Celkové pořadí základních škol ve sportovních soutěžích na Praze 8 ve školním roce 2016/2017

V celkovém pořadí z 21 základních škol ve sportovních soutěžích na Praze 8 ve školním roce 2016/2017 jsme se umístili na 3.místě.Cena byla našim zástupcům sportovců předána na Osmičkovém festivalu.

Projekt 4.A - "Táhneme s přírodou za jeden provaz"

Na konci května se naše třída 4.A v rámci projektu „Táhneme s přírodou za jeden provaz“ podívala do sběrného dvora, kde jsme se seznámili, jak správně třídit odpad. Děti se zaujetím vše pozorovaly a následně zpracovaly ve škole i několik pracovních listů, jak s odpadem zacházet. Na konci projektových dnů děti samy navrhly plakát, který vystihuje téma třídění a recyklaci odpadu.

Kristýna Janková

Projekt 3.B – Život na farmě

Ve dnech 30. – 31. května se uskutečnil projekt třídy 3.B – Život na farmě.

První den žáci vyjeli na farmu Medník, kde mohli pozorovat zvířata v jejich prostředí, chování a péči o ně. Pomocí pracovního listu si ověřili poznatky o zvířatech.

Druhý den žáci tvořili podle své fantazie maketu farmy.

Projekt 4.C

Žáci 4.C ve středu 24.5.navštívili Sběrný dvůr na Praze 9 a přesvědčili se, co vše se děje s odloženými věcmi co se stane s papírem, PET lahví,sklenicí,nebo s jiným odpadem,který lze třídit. Dozvěděli se,že na všechno mají zvláštní kontejnery,nebo místa k uložení. Po návratu do školy děti v pracovních listech vytřídily podle barev kontejneru odpad, zjistily co už vytřídit nejde, co je nebezpečný odpad, bioodpad a kam s elektrozařízením.

Ve čtvrtek 25.5. vytvořily plakát-poutač o třídění odpadu.

Škola v přírodě III.A a III.B

V týdnu od 15.5. – 19.5.2017 třídy III. A a III. B vyjely na školu v přírodě, která se konala v Pasekách nad Jizerou. Žáci si pochvalovali ubytování i stravování. Pro děti byl připraven program na téma Rychlé šípy, kdy musely plnit různé úkoly. Jeden večer je také čekala noční bojová hra. Děti školu v přírodě zakončily výletem k Mumlavským vodopádům.

Fotogalerie

Projekt 8 třídy "Po stopách Bohumila Hrabala"

Ve dnech 9.- 11.5.2017 se osmá třída zúčastnila projektových dnů s hlavním tématem „Po stopách Bohumila Hrabala“.

9.5. jsme navštívili Vlastivědné muzeum Bohumila Hrabala v Nymburku. Měli jsme možnost si prohlédnout všechny části muzea a poslechnout si přednášku o B. Hrabalovi. Také jsme o něm viděli krátký film. Dále jsme si prohlédli město, včetně všech jeho zajímavostí (např. vila Hrabalka), ale také jsme se ptali občanů Nymburka na otázky do naší ankety.

10.5. jsme zpracovávali informace o B. Hrabalovi a viděli jedno z jeho zfilmovaných děl, Postřižiny.

11.5. jsme informace zpracovali do prezentací. Poté jsme je přednesli před třídou a vzájemně jsme se ohodnotili.

Žáci 8.třídy

Projekt II.A Josef Lada

Ve středu 17.5. si děti ze II.A povídaly o Josefu Ladovi. Dozvěděly se něco o jeho životě, seznámily se s jeho tvorbou. Přinesly si knihu, kterou napsal či ilustroval. Některá jeho říkadla se naučily zpaměti. Shlédly ukázky některých animovaných a hraných pohádek.

Na závěr vytvořily pracovní list, splnily šest úkolů a pokusily se vytvořit obrázek technikou Josefa Lady.

Projekt 6.ročníků - První pomoc

Ve dnech 10.- 12.5. se uskutečnil projekt 6.ročníků – První pomoc. Pro žáky byla připravena přednáška ČČK, kde si prohloubili znalosti o poskytování první pomoci.

Prakticky si potom vyzkoušeli získané vědomosti v nasimulovaných situacích.

Zkusili si také maskovat různá poranění a následně je ošetřovali.

V bloku First aid si obohatili slovní zásobu o fráze, které by využili v případě nutnosti v zahraničí. Projekt byl zakončen návštěvou výstavy BODY Exhibition.

Projekt ve 2.B - Po stopách malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady

Dne 11. A 12. května se děti ve 2.B seznamovaly s dílem a životem českého malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Jeho obrázky děti dobře znají a už by si obrázek od Josefa Lady s jiným nespletly. První den jsme společně četli jednu z bajek, ke kterým Josef Lada vytvořil ilustrace. Bajka O lišce, vráně a sýru nás upozornila, že bychom neměli věřit všem, kteří nám lichotí. Pomocí knížek, které jsme přinesli z domova, jsme potom plnili úkoly, které pro nás byly připravené. Protože byl Josef Lada hlavně výtvarník, rozhodli jsme se další den společně vytvořit obrázky, které by každý poznal.

Na tvoření jsme si z domova přinesly spoustu krabiček, které jsme společně rozdělili podle barev a natrhali na malinké kousky. Dělali jsme to asi dvě hodiny a pěkně nás z toho bolely palce. Dostali jsme předkreslené obrazy zmiňovaných Ladových zvířátek, které jsme se chystali „vybarvovat“ pomocí natrhaných kousků krabiček. Rozdělili jsme se do pěti týmů, v každém týmu bylo pět až šest dětí. Jeden z nás byl zásobovač, který nosil potřebné papírky. Kreativec vymýšlel, jaké barvy použijeme. Střihač dohlížel na to, abychom natrhané papírky umisťovali přesně. Lepič, měl na starost, aby byly papírky pevně nalepené. A ještě jsme v týmu měli tišiče, který nám řekl, když jsme byli moc hluční. My jsme ale hluční nebyli, protože jsme měli spoustu práce a navíc jsme měli slíbené samolepky. Nakonec z toho vzniklo těchto pět obrázků, které jsme ještě podepsali po vzoru Josefa Lady. Posuďte sami, jak se nám naše práce povedla.

Děti z 2.B

P.S.: Děkujeme paní učitelce Dvornické, která nám podle Josefa Lady namalovala předlohy zvířátek.

SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2017

Žáci 6.B se zúčastnili celostátní čtenářské soutěže „Souboj čtenářů“. Třídní kolektiv se rozdělil do pěti skupinek, z nichž každá přečetla jednu z nabídnutých dětských knih.

Žáci si vytvořili vlastní čtenářské deníky, kam si zapisovali veškeré důležité informace týkající se četby.

V hodinách literární výchovy pak probíhaly diskuze nad danými knihami. Děti se soutěže zúčastnily s nadšením, týmová práce se jim líbila a navíc zjistily, že o knihách se dá povídat, zamýšlet se, diskutovat. 10. dubna proběhlo rozřazovací on-line kolo. Děti se shromáždily v počítačové pracovně pouze se svými deníky a během půlhodiny musely zodpovědět co nejpřesněji zadané otázky.

Postupových bylo pouze prvních 5 tříd. Žáci naší školy obsadili 9. místo z 90 přihlášených škol, což je velký úspěch, i když nepostoupili dál do finále. Zůstalo nám 25 nových dětských titulů pro školní knihovnu a radost z četby, která tuto soutěž od začátku provázela.

Marie Malimánková

Syndikovat obsah