Projektové dny 2014 - Projekt 5 - Co se děje s odpady

Během projektových dnů jsme s žáky navštívili spalovnu Malešice, sběrný dvůr a dotřiďovací linku na papír. Žáci získali informace o chodu jednotlivých míst, které zpracovali v podobě plakátů.