Výlet 3.A – park Mirakulum 2013-2014

Uprostřed týdne extrémních veder jsme se 11.6. statečně vydali do parku Mirakulum, nacházejícím se v Milovicích nad Labem.

Sraz byl ráno před školou a dál naše cesta pokračovala metrem, vlakem a přistaveným autobusem.

Na pobyt v parku byly děti vybaveny mnoha svačinkami,pitím,čelovkou nebo baterkou, náhradním oblečením. Vyzkoušely si skoky na velké trampolíně, prošly se lanovým centrem, hradem, prozkoumaly podzemní bludiště. Po obědě zakusily druhohorní dobrodružství zakončené odkrýváním kostry predátora pod vedením studentky PřF UK. Nakonec se děti vydováděly v kouzelné zemi- Pigyland. Přes den jsme neustále doplňovali tekutiny, polévali se vodou nebo probíhali oázou vodního světa.

Unavení a zdravě špinavý jsme se k večeru vraceli do Prahy.

Karla Drahokoupilová

Fotogalerie

Ohlédnutí za školou v přírodě třídy III. C

V pondělí 12. května jsme vycestovali na školu v přírodě do Pece pod Sněžlou. Na cestu jsme se vydali dvoupatrovým autobusem, který zajistila Cestovní kancelář CK2 stejně jako objekt, v němž jsme byli ubytováni. Dorazili jsme do města, vystoupili jsme z autobusu a k našemu překvapení nás čekal první zatěžkávací úkol. Museli jsme zdolat velký kopec, na jehož vrcholu stál náš Penzion Lucký. Při výstupu padaly kroupy, a tak jsme přišli celí mokří. První zážitek jsme měli za sebou.

V úterý před námi byla další výzva – nejvyšší hora ČR Sněžka. Pořádně jsme se nasnídali, teple oblékli a hurá na cestu. Do nadmořské výšky 1588 m nás vyvezla lanovka, pár metrů k vrcholu jsme šli po svých. Obdivovali jsme krásu české i polské přírody. V obchodě se suvenýry jsme zakoupili pozornosti pro všechny členy rodiny a pokračovali dál v sestupu, tentokrát až dolů pěšky. Cestou nás překvapila liška, byla tak blízko, až se tajil dech, ale zřejmě se bála ještě víc než my, a tak vzala nohy na ramena.

Ve středu se pořádal další výlet, tentokrát na Růžovou horu. Autobusem do Jánských Lázní, následovala lanovka a občerstvení před sestupem zpět do Pece pod Sněžkou.

Večerní program pro nás zajistil pracovník Horské služby, nyní už víme, jak se máme chovat v horách nebo jak poskytnout první pomoc zraněnému člověku.

Čtvrtek byl posledním vyučovacím dnem, upevnili jsme si také praktické dovednosti a matematickou zdatnost při nakupování drobných dárečků a pochutin v centru města. Po obědě jsme nachystali osobní věci, abychom večer pouze dobalili kufry, odpoledne jsme se tak mohli bavit na „Pyžamové párty“.

V pátek nás v poledne vyzvedla delegátka cestovní kanceláře CK2 a společně jsme zamířili přímým směrem na Prahu. Rodiče nás s napětím očekávali před školou.

Tři roky školního života byly spojeny se třemi výjezdy do přírody, kdo ví, možná budou další…

Z žákovských prací III. C

VÝLET 6.B NA HLUBOKOU

MODERNÍ DEN – 3. B

Soutěž v poskytování první pomoci (Motto: „….už umím pomoci“)

Dne 5.6. proběhla tento rok již tradiční soutěž týmů základních škol v poskytování první pomoci, kterou organizuje MČ Prahy 8 v okolí Grabovy vily. Po evidenci soutěžních družstev, úvodním slově a představení stanovišť, započala samotná soutěž. Počasí dětem přálo, a tak v krásném prostředí zahrady bez oddechu ošetřovaly jedno zranění za druhým, vysvětlovaly jejich přesný postup řešení a simulovaly přivolání pomoci. Žáci ZŠ Na Šutce přijeli ve dvou pětičlenných družstvech. Mladší (1. stupeň) získali celkové druhé místo, straší (2. stupeň) se umístili na celkovém třetím místě.

