Informační leták základní školy

k zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.


Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

Tel.: 284685856

Fax: 284 682 295

e-mail: reditelstvi@zssutka.cz

Úřední hodiny podatelny:

  • pondělí 7.30 h. – 8.00 h.
  • středa 14.00 h. – 15.00 h.

Informace uložené v kanceláři

Ve zvláštním pořadači jsou umístěny k volnému nahlédnutí všechny právní normy, které jsou závazné pro tuto školu a kterými se ve své práci řídí.

Dále jsou zde k nahlédnutí

  1. všechny vnitřní směrnice školy,
  2. výroční zpráva o činnosti školy,
  3. údaje o jmenování ředitelem a o své činnosti v oblasti poskytování informací,
  4. jméno a příjmení ředitele nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací a přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení
  5. údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitele,
  6. přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ředitel školy řídí
  7. sazebník úhrad za poskytování informací

Tyto materiály jsou veřejně přístupné a žadatelé o informace jsou odkázáni nejdříve na ně. Pokud požadují informace nad rozsah těchto materiálů, ujasní se rozsah požadovaného, časová náročnost a předpokládaná výše poplatku za poskytnutí informací.

Informace umístěná v hale školy na veřejně přístupném místě

Vážení rodiče,

rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních schůzkách, na konzultačních schůzkách, nebo při osobním jednání s vyučujícími či vedením školy.

Syndikovat obsah