Slavnosti prvního čtení

Slavnosti prvního čtení se konají:

Třída Datum Čas
1.A 11.6.2014 16:30 hod.
1.B 18.6.2014 16:00 hod.
1.C 10.6.2014 16:30 hod.

SOUTĚŽ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ „SOUBOJ ČTENÁŘŮ“ 2014

Organizátorem soutěže „Souboj čtenářů“ se stala společnost Svět knihy, s.r.o.
Do soutěže se mohla přihlásit základní škola nebo víceleté gymnázium z celé České republiky. Soutěžili žáci šestých tříd.

O co v soutěži šlo?

Škola zakoupila 25 nových dětských knížek renomovaných autorů –

  1. Rudyard Kipling – Tucet povídek jen tak
  2. Martin Vopěnka – Spící město
  3. Jiří Stránský – Perlorodky
  4. Galina Miklínová, Pavel Šrut – Lichožrouti navždy
  5. Příběhy zdí – povídková sbírka

V únoru se žáci 6.B rozdělili na 5 skupin, každá z nich pak četla danou knihu. Společně s četbou si děti pořídily deník, do kterého si podle svého uvážení zapisovaly důležité informace.

Průběžně jsme pak v hodinách literární výchovy vedli diskuze o jednotlivých knihách – o autorovi, hlavních postavách, dějové linii.

Žáci navzájem porovnávali své deníky, kladli si otázky, přeli se o odpovědi.

14. dubna nastal den vlastní online soutěže. Děti utvořily skupinky u počítačů, v 10.00 se postupně na monitorech objevovaly otázky k jednotlivým knihám – celkem jich bylo 25. Cílem soutěže bylo na otázky co nejpřesněji odpovědět, a to v časovém limitu 30 minut. K dispozici byly pouze čtenářské deníky, knihy nebyly povoleny.

Bohužel nastaly technické potíže na straně pořádající společnosti, teprve v 10.15 se povedlo připojit tak, abychom mohli elektronicky odpovědi odesílat.

Vše se ale stihlo do časového limitu. Výsledky soutěže nám všem udělaly velkou radost. Z přihlášených 57 základních škol a víceletých gymnázií žáci naší 6.B obsadili 6. místo, přičemž postupových bylo prvních 5 a rozdíl činil pouhý 1 BOD.

Trošku nás všechny mrzelo, že finále dětem uteklo o pouhý 1 bod, ale nešlo jen o soutěž jako takovou. Šlo o to, že děti i mě to bavilo.Vytvořily se skupinky dětí, které četly stejnou knihu, povídalo se, diskutovalo, trošku i hádalo. Najednou spolu mluvily děti, které se jinak moc nemusí a hlavně – předmětem jejich hovoru byli spisovatelé a knihy. A to je pro mě nesmírně potěšující pocit v dnešní přetechnizované době.

Čtenářské dovednosti je nutné stále rozvíjet, jsou velmi důležité, protože prolínají celým naším životem.

Ačkoliv dětem uteklo finále na Knižním veletrhu, společně se tam 16. května vypravíme a budeme pokračovat správným směrem naší cesty – směrem ke knize.

Marie Malimánková

Plavecko-běžecký pohár

Dne 1.4.2014 se 15 žáků naší školy,ze 4.A,4.B,4.C,5.A,zúčastnilo plavecko-běžeckého poháru.Plavecká část/50m/ probíhala v plaveckém bazénu Na Šutce,běžecká část/500 m/ v Čimickém háji.

Celé dopoledne probíhalo v soutěžním duchu,svítilo sluníčko a děti si to vše užily.Dostaly také malou odměnu a proběhlo losování o drobné ceny. Tento pohár připravila městská část Praha 8.

Zapsala a nafotila pí.uč.Neradová M.

Fotogalerie

Škola v přírodě 2.A

Zpráva o Švp

Škola v přírodě s lyžováním Dne 18. Ledna 2014 odjela třída 2.A na školu v přírodě. Měli jsme v plánu i lyžování. Zdálo se, že nám nepřeje počasí a my se budeme chodit smutně koukat na lyže leda do lyžárny. Nakonec vše dobře dopadlo. Zvládli jsme učení i lyžování. Slavili jsme úspěch, neboť naši šikovní instruktoři (rodiče dětí z naší třídy) naučili lyžovat i ty děti, které stály na lyžích poprvé v životě. Škola v přírodě nebyla jen o lyžování, byli jsme na exkurzi v kravíně, hráli divadlo, měli spoustu zajímavých soutěží, karneval, lampiónový průvod a dokonce i bojovku. Děti si domů přivezly báječné zážitky a už se těší na příští rok.

