Jablíčkový den - 3. B

Dne 6. 12. 2013 proběhl ve 3. B Jablíčkový den.

V tento den nás jablíčka provázela na každém kroku a obohatili jsme se o různé zajímavosti.

Třeťáci přišli v barvách jablíček a každý si také jablíčko donesl ke svačině. Po rozdělení do skupinek (Červíci, Granátová jablka, Červenáčci, Golden a Ohnivá jablíčka) děti předvedly úkoly, na kterých pracovaly doma.

Následovalo opakování vyjmenovaných slov a počítání příkladů. Ve výtvarné výchově se skupinky pustily do vlastních témat: Jablíčkový zámek, Obří jablko s červíkem, Ovocný strom, Hokejové utkání, Jablíčková farma. Nechyběly ani naše vymyšlené pohádky a zpívání o jablíčkách.

Jablíčkový den se povedl.

Hana Nečesaná

Fotografie

Jetík – Horská služba

V Pátek 22.11.2013 se naše třída 7.B zúčastnila akce Horské služby, provozované v obchodním centru Harfa. Pracovníci Horské služby si pro nás přichystali zábavný, ale i poučný program. Mohli jsme si zopakovat první pomoc, procvičily jsme důležitá telefonní čísla, naučily se povinnou výbavu na horské kolo, zjišťovali jsme správné chování na sjezdovkách, dozvěděli jsme se, co se nám vždy může hodit při horském výšlapu a také jsme si doplnily vědomostní křížovku. Po navštívení všech šesti stanovišť byl každý zúčastněný odměněn sadou dárků.

Tato akce byla oficiálně nazvána Jetík (S Jetíkem po českých horách). Na akci jsme potkali také kameramany z televize Barrandov, jejich záběry můžete shlédnout na http://www.barrandov.tv/…y-22-11-2013 zhruba v 19. minutě přenosu. Užili jsme si spoustu zábavy a procvičili své dosavadní vědomosti. Jako bonus jsme mohli pozorovat kaskadérský kousek psa Bena, který se se svým cvičitelem spouštěl na laně nad hlavami všech návštěvníků centra.

Anna Jíchová, 7.B

Fotogalerie

Videa s ukázkou práce horské služby    Ben1, Ben2, Ben3.

Říše pohádek – 3. B

Dne 8. 11. 2013 se třída 3. B vypravila do říše pohádek.
Po zopakování, co je pro pohádky typické, vytvořila každá skupinka říši, kde tento den strávila. Zazněl popis říše a také postav, které v ní žijí. Pustili jsme se do plnění pohádkových úkolů, jež se zároveň vztahovaly k učivu.

Skupinky (Čarodějnice, Duchové, Starworzáci, Bradavice a Netopýrky) přišly ve sladěných barvách. Vesele zpívaly, upravovaly popletené názvy pohádek, řadily pohádkové bytosti, počítaly s kašpárkem, tvořily hádanky, předváděly pantomimu, soutěžily, která skupinka zná nejvíce pohádek, vymýšlely vlastní pohádky a přednesly je před ostatními. 

Den se nám vydařil.

Hana Nečesaná

Fotografie

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŠESTÉ TŘÍDY

Ve dnech 23. – 25. října 2013 proběhl na naší škole jako v minulých letech adaptační kurz pro nově vzniklé kolektivy šestých tříd. Tento přístup k novým šestkám se nám v minulých letech osvědčil, proto jsme i letos přizvali ke spolupráci Mgr. Gabrielu Veselou z OS Život bez závislostí a Mgr. Evu Stanislavovou, která s dětmi zdramatizovala část povídky Reye Bradburyho, týkající se šikany. Programu se zúčastnili i třídní učitelé – Mgr. Richard Mareda (6.A) a Mgr. Marie Malimánková (6.B).

Děti si formou různých zážitkových aktivit uvědomovaly a poznávaly sebe navzájem, mnohé o sobě nevěděly víc než jen jméno a příjmení. A nejen to. Děti poznávaly i své třídní učitele, které zase znají pouze z vyučovacích hodin před tabulí. Všichni k sobě měli najednou blíž. Dozvídali se o sobě zajímavé věci – koníčky, sportovní úspěchy, kdo má jakého domácího mazlíčka. Mnozí využili možnosti a ptali se svých třídních učitelů na jejich soukromí, rodiny, zájmy. V bloku věnovaném právě třídnímu učiteli společně vymysleli svoji vlastní třídní ústavu a v ní zákony, kterými se všichni zavázali řídit. Nakreslili si i vlastní erby, ze kterých se dá vyčíst něco o daném jedinci, o jeho zálibách a dovednostech.

