Projekt II.A Josef Lada

Ve středu 17.5. si děti ze II.A povídaly o Josefu Ladovi. Dozvěděly se něco o jeho životě, seznámily se s jeho tvorbou. Přinesly si knihu, kterou napsal či ilustroval. Některá jeho říkadla se naučily zpaměti. Shlédly ukázky některých animovaných a hraných pohádek.

Na závěr vytvořily pracovní list, splnily šest úkolů a pokusily se vytvořit obrázek technikou Josefa Lady.