Vánoční představení 4.B

Žáci třídy 4.B nacvičily pro rodiče a žáky 1.-3. tříd vánoční představení.

Dne 21.12. 2015 hrály pro rodiče a 6.1.2016 pro děti. Moc je chválím za snahu a krásné vystoupení, které se jim velmi povedlo. Rodičům děkuji za velkou účast.

Zde můžete stáhnout celé video s touto vánoční hrou.
Vzhledem k velkému objemu dat bude toto video na našich stránkách dostupné do cca 5.2.2016. Pokud máte zájem, můžete si video stáhnou a uložit.

Přeji Vám krásný zážitek při jeho zhlédnutí.

Zapsala Neradová M.,třídní učitelka 4.B

Vánoční koncert 2015

Paní učitelka Malimánková připravila s několika muzikanty a pěveckým sborem 2. stupně vánoční vystoupení, ve kterém zazněly známé i méně známé koledy a vánoční písně, jejichž završením byla Gloria z České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Společně jsme jsme strávili mnoho hodin přípravami a zkoušením tohoto vystoupení.

Fotogalerie přípravy

17. prosince se pak naše skupinka mladých hudebníků vypravila do Domova důchodců na Praze 8. I přes drobné potíže, jako například prasklou strunu u houslí nebo zaseknutý bodec violoncella, jsme nakonec svůj koncert odehráli a potěšili tak mnoho starých lidí, kterým jsme zpříjemnili vánoční čas. Někteří diváci se ke zpěvu dokonce připojili. Měli pro nás připravené pletené medvídky, které nám sami vyrobili a rozdali.

Fotogalerie domov důchodců

Po této zkušenosti jsme se už velmi těšili na školní jarmark, který se ovšem kvůli problémům s prasklým vodovodním potrubím ve škole musel přesunout na pozdější termín. A tak jsme v pondělí 21. prosince otevřeli náš tradiční Vánoční jarmark souborem koled a udělali tak radost nejen učitelům, kteří nás po dobu zkoušení podporovali, ale i mnoha rodičům i prarodičům, kteří se přišli potěšit nejen naším představením, ale i krásnými výrobky svých dětí a vnoučat.

Fotogalerie Jarmark koncert

Fotogalerie Jarmark děti

Anna Jíchová, 9.B, 4. ledna 2016

Den otevřených dveří pro MŠ Na Přesypu 2015

Dne 9. prosince se k nám do školy přišly podívat předškoláci z MŠ Na Přesypu, které jsme jako žákyně osmých a devátých tříd mohly s radostí přivítat. Vždy ve dvojici jsme si vzaly na starosti 10 dětí a dovedli jsme je do vybraných tříd 1. stupně. Děti se učily se školáky naší školy vyrábět rybičky, kreslit přáníčka, malovat pomocí brambory a skládat z papíru čertíky. Odvedli jsme je do školní družiny, kde je čekalo představení, ve kterém jim naši prvňáčci a druháčci zazpívali koledu a přednesli několik krásných básniček. Poté se návštěva předškoláčků pomalu blížila ke konci, protože dostali od školáků obálky, ve kterých se skrývalo pár bonbónků, a my jsme se s nimi museli rozloučit.

Žákyně 8 a 9 tříd

Fotografie

Mikuláš 2015

V pátek 4. 12. 2015 se několik našich žákyň deváté třídy vypravilo na Mikulášskou nadílku do ročníků prvního stupně. Každému dítěti jsme předem připravily balíček s ovocem a bonbony, které jsme pak jako andělé (A. Knyazeva, D. Kropáčková, S. Růžičková) rozdávaly během naší Mikulášské nadílky. Čerti (K. Fomenková, J. Vondrová, B. Mrzenová) měli tentokrát s sebou na ukázku jedno dítě, již v pekle uvězněné (P. Šimonovská). Zlobivé děti pak zazpívali Mikuláši (A. Jíchová) písničku a slíbili, že se do příští návštěvy polepší. Podle učitelů se tato nadílka velmi vydařila a i ze strany dětí jsme slyšely radostné ohlasy. I my jsme s přípravami spokojeny a doufáme, že příští rok si děti opět užijí s novým Mikulášským týmem.