Kurz byl zakončen návštěvou Dne otevřených dveří v Salesiánském centru v Kobylisích. Děti byly aktivně seznámeny se širokou nabídkou zájmových a sportovních kroužků, kde mohou smysluplně trávit volný čas. Aktivně se zapojily do všech nabízených a připravených aktivit.

Kurz se vydařil, dětem se líbil. Doufejme, že atmosféra poznávání nejen sebe samého, ale i ostatních hned tak nevyprchá, že bude zakotvena v nově vzniklých přátelstvích a že všechny děti byly povzbuzeny v tom, že mohou důvěřovat svému třídnímu učiteli a mohou se na něj obracet ve chvílích nesnází.

ZDRAVÁ VÝŽIVA VE 3. B

Dne 18. 10. 2013 se ve třídě 3. B konal DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY.

S dětmi jsme se pustili do povídání a plnění úkolů týkajících se zdravé výživy, jež se zároveň vztahovaly k učivu 3. ročníku.

Třeťáci se v tento den oblékli tak, aby barevně ladili se svými spolužáky ve vytvořených skupinkách.Chilli papričky přišly v červeném, Borůvky v modrém, Hrozinky v bílém, Ředkvičky v růžovo-červeném a Citrónky ve žlutém.

Společně jsme rozebrali mýty o výživě, popovídali si a roztřídili zdravé a nezdravé potraviny. Děti přednesly své přichystané slovní úlohy. Po vzájemné výměně je úspěšně plnily.

Čekalo nás sestavení zdravého jídelníčku a základní etiketa. Některé děti vytvořily znaky symbolizující jejich skupinku, jiné se pustily do kresby bohaté (zdravé) hostiny.

Závěr patřil básním.

Povedlo se.

Hana Nečesaná

Fotografie

VESELÁ ŠKOLA DOPRAVY VE 3. B

V pátek 11. 10. 2013 ve třídě 3. B probíhal den dopravy. Děti dorazily v barvách, které můžeme v dopravě spatřit. Čekalo nás plnění různorodých úkolů vztahujících se k učivu a související s dopravou a bezpečností – představení ručně vyhotovených dopravních značek, přednesení básniček, které se děti musely naučit ve velmi krátkém čase, plnění tradičních i netradičních úkolů a hádanek, tvorba dálnice. Na fotografiích uvidíte, jak se nám den vydařil.

Hana Nečesaná

Fotografie

ZVÍŘÁTKOVÝ DEN VE 3. B

V pátek 27. 9. 2013 se u nás, ve třídě 3. B, konal Zvířátkový den. Byl to den plný úkolů se zvířecí tematikou, které se zároveň vztahovaly k učivu. Všichni jsme přišli v tričku se zvířátkem a s malým „doprovodem“. Probíhal přednes připravených zvířátkových básniček. A po rozdělení do skupinek: Králíci, Orlové, Jaguáři, Lvi, Tygřice a Šneci jsme vymýšleli své vlastní básničky. Čekaly nás slovní úlohy, tvorba naší zoologické zahrady a poučné referáty. Den se nám povedl.

Hana Nečesaná

Fotogalerie

Školní výlet 2. B – hrad Křivoklát

Dne 20. 6. 2013 vyrazila třída 2. B vlakem na výlet.

Pohráli jsme si v lese, absolvovali prohlídku hradu Křivoklát a prozkoumali jsme i lesní hřiště v okolí hradu.

Sluníčko nám velmi přálo, výlet se povedl.

Hana Nečesaná

Fotogalerie

Den integrovaného záchranného systému

V rámci snahy školy přiblížit našim žákům odpovědnou, těžkou a mnohdy nebezpečnou práci hasičů, záchranářů a policie jsme uspořádali „Den integrovaného záchranného systému“.

Úvod dne obstaraly paní učitelky – vysvětlily dětem co to je integrovaný záchranný systém a které jsou jeho složky.

