Naše krásná Praha projekt 3 tříd

Třídní projekt „Naše krásná Praha“ probíhal ve třetích ročnících (třída 3.A a 3.B). Žáci se na něj průběžně během roku připravovali např. vyhledávali informace na internetu, četli si příběhy a pověsti, učili se písničky, kreslili, na vycházkách si všímali různorodosti Prahy, její architektury, dopravní struktury, zajímali se o ekologii (spalovna, skládky, třídění odpadu).

Každý žák si vybral jedno téma, které zpracoval do písemné formy (základní informace, zajímavosti..) a doplnil obrazovým materiálem (foto, kresba, malba…). Na projektu spolupracovali i ve školní družině, kde paralelní ročníky (3. A a 3.B.) společně výtvarně ztvárnily některé budovy a význačná pražská zákoutí.

Fotografie

Projekt 2.A Slavnost maminek

Slavnost maminek se konala ve třídě 2. A dne 6.5. 2010. Rodičů přišlo mnoho, žáci maminkám zarecitovali řadu básní , zazpívali píseň a přečetli rodinný příběh.

Fotografie

Čtení za jedno odpoledne - pražské pověsti - projekt 4. tříd

Ve čtvrtek 3. 6. a v pátek 4. 6. 2010 proběhla vystoupení žáků 4. ročníků. Žáci si vzájemně předvedli svůj vytvořený projekt zaměřený na pražské pověsti ve svých třídách.

Vystoupení, které si můžete prohlédnout na fotografiích, se 4. ročníkům moc povedlo!

Hana Javorská

Fotografie

Syndikovat obsah