Anička Jíchová (9.B)

Fotogalerie

17. listopad – mezinárodní den studenstva, den boje za svobodu a demokracii - projekt 5.B

V pondělí 16. listopadu 2015 podnikla třída 5. B cestu na Národní třídu. Prošli jsme ji od Národního divadla na Perštýn, stejně jako před 26 lety účastníci studentské manifestace za touhu po svobodě. V místech, kde jim cestu zatarasil policejní kordon těžkooděnců s plastovými štíty, stáli jsme i my. A představovali jsme si tu širokou ulici plnou mladých lidí, kteří mají uzavřené veškeré únikové cesty a od nábřeží je postupným přibližováním svírá druhý policejní kordon obrněných vozů. Dozvěděli jsme se, odkud a kam vedla povolená část onoho průvodu a kudy se rozhodla část zúčastněných pokračovat až na Václavské náměstí. Tam už jim ale byl přístup odepřen.

Pak jsme zamířili do podloubí Kaňkova domu, kde jsme u pomníku 17. listopadu 1989 zapálili prvních 22 z mnoha svíček, které sem v následujících dnech přibudou. A mysleli jsme jak na odvážné mladé lidi, kteří tudy prošli před čtvrt stoletím, tak na oběti čerstvých útoků v Paříži.

Po návratu do školy a malé prodlevě ve světě jedniček a nul jsme uvítali paní Gulikovou, maminku naší spolužačky, která 17. listopadu 1989 byla přímým účastníkem studentského průvodu, a to dokonce v jeho předních řadách. Besedu uvedla paní učitelka povídáním o Janu Opletalovi, tedy historií mnohem starší, s dobou zmiňovanou ale úzce provázanou. Vše s obrazovou a zvukovou dokumentací na interaktivní tabuli.

Pak jsme vyzvali k vyprávění naši návštěvu. Paní Guliková vyprávěla o cestě průvodu z Albertova na Vyšehrad, o oddělení části průvodu, který pokračoval směrem do centra, o uzavření dnešního Mostu legií, to aby studenti neměli přístup na Pražský hrad, o snaze dojít na zmiňované Václavské náměstí, tak jak tradice předchozích dnů velela, o těžkooděncích, před kterými studenti zvedali prázdné ruce a podávali jim květiny, o strachu, který studenty přepadal, když oba policejní kordony stlačili dav studentů do malého prostoru, o úplné nemožnosti volného odchodu, o uličkách, které jediné pro odchod zbývaly a obušcích, které tam na odcházející studenty čekaly…

Mnoho zajímavého jsme se ale dozvěděli o dnech následujících. O aktivitách studentů, kteří na psacích strojích pomocí průklepových papírů množili letáky, o stávce studentů, ke které se brzo přidali herci, o debatách, které se pak jako do té doby nevídaná věc začaly v některých divadlech odvíjet místo představení. O cestách po republice, které absolvovali studenti spolu s herci, aby dění v Praze přiblížili lidem ve vzdálenějších krajích. Také o vzniku Občanského fóra, které sdružilo celou opozici v Čechách a o jeho hlavní postavě Václavu Havlovi, o Verejnosti proti násiliu, které plnilo stejnou funkci na Slovensku, o klíčovém setkání Michaela Kocába a Michala Horáčka a Jana Rumla s předsedou tehdejší vlády Ladislavem Adamcem, o první porevoluční vládě a prezidentu Havlovi. I většina z těchto informací korespondovala s fotografiemi, které jsme mohli průběžně sledovat.

Pak přišel čas na naše dotazy. Ptali jsme se na to, jak se nesvoboda let předchozích dotýkala běžných lidí, komunikace mezi přáteli, známými i v rodinách, jak vypadala tehdejší média, literatura, jak obtížné bylo se k některým knížkám dostat, jak tajně vznikali kopie takové literatury. Jak bylo možné, že někdo studovat mohl, někdo ne, někdo směl svou profesi vykonávat, někdo ne, jak podivný byl obsah některých učebnic a které věci jste se ve vlastivědě nebo dějepisu nedozvěděli.

Na konec jsme zhlédli krátký film České televize Albertov 16,00, který události po 17. listopadu stručně rekapituluje.

Toto pondělí se od těch běžných lišilo, právě proto si možná budeme nové zážitky a informace pamatovat.

A paní Gulikové tímto ještě jednou děkujeme za její čas, ochotu a invenci.

V.B

Fotogalerie

Projekt Finanční svoboda

Projekt Finanční matematiky se pro žáky z 9. B konal v pondělí 16. 11. 2015. Spolu s paní učitelkou Šolcovou a paní učitelkou Kánskou jsme si mohli pomocí hry od České spořitelny přiblížit svět finančnictví. Rozděleni ve čtyřech skupinách jsme utvořili dvojice představující životní partnery. V této „rodině“ jsme pak hospodařili s penězi a mimo jiné jsme si vyzkoušeli i skupování akcií a převod peněz do dluhopisů. Viděli jsme, jak mohou bohatí lidé rychle zbankrotovat, a na vlastní kůži jsme si mohli zkusit, jak těžké může být rozhodování ovlivňující celý náš život. Osvojili jsme si pojmy jako hypotéka, nebo stavební spoření a věřím, že jsme se naučili mnohem více. Díky tomuto dopoledni plném simulací jsme se přiblížili pochopení finančních transakcí a doufáme, že nám pomohou i v našem reálném životě…