Cvičný požární poplach byl vyhlášen rozhlasem na začátku druhé vyučovací hodiny. Všichni jsme si vyzkoušeli bezpečné a přitom co nejrychlejší vyklizení budovy. Každoročně tak nacvičujeme organizované opuštění budovy pro případ výjimečné události.

Na shromaždišti na děti čekali již policisté – psovodi z městské policie, kteří pro všechny žáky předvedli výcvik policejního psa.

Poté se již jednotlivé třídy rozešly pod vedením svých třídních učitelů na šest tématicky určených stanovišť.

Hasiči dětem přivezli ukázat hasicí vůz a předvedli veškeré hasičské záchranářské vybavení . Zážitkem jistě byla prohlídka vybavení kabiny i korby hasičského auta a spuštění varovných sirén auta.

Další stanoviště připravili policisté městské policie. Postavili pro děti jízdu zručnosti. Projet na kole bezchybně všemi nástrahami trati nebylo vůbec jednoduché. Praktická pomoc a konkrétní rady policistů jistě pomůžou našim jezdcům na kole nepodcenit v budoucnu např.nerovnosti nebo zúžené průjezdy v běžném provozu.

Zástupci červeného kříže v malé tělocvičně učili děti, jak poskytnou první pomoc, jak přivolat pomoc, jak se chovat, když se zraní jejich kamarád.

Nadpraporčík Holub, který s námi dlouhodobě spolupracuje v prohlubování právního vědomí našich žáků a podílí se na projektu Bezpečná cesta ze školy, se svými dvěma kolegy z Policie ČR na dalším pracovišti přiblížili starším žákům problematiku teroristických útoků. Žáci se seznámili např.s nebezpečím výbušnin, které by mohly ohrozit jejich zdraví a životy. Rovněž se dozvěděli, jak policejní specialisté čelí cíleným teroristickým hrozbám, jaké metody používají k řešení těchto nebezpečných situací, případně jaké ochranné prostředky používají k jejich likvidaci.

Zástupci vojenské policie vysvětlovali svou úlohu v bezpečnostních složkách státu. Besedovalo se i o mírových misích našich vojáků v zahraničí, o jejich smyslu a významu. Chlapce především zaujala výzbroj našich vojáků.

Ochrana obyvatel v mimořádných situacích se rozebírala na posledním stanovišti s hasiči z Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Hlavním tématem byla civilní ochrana při živelných katastrofách, při mimořádných událostech jako jsou havárie s únikem nebezpečných látek nebo velké dopravní nehody. Žáci si zopakovali a upřesnili volání na tísňovou linku, jaké jsou varovné signály oznamující nebezpečí, co dělat v případě zaznění varovných signálů a nařízené evakuaci s použitím ochranných prostředků apod.

Vše se vydařilo podle našich představ, včetně počasí.Tento den nás všechny obohatil o dovednosti a zážitky, které budou předmětem výtvarné soutěže našich žáků. Nejlepší obrázky budou vystaveny v naší školní galerii ve vestibulu školy.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

Výtvarná soutěž

Fotogalerie

Lyžařský zájezd se školou IV.A, IV.B a V.B

Dne 5. 3. třídy IV. A, IV. B a V. B jeli na jednodenní lyžování. Poprosila jsem žáky, aby napsali sloh na téma Lyžařský zájezd se školou. Sami pak mezi sebou vybrali dvě dívky a jejich sloh. Byl to báječný slunečný den plný krásných zážitků.

Barbora Horáková (třídní učitelka IV. A)