Soutěž se moc povedla. Těšíme se na příští rok!

Fotografie

Květinová slavnost 2014

Všichni páťáci se na ni moc těšili a také se na ni asi měsíc připravovali. Jako první krok si rozdělili úkoly. Tedy, co bude každý dělat. Tento rok se rozhodli, že udělají Květinovou slavnost jinou. Mimo obvyklých dvanácti stanovišť se děti mohly těšit na diskotéku, tombolu a hrací koutek. Vyrobili pozvánky, dekorace, napekli perníky…..

…. Je 29. 5. 2014, tradičně se připravuje a koná Květinová slavnost. Paní učitelka nám včera řekla, že máme přijít v 7:00. Všichni jsme se sešli v kuchyňce. Ve středu jsme pekli perníky a dnes je nosíme do chodby před tělocvičnami, kde slavnost probíhá. Obchůdek s odměnami je také na chodbě. Jednotlivá stanoviště pak v tělocvičnách. Na každém stanovišti byli dva žáci pátých tříd. Tématem stanovišť byl zdravý životní styl (první pomoc, příroda, zdravá výživa a pohybové aktivity). Všichni žáci třídili odpad, odpovídali na otázky, přiřazovali části těla, házeli míčky do příšer, poznávali rostliny, zavazovali zranění a dělali spoustu dalších soutěží. Bylo jich 12 + hrací koutek.

Když přišly děti z 1. stupně, bylo už všechno připraveno. Každá třída přinesla řezané květiny jako vstupné na slavnost. Všichni se nahrnuli do tělocvičny. Nejprve byl proslov, a potom už děti z 1. stupně řešily nachystané úkoly. U stánků bylo plno. Jeden vysvětloval a druhý tiskal razítka. Tiskalo se do kartiček s políčky. Měli jsme plno práce, a tak nás potěšilo, když se otevřel obchůdek. Všichni chtěli nakupovat za ty tiskátka. Pak následovala diskotéka s oblíbenými dětskými písničkami. Všichni tančili a bylo vidět, že si to užívají. Slavnost jsme zakončili tombolou. Sedmnáct šťastných dětí vyhrálo ceny. Nesměla chybět ani společná fotografie. Myslím, že na Květinovou slavnost budeme dlouho vzpomínat. Druhý den v pátek jsme my, páťáci šli do domova pro seniory, kde jsme zpívali a recitovali. Na závěr jsme předali přinesené květiny.

Napsala Barbora Horáková, Anežka Grabcová, Veronika Popová (učitelka a žákyně 5.A a 5.B)

Fotogalerie

Výlet 3. B – zámek Žleby

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 navštívila 3. B zámek Žleby.

Ráno jsme se sešli na nádraží, vyrazili vlakem do zastávky Žleby a pak pěšky přes park až k zámku.

Následovala prohlídka zámku. Po prohlídce jsme se šli podívat do areálu ukázkové obory, kde je chována i část stáda pověstných bílých jelenů. Viděli jsme zástupce naší zvěře, dravce, sovy, vodní ptactvo, kunovité šelmy. V lesoparku se děti proběhly a zahrály hry.

A pak hurá vlakem zpátky do Prahy.

Hana Nečesaná

Fotogalerie

Škola v přírodě Lucký 2014 4.A - Můj výstup na Sněžku

Jednoho květnového pondělí odjela naše třída s CK2 a paní učitelkou na školu v přírodě do Krkonoš. Všichni jsme se nemohli dočkat, až odjedeme. Cesta byla dlouhá a počasí proměnlivé. Ale nám to nevadilo, protože jsme byli rádi, že jsme opustili školu.

