Projektové dny 2014 - Projekt 7 - reklama a její vliv

V průběhu prvního dne se žáci seznámili s různými druhy reklamy (jak legální formy reklamy tak nelegální či kontraverzní druhy reklamy – podprahová reklama, virální reklama). Při komentovaném sledování filmu „Český sen“ si uvědomili, jak reklama ovlivňuje lidi. Na závěr prvního dne žáci sledovali ukázky různých druhů reklamních kampaní v prostředí internetu.

V průběhu druhého dne jsme zmapovali výskyt reklamních materiálů na trase Škola – Podhajská pole – Kobyliské náměstí – Most Barikádníků – Škola. Žáci se rozdělili do skupinek a každá skupinka hledala a počítala na trase počet výskytů konkrétního druhu reklamních materiálů.

Třetí den jsme vyhodnotili výsledky výskytu reklamních materiálů a žáci si vyzkoušeli vytvořit vlastní návrh reklamní kampaně. (vymyslet produkt, vytvořit název, logo, rozhodnout jaká je cílová skupina kupujících (lidí na které by měla cílit reklamní kampaň), vyhledání webových stránek reklamní agentury, vytvoření návrhu na bilboard)