KOHEZIVNÍ POBYT PRO NOVĚ VZNIKLÉ 6. TŘÍDY

V letošním roce jsme využili nabídky Základní školy Prahy 2, nám. Míru 19, která zrealizovala kohezivní pobyt našich dvou nových šestých tříd díky grantu MHMP. Z našich několikaletých zkušeností s kohezními výjezdy jednoznačně vyplývá, že společné pobyty žáků v nově vzniklých kolektivech mají nesporný vliv na posílení pozitivní atmosféry ve třídě.

17. – 19. září vyjel kolektiv 6.B s třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Šolcovou, 21. – 23. září pak kolekiv 6.A s třídní učitelkou Bc. Kateřinou Chocholovou.

Děti byly ubytovány v hotelu Alexander, který se nachází v okrajové části Prahy (Praha 6 – Řepy). V jeho okolí se rozkládá i lesní obora Hvězda, kde se realizovala část programu, o který se postaral tým složený z psychologa, speciálního pedagoga a instruktora.

Odborní pracovníci děti seznámili s určitými postoji a potřebami jedince, realizovali sebepoznávací aktivity ( rozvoj sebedůvěry a sebevědomí ) a také aktivity zaměřené na celkový osobnostní a sociální rozvoj. Tým s žáky nacvičoval dovednosti nejen asertivního chování, ale i odmítání.Aktivity byly také zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností ve smyslu vzájemné tolerance, umění hodnotit i obhájit svůj názor.

Třídní učitelé byli důležitou součástí pobytu, stali se pozorovateli a získávali cenné informace o svých žácích.

Všem dětem v obou třídách byl pak ve škole zadán anonymní dotazník, kde se k pobytu mohly vyjádřit a s potěšením můžeme konstatovat, že se dětem akce líbila, naučily se naslouchat svým spolužákům, ujistily se, že všichni jednotlivci jsou v týmu důležití, že se mohou spolehnout na pomoc svých třídních učitelů a obracet se na ně s případnými problémy.

S potěšením jsme si pak přečetli kladné odpovědi na otázku, zda by na podobnou akci jely znovu.

Marie Malimánková, výchovná poradkyně, 29.9. 2015

Odznak výkonnosti olympijského vítěze

Dne 22.4.2015 se výběr žáků 4. – 8. ročníků zúčastnil oblastního kola sportovní soutěže Odznak výkonnosti olympijského vítěze, kde vybojoval krásné 5. místo. Žáci a žákyně soutěžili v 6 disciplínách – hod medicinbalem, sprint na 60 m, trojskok snožmo, kliky 2 min, přeskok přes švihadlo a volitelná disciplína (1000m, nebo driblink).

Naši školu reprezentovali:

Klárka Pečená

Kačka Veselská

Tobík Apatsidis

Liam Murphy

Tom Kurfiřt

Petr Kozák

Eliška Sedláčková

Julie Pokorná

Viky Černá – 3. místo

Naty Dvořáková – 2. místo, postup do KRAJSKÉHO KOLA

Lucka Tomková – 2.místo, postup do KRAJSKÉHO KOLA

Terka Lebrušková

Štěpán Veleta

Ondra Hrdlička – 2. místo, postup do KRAJSKÉHO KOLA

Jirka Pechar

Michal Gulich

Všem žákům gratulujeme ke skvělým výkonům!

Fotografie

SETKÁNÍ S PANEM JIŘÍM PAVLEM KAFKOU, JEDNÍM ZE ZACHRÁNĚNÝCH WINTONOVÝCH DĚTÍ

V příloze tohoto článku naleznete záznam ze setkání s panem Jiřím Pavlem KAFKOU, jedním ze zachráněných Wintonových dětí.

Turnaj ve vybíjené 4 a 5 třídy

Ve čtvrtek 12.3.3015 se žáci ze 4. a 5.tříd naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené na ZŠ Dolákova,kterou pořádal Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála. Turnaj byl obsazen 11 družstvy ze škol Prahy 8.Naši žáci se v silné konkurenci umístili na konečném 4.místě.

Všichni se velmi snažili a zaslouží si za svůj výkon velkou pochvalu.

Mgr.Neradová M.

