kategorie II.A Pražské kolo 9.B Vojtěch Kokta 10. místo
Bilogická Olympiáda kategorie C Obvodní kolo 9.B Nikola Bělousová 1. místo
Bilogická Olympiáda kategorie D Obvodní kolo 6.B
7.tř
Jakub Jireš
Daniela Musilová
1. místo
3. místo
Volejbal Dívky Obvodní kolo 8.tř a 9.tř Bělousová Tománková Maťová
Jíchová Chroustová Pánková Bucharová
1. místo
Volejbal Dívky Pražské kolo 8.tř a 9.tř Bělousová Tománková Maťová
Jíchová Chroustová Pánková Bucharová
3. místo
Volejbal Chlapci Obvodní kolo 6. tř, 8.tř a 9.tř Bláha Miškovský Plzák Kokta Fausek Outlý Koděra Varga 3. místo
Zeměpisná Olympiáda Obvodní kolo 6.B
7.tř
9.B
Jakub Jireš
Volodymyr Mryščuk
Petr Šinkovec
2. místo
2. místo
3. místo
Přehazovaná Obvodní kolo 6.tř a 7.tř Malimánková Hackerová Fomenková Jacková Drbohlavová Trestrová Musilová A. Pudilová 2. místo
Matematická Olympiáda Obvodní kolo 7.tř Adam Novák 5. místo
Anglická Olympiáda kat. G-H Pražské kolo 7.tř Jindra Bareš 2. místo
Anglická Olympiáda kat. G-H Národní kolo 7.tř Jindra Bareš 30. místo
Vybíjená Obvodní kolo 6.tř Bariaková Fomenková Jacková Fraňová Černá Jehličková Veselá Gregorová Uxová Ludvíková Hackerová Růžičková 2. místo
Expedice Karakoram Pražské kolo 8.tř a 9.tř Bělousová Maťová Jíchová Tománková Koděra Outlý Černý Chroustová Lichtenberg Plzák 1. místo
Atletika pohár rozhlasu Obvodní kolo 7.tř Jaroslav Smola 1. místo
Syndikovat obsah