Projektové dny 2014 - Projekt 1 - Průzkum dodavatelů elektrické energie

Projekt organizuje a vede p. uč.: Dostalová, Zíka

Název projektu: Průzkum dodavatelů elektrické energie

Charakteristika projektu: Rozhovory s občany.

Průběh projektu Průřezová témata

  1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
  2. Mediální výchova.
  3. Výchova demogratického občana.

Hodnocení projektu:

Projekt hodnotíme velmi kladně. Žáci slušně kladli otázky a tím získávali potřebné informace. Seniorům podávali žáci též osvětu – upozornili je, že podomním prodejem nemohou získat slevu na elektrické energii. Oslovení občané hodnotili kladně přístup žáků při průzkumu (asi 95% oslovených). Vyjadřovali se ve smyslu, že s podobným průzkumem se nesetkali.

PřílohaVelikost
Dodavatele_Elektro.pdf32.69 KB