Anička Jíchova (9.B)

Fotogalerie

Upevňování národního vědomí na podkladu státních svátků Neboli státní svátky očima 5.B

Do projektu věnovanému státním svátkům a také národní hrdosti se letos zapojila třída 5.B. Rozličnými způsoby v něm bude získávat, vstřebávat a zaznamenávat informace, dojmy a zkušenosti vztahující se k jednotlivým svátkům.

28. září Den české státnosti, sv. Václav

  • Po krátkém rozhovoru o knížeti a světci sv. Václavovi a jeho tradici v českých dějinách se žáci jednotlivě zhostili tématu svatováclavské koruny.

28. října Den vzniku samostatného československého státu

  • Žáci se nejprve navzájem se svými zkušenostmi s tématem před započetím práce. Poté se rozdělili do skupin. Kladli otázky či přednášeli prosby a učitel jim dle jejich požadavků na internetu hledal informace, tiskl potřebné texty, mapy, fotografie. Většina skupin se tak od mapy Rakousko – Uherska dostala přes muže 28. října až k mapě Československa či Tomáši Garriguovi Masarykovi. Materiál žáci zpracovali do podoby informačních leporel.

Fotogalerie

Protidrogový vlak 9. 10. pro žáky 7. a 8. tříd, 16. 10. pro žáky 9. tříd

Protidrogový vlak

Seděli jsme před plátnem a mlčky hleděli před sebe. Film, co se na něm promítal, nebyla fikce. Byla to realita. Čím víc jsme postupovali vlakem dál, tím víc jsme se vzdalovali reálné představě štěstí a života. Stěny – symbolizující tělesné orgány- kolem nás tmavly a z děje příběhu nám byl podvědomě jasný konec.

Již od raného dětství víme, že jsou drogy škodlivé… stačí to, anebo je tato problematika škodlivější? Feťáci nejsou hloupí lidé, jistě jako všichni ostatní ví o škodlivosti drog, ale… Droga jim pomáhá od bolesti, je jejich přítel – jejich všechno. Je jejich součástí.

Pocity feťáka:

Nejdříve je to fajn. Stoupne vám sebedůvěra, vaši „přátelé“ vás berou, cítíte jakýsi pocit úspěchu. Onen „úspěch“ si však po vás bude žádat stále větší dávky: ztratíte rodinu, přátelé, kteří vás dříve brali, jediný, kdo vám rozumí, je droga. Už ji nemůžete opustit.

Obdivuji lidi, co se z tohoto bludného kruhu dostali, nebo se pokoušejí dostat. Neměli bychom jim stále vyčítat jejich závislost a nedostatek vůle, naopak jí projevili víc než většina z nás. Jejich vlak musel projet tunelem, aby mohl jet dál, a já jsem ráda, že jsme měli možnost do tohoto vlaku nastoupit. Zejména oceňuji možnost vyzkoušet si různé situace za pomoci scének a rekvizit. Myslím, že interaktivní forma, kterou byl celý projekt veden, rozhodně dopomohla tomu, že po výstupu z vlaku jsme všichni o problematice drog nějakou chvíli přemýšleli.

Veronika Hanušová 8. B

fotografie: Josef Csudai 8.B

Zpráva pro rodiče dětí na ŠVP 3.A

Zpráva pro rodiče dětí na ŠVP 3.A

p.uč.Janková

děti jsou v pořádku, dojely dobře.

Projekt "Bezpečná cesta ze školy"

V pondělí 21.září se žáci 7.třídy zúčastnili akce „Bezpečná cesta ze školy“.Tento projekt byl uskutečněn v součinnosti s Policií ČR a byl zaměřen na prevenci a zvládání rizikových situací v případě momentálního,náhlého ohrožení dítěte.

Děti si vyzkoušely na modelových situacích přímo v terénu – v problematických lokalitách,kterými si během dopoledne prošly,jak by se zachovaly v případě,že by je např.někdo přímo či nepřímo ohrožoval nebo by se staly svědky nebezpečné situace,např.přepadení,dopravní nehody atd.

V závěru policisté jednotlivé situace s dětmi podrobně rozebrali,vyhodnotili a znovu vysvětlili,jak se v rizikových situacích zachovat.

Všechny děti celou akci vyhodnotily jako velice zdařilou a poučnou.

Syndikovat obsah