Škola v přírodě Lucký 2014 4.A - Můj výstup na Sněžku

Jednoho květnového pondělí odjela naše třída s CK2 a paní učitelkou na školu v přírodě do Krkonoš. Všichni jsme se nemohli dočkat, až odjedeme. Cesta byla dlouhá a počasí proměnlivé. Ale nám to nevadilo, protože jsme byli rádi, že jsme opustili školu.

Chata, ve které jsme spali, byla moc hezká a dobře tam vařili. Chodili jsme každý den na výlety, až mě bolely každý den nohy.

Jednoho dne nám paní učitelka řekla, že společně vystoupíme na Sněžku. Zhrozil jsem se! Když jsem zjistil, že měří 1603 m, tak mě začaly bolet nohy. Chtěl jsem na jejím vrcholu zapíchnout svou vlajku. Když jsem tam došel, zjistil jsem, že vlajka zůstala v chatě. Asi musím ten výstup zopakovat !

Autor: Filip Beránek, IV.A

Fotogalerie

Slavnosti prvního čtení

Slavnosti prvního čtení se konají:

Třída Datum Čas
1.A 11.6.2014 16:30 hod.
1.B 18.6.2014 16:00 hod.
1.C 10.6.2014 16:30 hod.

SOUTĚŽ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ „SOUBOJ ČTENÁŘŮ“ 2014

Organizátorem soutěže „Souboj čtenářů“ se stala společnost Svět knihy, s.r.o.
Do soutěže se mohla přihlásit základní škola nebo víceleté gymnázium z celé České republiky. Soutěžili žáci šestých tříd.

O co v soutěži šlo?

Škola zakoupila 25 nových dětských knížek renomovaných autorů –

  1. Rudyard Kipling – Tucet povídek jen tak
  2. Martin Vopěnka – Spící město
  3. Jiří Stránský – Perlorodky
  4. Galina Miklínová, Pavel Šrut – Lichožrouti navždy
  5. Příběhy zdí – povídková sbírka

V únoru se žáci 6.B rozdělili na 5 skupin, každá z nich pak četla danou knihu. Společně s četbou si děti pořídily deník, do kterého si podle svého uvážení zapisovaly důležité informace.

Průběžně jsme pak v hodinách literární výchovy vedli diskuze o jednotlivých knihách – o autorovi, hlavních postavách, dějové linii.

Žáci navzájem porovnávali své deníky, kladli si otázky, přeli se o odpovědi.

14. dubna nastal den vlastní online soutěže. Děti utvořily skupinky u počítačů, v 10.00 se postupně na monitorech objevovaly otázky k jednotlivým knihám – celkem jich bylo 25. Cílem soutěže bylo na otázky co nejpřesněji odpovědět, a to v časovém limitu 30 minut. K dispozici byly pouze čtenářské deníky, knihy nebyly povoleny.

Bohužel nastaly technické potíže na straně pořádající společnosti, teprve v 10.15 se povedlo připojit tak, abychom mohli elektronicky odpovědi odesílat.

Vše se ale stihlo do časového limitu. Výsledky soutěže nám všem udělaly velkou radost. Z přihlášených 57 základních škol a víceletých gymnázií žáci naší 6.B obsadili 6. místo, přičemž postupových bylo prvních 5 a rozdíl činil pouhý 1 BOD.

Trošku nás všechny mrzelo, že finále dětem uteklo o pouhý 1 bod, ale nešlo jen o soutěž jako takovou. Šlo o to, že děti i mě to bavilo.Vytvořily se skupinky dětí, které četly stejnou knihu, povídalo se, diskutovalo, trošku i hádalo. Najednou spolu mluvily děti, které se jinak moc nemusí a hlavně – předmětem jejich hovoru byli spisovatelé a knihy. A to je pro mě nesmírně potěšující pocit v dnešní přetechnizované době.

Čtenářské dovednosti je nutné stále rozvíjet, jsou velmi důležité, protože prolínají celým naším životem.

Ačkoliv dětem uteklo finále na Knižním veletrhu, společně se tam 16. května vypravíme a budeme pokračovat správným směrem naší cesty – směrem ke knize.

Marie Malimánková

Plavecko-běžecký pohár

Dne 1.4.2014 se 15 žáků naší školy,ze 4.A,4.B,4.C,5.A,zúčastnilo plavecko-běžeckého poháru.Plavecká část/50m/ probíhala v plaveckém bazénu Na Šutce,běžecká část/500 m/ v Čimickém háji.