Darina Krausová

Fotografie níže.

Lyžařský výcvikový kurz

Hodnocení akce:

Lyžařský výcvikový kurz konaný od 1.2 do 7. 2. 2014 proběhl na Nových Hutích na Šumavě v horském hotelu Kodrea. Během kurzu si žáci vyzkoušeli jak sjezdové lyže na nedalekém vleku, tak běžecké lyže. V úterý 4.2. jsme jeli skibusem na Zadov na sjezdovku Kobyla. Kvůli nedostatku sněhu meli žáci omezené možnosti běžeckého lyžování. Proto probíhal odpolední program ve formě pěší turistiky a poznávání okolí Šumavy (Chalupská slať). Na celodenní výlet jsme šli na Kvildu (cca 18 km), kde žáci navštívili informační centrum národního parku Šumava. Večerní program probíhal ve společenské místnosti v hotelu. Pro žáky byly připraveny přednášky na téma: výstroj, mazání lyží, bezpečná jízda na lyžích, první pomoc, horská služba. Žáci starších ročníků měli po přednáškách připraveny společenské hry.

Ubytování bylo zajištěno ve velmi pěkných 3–4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, strava se podávala 3 krát denně, s ovocem a upečenými koláči, bábovky atd. Pitný režim zajištěn po celý den.

Hotel je velmi vhodně situovaný pro sjezdové a běžecké lyžování jak pro úplné začatečníky, tak i pro zdatnější lyžaře.

Během kurzu nebyl nikdo vážně zraněn. Dva žáci byli odvezeni na kontrolu do Vimperka s podezřením na zlomeninu ruky. Oba měli pouze pohmožděninu.

Lyžařský kurz proběhl dobře, žáci i instruktoři byli velmi spokojeni.

Zuzana Rettichová

Fotogalerie

Popletený den - 3. B

Dne 14. 2. 2014 se ve třídě 3. B odehrával den, kdy jsme vše, co bylo popletené, dávali do pořádku.

Děti ráno do vyučování dorazily oblečeny v barvách svých skupinek – Čtyřhlaví motýlci, Trojhlaví delfínci, Čtyřhlavý lev, Pětihlaví draci, Čtyřhlaví žraloci.

Trička byla naruby, ponožky každá jiná – bez otálení jsme v průběhu první hodiny řádně posvačili.

Pak proběhla prezentace vytvořených popletených obrázků a přednes básniček.

Čekala nás popletená vyjmenovaná slova, příklady, nechyběl ani popletený test.

Děti pracovaly ve skupinkách, tvořily testy pro ostatní, společně vytvářely popletené obrázky – popletené zámky, popletenou přírodu, popletené období, popletené dračí doupě.

Zopakovali jsme si také téma – bezpečné chování v různých situacích a pokud došlo k nějaké mýlce, hned jsme vše správně opravili!

Popletený den stál za to!

Hana Nečesaná

Fotografie

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Dnes 27.1. jsme si s žáky devátých tříd netradičně připomněli Den památky obětí holocaustu. Žáci i jejich učitelé se zúčastnili veřejného čtení knihy Karen Levinové Hanin kufřík.

Poprvé jsme si ověřili, zda společně na základě četby v jednom dopoledni dokážeme nejen získat a zpracovat nová fakta, ale zda jsme také schopni využít několika na první pohled jednoduchých dovedností. Především jsme zkusili přečíst celou knihu najednou. Na čtení po kapitolách se podíleli postupně všichni z obou tříd. Současně se všichni museli dobře soustředit po celou dobu četby, dobře poslouchat, neboť tištěný text měl před sebou jen předčítač. V neposlední řadě bylo pro mnohé nelehké se citově vyrovnat se smutným příběhem hlavní hrdinky, malé Hany Bradyové.

