Projekt 6.ročníků - První pomoc

Ve dnech 10.- 12.5. se uskutečnil projekt 6.ročníků – První pomoc. Pro žáky byla připravena přednáška ČČK, kde si prohloubili znalosti o poskytování první pomoci.

Prakticky si potom vyzkoušeli získané vědomosti v nasimulovaných situacích.

Zkusili si také maskovat různá poranění a následně je ošetřovali.

V bloku First aid si obohatili slovní zásobu o fráze, které by využili v případě nutnosti v zahraničí. Projekt byl zakončen návštěvou výstavy BODY Exhibition.