Celé dopoledne probíhalo v soutěžním duchu,svítilo sluníčko a děti si to vše užily.Dostaly také malou odměnu a proběhlo losování o drobné ceny. Tento pohár připravila městská část Praha 8.

Zapsala a nafotila pí.uč.Neradová M.

Fotogalerie

Škola v přírodě 2.A

Zpráva o Švp

Škola v přírodě s lyžováním Dne 18. Ledna 2014 odjela třída 2.A na školu v přírodě. Měli jsme v plánu i lyžování. Zdálo se, že nám nepřeje počasí a my se budeme chodit smutně koukat na lyže leda do lyžárny. Nakonec vše dobře dopadlo. Zvládli jsme učení i lyžování. Slavili jsme úspěch, neboť naši šikovní instruktoři (rodiče dětí z naší třídy) naučili lyžovat i ty děti, které stály na lyžích poprvé v životě. Škola v přírodě nebyla jen o lyžování, byli jsme na exkurzi v kravíně, hráli divadlo, měli spoustu zajímavých soutěží, karneval, lampiónový průvod a dokonce i bojovku. Děti si domů přivezly báječné zážitky a už se těší na příští rok.

Darina Krausová

Fotografie níže.

Lyžařský výcvikový kurz

Hodnocení akce:

Lyžařský výcvikový kurz konaný od 1.2 do 7. 2. 2014 proběhl na Nových Hutích na Šumavě v horském hotelu Kodrea. Během kurzu si žáci vyzkoušeli jak sjezdové lyže na nedalekém vleku, tak běžecké lyže. V úterý 4.2. jsme jeli skibusem na Zadov na sjezdovku Kobyla. Kvůli nedostatku sněhu meli žáci omezené možnosti běžeckého lyžování. Proto probíhal odpolední program ve formě pěší turistiky a poznávání okolí Šumavy (Chalupská slať). Na celodenní výlet jsme šli na Kvildu (cca 18 km), kde žáci navštívili informační centrum národního parku Šumava. Večerní program probíhal ve společenské místnosti v hotelu. Pro žáky byly připraveny přednášky na téma: výstroj, mazání lyží, bezpečná jízda na lyžích, první pomoc, horská služba. Žáci starších ročníků měli po přednáškách připraveny společenské hry.

Ubytování bylo zajištěno ve velmi pěkných 3–4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, strava se podávala 3 krát denně, s ovocem a upečenými koláči, bábovky atd. Pitný režim zajištěn po celý den.

Hotel je velmi vhodně situovaný pro sjezdové a běžecké lyžování jak pro úplné začatečníky, tak i pro zdatnější lyžaře.

Během kurzu nebyl nikdo vážně zraněn. Dva žáci byli odvezeni na kontrolu do Vimperka s podezřením na zlomeninu ruky. Oba měli pouze pohmožděninu.

Lyžařský kurz proběhl dobře, žáci i instruktoři byli velmi spokojeni.

Zuzana Rettichová

Fotogalerie

Popletený den - 3. B

Dne 14. 2. 2014 se ve třídě 3. B odehrával den, kdy jsme vše, co bylo popletené, dávali do pořádku.

Děti ráno do vyučování dorazily oblečeny v barvách svých skupinek – Čtyřhlaví motýlci, Trojhlaví delfínci, Čtyřhlavý lev, Pětihlaví draci, Čtyřhlaví žraloci.

Trička byla naruby, ponožky každá jiná – bez otálení jsme v průběhu první hodiny řádně posvačili.

Pak proběhla prezentace vytvořených popletených obrázků a přednes básniček.

Čekala nás popletená vyjmenovaná slova, příklady, nechyběl ani popletený test.

Děti pracovaly ve skupinkách, tvořily testy pro ostatní, společně vytvářely popletené obrázky – popletené zámky, popletenou přírodu, popletené období, popletené dračí doupě.

Zopakovali jsme si také téma – bezpečné chování v různých situacích a pokud došlo k nějaké mýlce, hned jsme vše správně opravili!

Popletený den stál za to!

Hana Nečesaná

Fotografie

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Dnes 27.1. jsme si s žáky devátých tříd netradičně připomněli Den památky obětí holocaustu. Žáci i jejich učitelé se zúčastnili veřejného čtení knihy Karen Levinové Hanin kufřík.