Fotogalerie

Obratlovci v V.A

V pondělí 26. ledna si děti z V.A zopakovali učivo o obratlovcích pomocí interaktivní tabule a s užitím myšlenkové mapy. Následně po skupinkách zpracovávaly jednotlivé obratlovce – ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Při práci uplatnily materiály, které si přinesly z domova.

Vzácná návštěva

Pátek 19.1.2014 byl pro naši školu nepochybně dnem svátečním. K devátým ročníkům totiž v rámci projektu Nickyho rodina zavítalo nejen jedno z „Wintonových dětí“, pan Jiří Pavel Kafka, ale také režisér několika dokumentů, Martin Mináč, osobně.

Sir Nicholas Winton je člověkem, kterého bezpochyby můžeme prohlásit za hrdinu. V roce 1939 se mu totiž podařilo zachránit 669 převážně židovských dětí z území Československa před pohnutými osudy v koncentračních táborech. Tyto děti poté vyrůstaly ve Spojeném království v adoptivních rodinách nebo zřízených domovech.

Naši učitelé i žáci samotní přijali tuto příležitost skutečně slavnostně. Už od rána panovala v celé škole příjemná atmosféra, nechybělo občerstvení ani výtvarná výzdoba, například v podobě 699 obkreslených rukou, které žáci deváté třídy společně s panem ředitelem kreslili na hodině výtvarné výchovy.

Jako první nás navštívila paní Janka Haluková, která již od začátku podobné akce na českých a slovenských školách organizuje, aby nám řekla několik slov k úvodu do celého dne. Poté jsme si promítli film Martina Mináče o životě a hrdinském činu Nicholase Wintona – Síla lidskosti. Po celou dobu promítání ve třídě panovalo obdivuhodné ticho, němý úžas a ke konci ukápla nejedna slza.

Po filmu k nám zavítali již zmínění čestní hosté. Jedno ze zachráněných dětí, pan Jiří Pavel Kafka se svou manželkou a pan režisér, Matěj Mináč. Panu Kafkovi bylo patnáct let, když jej společně s mladším bratrem rodiče poslali ze země pryč. Do té doby žili zcela poklidný život. Vylíčil nám několik podrobností ze své cesty, například jak si vzal na starost malého chlapce po obrně, nebo zážitky z přejezdu hranic. Jelikož si rodiče pana Kafky a jeho bratra kladli podmínku, že chlapci nesmí být adopcí rozděleni, žili oba dva po svém příjezdu do Anglie v ubytovně společně s ostatními dětmi. Po dostudování školy pan Kafka nastoupil do britského letectva, kde pracoval jako střelec a radista několik let. Po skončení války se spolu se svým bratrem setkali s oběma rodiči, což nebylo úplně běžné, a poté oba žili střídavě v Anglii nebo v Čechách. Až do vydání prvního filmu Matěje Mináče neměl pan Kafka žádnou jistotu, že i on je skutečně jedním z Wintonových dětí, a nebýt jeho pozorné manželky, možná by to nevěděl dodnes.
Pan Mináč nás zase obdařil hromadou historek ze spolupráce se sirem Wintonem. Jak je známo, o svých činech dlouho nemluvil, dokud jeho manželka nenašla na půdě kufřík s čísly a fotkami. A i poté nebylo lehké jej přimět ke spolupráci. Z nějakého důvodu totiž záchranu dětí nepovažoval za hrdinský čin, ale za čin naprosto běžný. Nakonec byl přeci jen i pan Winton sám spokojený s výsledkem filmu. Tedy, kromě toho, že zamlada byl prý hezčí než herec, který jej ve filmu ztvárnil.

Na závěr byl prostor pro několik našich otázek, na které pan Kafka společně s panem režisérem odpovídali a než odešli, nesměla chybět ani společná fotka a pár malých dárků, jako pozornost.

Z tohoto dne si jistě každý z nás něco odnesl, například inspiraci ke skutkům podobným právě tomu Wintonovu. Protože každý z nás může něco udělat pro dobro druhých a třebaže to nebude nic světoborného, předává tak inspiraci dál. Mnoho škol se do takových projektů zapojuje s nemalým nadšením a i ta naše je připravená alespoň trochu přispět k Wintovonovu odkazu.

