Projektové dny 2014 - Projekt 3 - Voda je život

V rámci projektových dnů jsme uspořádaly pro žáky 6. až 9.tříd projekt s názvem Voda je život. Jeho cílem bylo, aby si žáci uvědomili, jak člověk svojí činností ovlivňuje čistotu vodu, jakými způsoby může přispět k ochraně vodních zdrojů a jak složitý je proces úpravy pitné vody a čištění odpadních vod.

Jeden den byl věnován laboratorním pracem. Žáci si zde mohli vyčistit znečištěnou vodu filtrací přes různé materiály a vyzkoušet i další pokusy. S pomocí miroskopů hledali organismy žijící ve znečištěné vodě.

Součástí projektu byly i dvě exkurze. První exkurze byla do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Zde byli žáci zahlceni informacemi o procesu vyčištění odpadní vody a využití kalů a bioplynu (všechno si mohli za provozu prohlédnout). Druhá byla návštěva Muzea pražského vodárenství v Podolí, kde byli žáci seznámeni s výrobou pitné vody a jejími zdroji.

Vlasta Kánská

Šárka Pelikánová