Chata, ve které jsme spali, byla moc hezká a dobře tam vařili. Chodili jsme každý den na výlety, až mě bolely každý den nohy.

Jednoho dne nám paní učitelka řekla, že společně vystoupíme na Sněžku. Zhrozil jsem se! Když jsem zjistil, že měří 1603 m, tak mě začaly bolet nohy. Chtěl jsem na jejím vrcholu zapíchnout svou vlajku. Když jsem tam došel, zjistil jsem, že vlajka zůstala v chatě. Asi musím ten výstup zopakovat !

Autor: Filip Beránek, IV.A

Fotogalerie

Slavnosti prvního čtení

Slavnosti prvního čtení se konají:

Třída Datum Čas
1.A 11.6.2014 16:30 hod.
1.B 18.6.2014 16:00 hod.
1.C 10.6.2014 16:30 hod.

SOUTĚŽ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ „SOUBOJ ČTENÁŘŮ“ 2014

Organizátorem soutěže „Souboj čtenářů“ se stala společnost Svět knihy, s.r.o.
Do soutěže se mohla přihlásit základní škola nebo víceleté gymnázium z celé České republiky. Soutěžili žáci šestých tříd.

O co v soutěži šlo?

Škola zakoupila 25 nových dětských knížek renomovaných autorů –

  1. Rudyard Kipling – Tucet povídek jen tak
  2. Martin Vopěnka – Spící město
  3. Jiří Stránský – Perlorodky
  4. Galina Miklínová, Pavel Šrut – Lichožrouti navždy
  5. Příběhy zdí – povídková sbírka

V únoru se žáci 6.B rozdělili na 5 skupin, každá z nich pak četla danou knihu. Společně s četbou si děti pořídily deník, do kterého si podle svého uvážení zapisovaly důležité informace.

Průběžně jsme pak v hodinách literární výchovy vedli diskuze o jednotlivých knihách – o autorovi, hlavních postavách, dějové linii.

Žáci navzájem porovnávali své deníky, kladli si otázky, přeli se o odpovědi.

14. dubna nastal den vlastní online soutěže. Děti utvořily skupinky u počítačů, v 10.00 se postupně na monitorech objevovaly otázky k jednotlivým knihám – celkem jich bylo 25. Cílem soutěže bylo na otázky co nejpřesněji odpovědět, a to v časovém limitu 30 minut. K dispozici byly pouze čtenářské deníky, knihy nebyly povoleny.

Bohužel nastaly technické potíže na straně pořádající společnosti, teprve v 10.15 se povedlo připojit tak, abychom mohli elektronicky odpovědi odesílat.

Vše se ale stihlo do časového limitu. Výsledky soutěže nám všem udělaly velkou radost. Z přihlášených 57 základních škol a víceletých gymnázií žáci naší 6.B obsadili 6. místo, přičemž postupových bylo prvních 5 a rozdíl činil pouhý 1 BOD.

Trošku nás všechny mrzelo, že finále dětem uteklo o pouhý 1 bod, ale nešlo jen o soutěž jako takovou. Šlo o to, že děti i mě to bavilo.Vytvořily se skupinky dětí, které četly stejnou knihu, povídalo se, diskutovalo, trošku i hádalo. Najednou spolu mluvily děti, které se jinak moc nemusí a hlavně – předmětem jejich hovoru byli spisovatelé a knihy. A to je pro mě nesmírně potěšující pocit v dnešní přetechnizované době.

Čtenářské dovednosti je nutné stále rozvíjet, jsou velmi důležité, protože prolínají celým naším životem.

Ačkoliv dětem uteklo finále na Knižním veletrhu, společně se tam 16. května vypravíme a budeme pokračovat správným směrem naší cesty – směrem ke knize.

Marie Malimánková

Syndikovat obsah