Informace uložené v kanceláři

Ve zvláštním pořadači jsou umístěny k volnému nahlédnutí všechny právní normy, které jsou závazné pro tuto školu a kterými se ve své práci řídí.

Dále jsou zde k nahlédnutí

  1. všechny vnitřní směrnice školy,
  2. výroční zpráva o činnosti školy,
  3. údaje o jmenování ředitelem a o své činnosti v oblasti poskytování informací,
  4. jméno a příjmení ředitele nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací a přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení
  5. údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitele,
  6. přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ředitel školy řídí
  7. sazebník úhrad za poskytování informací

Tyto materiály jsou veřejně přístupné a žadatelé o informace jsou odkázáni nejdříve na ně. Pokud požadují informace nad rozsah těchto materiálů, ujasní se rozsah požadovaného, časová náročnost a předpokládaná výše poplatku za poskytnutí informací.