Třídní učitelé 1. stupně školní rok 2017/2018

Třída Třídní učitelka tel.+ linka e-mail Konzultační hodiny
1.A pí uč. Mgr. Neradová Milada 284 685 856 l. 34 neradova@zssutka.cz středa 14.00–15.00
1.B pí uč. Mgr. Tlustá Jana 284 685 856 l. 34 tlusta@zssutka.cz úterý 14.00–15.00
2.A pí uč. Mgr. Srpková Markéta 284 685 856 l. 34 srpkova@zssutka.cz pondělí 14.00–15.00
2.B pí uč. Mgr. Šípalová Zdeňka 284 685 856 l. 34 sipalova@zssutka.cz čtvrtek 14.00–15.00
2.C pí uč. Bc. Rajtrová Eva 284 685 856 l. 34 rajtrova@zssutka.cz středa 14.00–15.00
3.A pí uč. Mgr. Černá Jaroslava 284 685 856 l. 34 cerna@zssutka.cz pondělí 14.00–15.00
3.B pí uč. Klimešová Lenka 284 685 856 l. 34 klimesova@zssutka.cz čtvrtek 14.00–15.00
4.A pí uč. Mgr. Drahokoupilová Karla 284 685 856 l. 34 drahokoupilova@zssutka.cz středa 14.00–15.00
4.B pí uč. Mgr. Čížová Jana 284 685 856 l. 34 cizova@zssutka.cz úterý 14.00–15.00
5.A pí uč. Mgr. Janková Kristýna 284 685 856 l. 34 jankova@zssutka.cz pondělí 14.00–15.00
5.B pí uč. Mgr. Kloboučníková Zuzana 284 685 856 l. 34 kloboucnikova@zssutka.cz pondělí 14.00–15.00
5.C pí uč. Mgr. Kopecká Jarmila 284 685 856 l. 34 kopecka@zssutka.cz pondělí 14.00–15.00

Konzultační hodiny vždy po předchozí telefonické, nebo e-mailové domluvě.