Johana Heldová, 9.A

Mikuláš v naší ZŠ

Dne 5. 12. 2014 připravilo pár našich žákyň z 8.B pro žáky prvního stupně mikulášskou nadílku. Šest dívek se převléklo do podomácku vyrobených kostýmů a s pytlíčky sladkostí se postupně vydalo ke dveřím každé třídy. Děti měli pro Mikuláše připravené básničky, rýmovačky, nebo písničky. Čerti naštěstí nikoho neodnesli a andílci se postarali o úsměv na dětských tvářích…

Roli Čerta ztvárnily Sára Růžičková, Klára Fomenková a Barbora Mrzenová. Anděly Alexandra Knyazeva a Denisa Kropáčková. Mikuláše si zahrála Anna Jíchová a fotografka Petra Šimonovská jejich pouť zdokumentovala.

Fotografie

Vlastivědný projekt 5.A - Česká republika a její kraje

Ve středu 17. 12. děti z V. A pracovaly na vlastivědném projektu, který se týkal České republiky a jejích krajů. Žáci se rozdělili do skupinek a „představili svůj kraj“. Posuďte sami, jak se jim práce vydařila.

V. A

Fotografie

Den otevřených dveří pro mateřskou školu, dne 10.12.2014

Dne 10.12.2014 se na naší škole konal den otevřených dveří pro nedalekou mateřskou školu, Na Přesypu. Kromě paní učitelek se této akce zúčastnilo také žákyně osmých tříd, Diana, Eliška, Lucie a Julie a žákyně tříd devátých, Adéla, Pavla, Renáta a dvě Johany.

Po příchodu se předškoláci rozdělili do menších skupin, každou z nich měla na starost dvě až tři děvčata. Poté děti odvedly do určených prvních a druhých tříd. Všechny třídy měly pro naše budoucí školáky vymyšlený program. Děti si něco malého vyrobili, namalovali, nebo se dokonce něčemu přiučili, a žáci poté ukázali něco, co se doposud naučili oni. Například přečetli krátkou pohádku.

Následoval program připravený dětmi ze školní družiny. Zazpívali písničku, zarecitovali básničku, promluvili o blížící se návštěvě Ježíška a na odchodu ještě každý předškolák dostal ručně vyrobený dáreček.

Tato akce se nakonec setkala s velmi pozitivními ohlasy. Děvčata získala nové zkušenosti a uznala, že práce s dětmi je sice krásná, ale značně vyčerpávající.
Doufáme, že se i Vašim dětem u nás na škole líbilo. Dovolujeme si vás také pozvat na den otevřených dveří pro veřejnost, který se bude konat 10. ledna 2014.

S přáním prožití krásných vánočních svátků, jmenované dívky osmých a devátých ročníků.

Fotogalerie

WORKSHOP PRO NAŠE ŽÁKY SE SPISOVATELKOU KLÁROU SMOLÍKOVOU

8. prosince 2014 do naší školy zavítala spisovatelka, paní Klára Smolíková, autorka řady populárně naučných knih (Husité, Řemesla, Jak se staví město) i metodických materiálů pro učitele, jejíž nejnovější knihou je komiks Viktorka a vesmírná dobrodružství (nakladatelství Portál).

Autorka si připravila dílnu/povídání/workshop týkající se komiksů pro 6. a 7. třídu.

Naše škole byla oslovena přednostně proto, že se zajímáme o rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, což potvrdila i loňská účast třídy 7.B v projektu Souboj čtenářů. Kolektiv dětí z celostátní soutěže vyšel jako druhý. V rámci soutěže děti přečetly 5 nových knih současných českých i světových autorů.

Workshop se vyvedl. Děti se dozvěděly mnoho nového nejen o knihách, ale i o naší historii, husitství, o středověkých městech.

Seznámily se i s tím, jak vzniká komiks, měly možnost si samy zahrát na autora a díky pracovním listům vymýšlely příběh a dopisovaly do bublin výstižná sdělení tak, aby odpovídala rozpoložení nakreslené postavičky a zároveň i osnově celého příběhu.

Paní Klára Smolíková přinesla s sebou několik svých knih a vtipně reagovala na mnoho dětských dotazů.

Marie Malimánková

Fotogalerie

Syndikovat obsah