Poprvé jsme si ověřili, zda společně na základě četby v jednom dopoledni dokážeme nejen získat a zpracovat nová fakta, ale zda jsme také schopni využít několika na první pohled jednoduchých dovedností. Především jsme zkusili přečíst celou knihu najednou. Na čtení po kapitolách se podíleli postupně všichni z obou tříd. Současně se všichni museli dobře soustředit po celou dobu četby, dobře poslouchat, neboť tištěný text měl před sebou jen předčítač. V neposlední řadě bylo pro mnohé nelehké se citově vyrovnat se smutným příběhem hlavní hrdinky, malé Hany Bradyové.

Čtení i poslech byly nad očekávání soustředěné, atmosféra byla emotivní, reakce bezprostřední. Skutečné osudy židovské rodiny Bradyových přiblížily všem, jak vypadá násilí z nenávisti. Konkrétní lidé, konkrétní utrpení nevinných dětí, konkrétní vzpomínky přeživších. Otázky, nezodpověditelné otázky. Výtvarné a literární práce žákům pomohly hledat odpovědi. A zamýšlet se nad tím, proč jsme dnes četli knížku o jedné židovské dívce z Nového Města na Moravě. A ptát se. Co je to rasová nenávist? Ale také – co je tolerance, úcta a soucit – jak si přál v poslední kapitole Jiří Brady, bratr Hany.

Zítra jdou všichni na exkurzi do Židovského muzea. Třeba najdou mezi 77 297 jmény zapsanými na stěnách Pinkasovy synagogy i jméno Hany, kterou díky dnešní četbě dobře znají.

Z.Drozda, ředitel školy

28.1.jsme v Pinkasově synagoze skutečně nalezli nejen jméno Hany Bradyové,ale také jména jejích rodičů.Dokonce jsme se dozvěděli,že paní průvodkyně provázela památníkem i Hanina bratra – Jiřího Bradyho, který jako jediný z rodiny přežil a žije v Kanadě.

Návštěva se stala důstojným zakončením netradičního připomenutí tohoto významného dne.

M.Jasná, M. Malimánková, učitelky školy

Výlet IV.A Přerov nad Labem

Navštívili jsme s cestovní kanceláří CK2 skanzen Přerov nad Labem. Byla zima, ale užili jsme si to! Je to k neuvěření, ale nejraději jsme byli ve škole. Bylo tam totiž tepleji než v ostatních chalupách. Vyrobili jsme si tam dvě ozdobičky na vánoční stromeček a mohli jsme si tam něco koupit.

Prošli jsme pět chalup : rychtu, chalupu se svatou Lucií co držela v jedné ruce dřevěný nůž a v druhé kosinku (useklé křídlo husy); školu, kde byla oslí lavice a tři králové; chalupu, kde spal čeledín nad prasetem a stodolu, kde jsme se nasvačili (možná to byl mlýn).

Skoro v každé chalupě byly figurýny, které ukazovaly, jaké byly zvyky a co se dělalo za starých časů v adventním čase.

Ke každé chalupě nám průvodci, Honza a Adam, něco řekli.

Bylo to bezva !!!

Štěpánka Kmoníčková, Aneta Žáčková, Honzík Němec a IV. A

Fotogalerie

Den otevřených dveří pro MŠ Na Přesypu

Dne 11.12.2013 se děti z MŠ Na Přesypu zúčastnily “Dne otevřených dveří pro MŠ„ na naší škole. Přišly celkem 4 třídy předškoláčků a byly rozděleny do našich tříd I.stupně (1.C; 1.A; 2.B a 3.C). Děti si vyrobily vlastní vánoční ozdoby a přání na památku naší školy, vyzkoušely si svou zručnost, dovednost a seznámily se s našimi p. učitelkami z 1. stupně. Děti si tento zážitek užily, byli šťastní a velice šikovní. Po té jsme děti odvedly do naší školní družiny, tam se děti seskupily do kroužku a shlédly představení našich žáků prvních tříd. I toto byl pro děti úžasný zážitek a velice se pobavily. Jsme velice rádi, že nás navštívili. Předškoláčci z MŠ Na Přesypu se už po tomto dni těší na zápis do 1.tříd.

S touto akcí jsme pomáhaly my, žákyně 9. tříd (Kristýna Rymešová, Kateřina Duchková, Lilly Opatrná, Michaela Gabrielová a Johana Barešová).

Fotogalerie

Syndikovat obsah