Třídní učitelé 2. stupně

Třída Jméno tel.+ linka e-mail Konzultační hodiny
6.A p.uč.Bc.Stuartová Iva 284 685 856 l. 28 stuartova@zssutka.cz středa 14:00–15:00
6.B p.uč.Mgr.Pelikanová Šárka 284 685 856 l. 33 pelikanova@zssutka.cz úterý 14:00–15:00
6.C p.uč.Mgr.Hluchá Zuzana 284 685 856 l. 33 hlucha@zssutka.cz pondělí 14:00–15:00
7.A p.uč.Mgr.Chocholová Kateřina 284 685 856 l. 27 chocholova@zssutka.cz úterý 14:00–15:00
7.B p.uč.Mgr.Šolcová Kateřina 284 685 856 l. 25 solcova@zssutka.cz středa 14:00–15:00
8.tř p.uč.Mgr.Jasná Marie 284 685 856 l. 28 jasna@zssutka.cz středa 14:00–15:00
9.A p.uč.Mgr.Mareda Richard 284 685 856 l. 27 mareda@zssutka.cz středa 14:00–15:00
9.B p.uč.Mgr.Malimánková Marie 284 685 856 l. 28 malimankova@zssutka.cz pondělí 14:30–15:30

Konzultační hodiny vždy po předchozí telefonické, nebo e-mailové domluvě.