SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2017

Žáci 6.B se zúčastnili celostátní čtenářské soutěže „Souboj čtenářů“. Třídní kolektiv se rozdělil do pěti skupinek, z nichž každá přečetla jednu z nabídnutých dětských knih.

Žáci si vytvořili vlastní čtenářské deníky, kam si zapisovali veškeré důležité informace týkající se četby.

V hodinách literární výchovy pak probíhaly diskuze nad danými knihami. Děti se soutěže zúčastnily s nadšením, týmová práce se jim líbila a navíc zjistily, že o knihách se dá povídat, zamýšlet se, diskutovat. 10. dubna proběhlo rozřazovací on-line kolo. Děti se shromáždily v počítačové pracovně pouze se svými deníky a během půlhodiny musely zodpovědět co nejpřesněji zadané otázky.

Postupových bylo pouze prvních 5 tříd. Žáci naší školy obsadili 9. místo z 90 přihlášených škol, což je velký úspěch, i když nepostoupili dál do finále. Zůstalo nám 25 nových dětských titulů pro školní knihovnu a radost z četby, která tuto soutěž od začátku provázela.

Marie Malimánková