Čtení i poslech byly nad očekávání soustředěné, atmosféra byla emotivní, reakce bezprostřední. Skutečné osudy židovské rodiny Bradyových přiblížily všem, jak vypadá násilí z nenávisti. Konkrétní lidé, konkrétní utrpení nevinných dětí, konkrétní vzpomínky přeživších. Otázky, nezodpověditelné otázky. Výtvarné a literární práce žákům pomohly hledat odpovědi. A zamýšlet se nad tím, proč jsme dnes četli knížku o jedné židovské dívce z Nového Města na Moravě. A ptát se. Co je to rasová nenávist? Ale také – co je tolerance, úcta a soucit – jak si přál v poslední kapitole Jiří Brady, bratr Hany.

Zítra jdou všichni na exkurzi do Židovského muzea. Třeba najdou mezi 77 297 jmény zapsanými na stěnách Pinkasovy synagogy i jméno Hany, kterou díky dnešní četbě dobře znají.

Z.Drozda, ředitel školy

28.1.jsme v Pinkasově synagoze skutečně nalezli nejen jméno Hany Bradyové,ale také jména jejích rodičů.Dokonce jsme se dozvěděli,že paní průvodkyně provázela památníkem i Hanina bratra – Jiřího Bradyho, který jako jediný z rodiny přežil a žije v Kanadě.

Návštěva se stala důstojným zakončením netradičního připomenutí tohoto významného dne.

M.Jasná, M. Malimánková, učitelky školy

Výlet IV.A Přerov nad Labem

Navštívili jsme s cestovní kanceláří CK2 skanzen Přerov nad Labem. Byla zima, ale užili jsme si to! Je to k neuvěření, ale nejraději jsme byli ve škole. Bylo tam totiž tepleji než v ostatních chalupách. Vyrobili jsme si tam dvě ozdobičky na vánoční stromeček a mohli jsme si tam něco koupit.

Prošli jsme pět chalup : rychtu, chalupu se svatou Lucií co držela v jedné ruce dřevěný nůž a v druhé kosinku (useklé křídlo husy); školu, kde byla oslí lavice a tři králové; chalupu, kde spal čeledín nad prasetem a stodolu, kde jsme se nasvačili (možná to byl mlýn).

Skoro v každé chalupě byly figurýny, které ukazovaly, jaké byly zvyky a co se dělalo za starých časů v adventním čase.

Ke každé chalupě nám průvodci, Honza a Adam, něco řekli.

Bylo to bezva !!!

Štěpánka Kmoníčková, Aneta Žáčková, Honzík Němec a IV. A

Fotogalerie

Den otevřených dveří pro MŠ Na Přesypu

Dne 11.12.2013 se děti z MŠ Na Přesypu zúčastnily “Dne otevřených dveří pro MŠ„ na naší škole. Přišly celkem 4 třídy předškoláčků a byly rozděleny do našich tříd I.stupně (1.C; 1.A; 2.B a 3.C). Děti si vyrobily vlastní vánoční ozdoby a přání na památku naší školy, vyzkoušely si svou zručnost, dovednost a seznámily se s našimi p. učitelkami z 1. stupně. Děti si tento zážitek užily, byli šťastní a velice šikovní. Po té jsme děti odvedly do naší školní družiny, tam se děti seskupily do kroužku a shlédly představení našich žáků prvních tříd. I toto byl pro děti úžasný zážitek a velice se pobavily. Jsme velice rádi, že nás navštívili. Předškoláčci z MŠ Na Přesypu se už po tomto dni těší na zápis do 1.tříd.

S touto akcí jsme pomáhaly my, žákyně 9. tříd (Kristýna Rymešová, Kateřina Duchková, Lilly Opatrná, Michaela Gabrielová a Johana Barešová).

Fotogalerie

Mikuláš v MŠ Na Přesypu

8.A a 8.B ze ZŠ Na Šutce byla pozvána, aby zorganizovala Mikulášskou besídku v Mateřské školce Na Přesypu. Byli vybráni: jeden Mikuláš, čtyři Čerti a dva Andělé. Už když jsme přišli, byla zde úžasná atmosféra. Děti se na nás s překvapením a vyděšenými výrazy dívaly a prohlížely si nás. Všude kolem nás byly do kruhu postaveny židličky, na kterých seděli, u pár dětí se dal rozpoznat strach. Někteří odvážlivci se šli vyzpovídat Mikulášovi dokonce sami. Hodně jsme tu odvahu u dětí obdivovali, protože u jejich věku bych to nikdy neudělala.

Anežka Folová, 8.B

Fotogalerie

Syndikovat obsah