Projekt 4.C

Žáci 4.C ve středu 24.5.navštívili Sběrný dvůr na Praze 9 a přesvědčili se, co vše se děje s odloženými věcmi co se stane s papírem, PET lahví,sklenicí,nebo s jiným odpadem,který lze třídit. Dozvěděli se,že na všechno mají zvláštní kontejnery,nebo místa k uložení. Po návratu do školy děti v pracovních listech vytřídily podle barev kontejneru odpad, zjistily co už vytřídit nejde, co je nebezpečný odpad, bioodpad a kam s elektrozařízením.

Ve čtvrtek 25.5. vytvořily plakát-poutač o třídění odpadu.