DEN LYŽÍ

Budík mi zazvonil v 6:00 a já jsem dost neochotně vstala. Se sestrou jsme se oblékly, nasnídaly, vzaly batohy a odešly do auta, kde byli naskládaný lyže a veškerá výbava. Ke škole jsme přijely na poslední chvíli, ale vše jsme stihli. Já sama jsem si sedla s Eliškou a sestra Linda s Kačkou. S Eliškou jsme si cestu výborně užívaly a to zvláště při bingu, které nám bylo nabídnuto. Avšak nehrály jsme jej celou dobu, jen určitou část cesty před zastavením u benzínky a poté chvíli po benzínce. Když bingo skončilo, zkontrolovala jsem si, co vše mám v batohu a můj zrak upoutal především čaj, který byl stále teplý až vařící. Ostatní věci se mi zdály samozřejmé. Jako třeba pro dostatek tekutin zde byla voda, pro dostatek obživy dva krajíce chleba, jablko, banán, na chuť sušenky BEBE a pro dobré oblečení na sjezdovce zde byli rukavice a kalhoty. Nechci také zapomenout říct jména instruktorů, bez kterých by se výlet nemohl uskutečnit. Jeden z nich se jmenoval Miloš a druhý Honza. Před doražením na místo nám instruktor Honza kladl na srdce správné chování na sjezdovce a před doražením na místo nám nic jiného neřekl. Když autobus dorazil, měli jsme zhruba 5 min. na to, abychom se převlékli (myslím tím ty děti, které nebyli do teplých kalhot). Poté všichni hbitě vykročili z autobusu a šli si najít svoje věci na lyžování, které byly během cesty v „kufru“ autobusu. S lyžařskými botami jsme si pak dali rozcvičku a na hopsání ve sněhu to tím pádem nevypadalo. Po rozcvičce jsme si obuli lyže a vyrazili mezi stromy, kde byla vyježděná cestička, jež vedla lehce dolů. Po nedlouhé „jízdě“ jsme dorazili na svah, který se zdál být na první pohled strmý, ale po krátkém sjezdu, který nás rozdělil do skupin, se zdál být daleko méně prudký, skoro až pomalu vezoucí lyžaře. Trvalo to nejméně 5 min. než nás poma vytáhla až nahoru. Jezdili jsme pořád dokola jednu sjezdovku a dali jsme si taky slalom na čas. Já jsem skončila s časem 11:95 a moje sestra s časem 10:35. Nesmím samozřejmě zapomenout říct, že jsme měli přestávku na oběd. Po jezdění jsme se vydali k autobusu. Přestávka měla být opět u benzínky. Než jsme na benzínku dorazili, rozdávali se zahřívací tučňáci a povídalo se. Na benzínce jsem snědla zbytek jídla a zbytek cesty jsme se dívali na DVD. Když jsme dorazili před školu, našli jsme si svoje lyže, tašky atd. A šlo se domů. Výlet jsem si hezky užila.

Napsala: Ema Slováková (žákyně IV. A)

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD SE ŠKOLOU

Ráno jsem se probudila, nasnídala a připravila. Dnes byl totiž lyžařský zájezd se školou. Na ten jsem se moc těšila. Když jsme dorazili ke škole, odevzdali jsme peníze paní učitelce a pak už jsme jen čekali, až přijede autobus. Jeli s námi i třídy 4. B a 5. B. Když přijel autobus, naložili jsme si tašky, lyže a ostatní věci. Pak jsme nastoupili do autobusu. V autobusu jsme se nejprve seznámili s hlavními instruktory Milošem a Honzou. Ve dvojicích jsme hráli hru bingo. Seděla jsem s Nelou a naše malá skupinka se jmenovala Lentilky. Vyhráli jsme jednu hru binga a dostaly jsme za ni tři body. Celkem jsme hráli čtyři hry binga. Asi po hodině jsme si dali přestávku na svačinu. Potom jsme zase asi hodinu a cestou jsme si říkali, jak se máme na kopci chovat a jak ho bezpečně sjet dolů. Když jsme dorazili na místo, vyndali jsme si věci a převlékli jsme se do toho, v čem budeme jezdit. Pak probíhala rozcvička s Honzou, abychom se připravili na lyžování a snowboardování. Po rozcvičce jsme sjeli na kopec, na kterém máme jezdit celý den a rozdělili jsme se do skupin jedna, dvě, tři. Po půlce dne jsme se dole u lanovky jménem poma všichni sešli a dali si oběd. Po obědě jsme zase lyžovali a jezdili jsme závody ve slalomu. Pak už byl čas jet domů. Sjeli jsme proto k autobusu a tam jsme zase všechno naložili a nasedli jsme. Na cestě domů jsme si řekli vyhlášení slalomu a celkové vyhodnocení. Já s Nelou jsme skončili čtvrté s čtyřmi body. A protože byli všichni hodní, dostal každý zahřívacího tučňáka jako odměnu. Nakonec jsme se dívali na film RIO. Pak byla po cestě přestávka a potom jsme konečně přijeli zpátky ke škole, kde si nás rodiče vyzvedli a jeli jsme domů. Myslím, že to byl opravdu báječný den.

Napsala: Anežka Grabcová (žákyně IV. A)

Fotogalerie

Syndikovat obsah