Projekt 3.B – Život na farmě

Ve dnech 30. – 31. května se uskutečnil projekt třídy 3.B – Život na farmě.

První den žáci vyjeli na farmu Medník, kde mohli pozorovat zvířata v jejich prostředí, chování a péči o ně. Pomocí pracovního listu si ověřili poznatky o zvířatech.

Druhý den žáci tvořili podle své fantazie maketu farmy.

Projekt 4.C

Žáci 4.C ve středu 24.5.navštívili Sběrný dvůr na Praze 9 a přesvědčili se, co vše se děje s odloženými věcmi co se stane s papírem, PET lahví,sklenicí,nebo s jiným odpadem,který lze třídit. Dozvěděli se,že na všechno mají zvláštní kontejnery,nebo místa k uložení. Po návratu do školy děti v pracovních listech vytřídily podle barev kontejneru odpad, zjistily co už vytřídit nejde, co je nebezpečný odpad, bioodpad a kam s elektrozařízením.

Ve čtvrtek 25.5. vytvořily plakát-poutač o třídění odpadu.

Škola v přírodě III.A a III.B

V týdnu od 15.5. – 19.5.2017 třídy III. A a III. B vyjely na školu v přírodě, která se konala v Pasekách nad Jizerou. Žáci si pochvalovali ubytování i stravování. Pro děti byl připraven program na téma Rychlé šípy, kdy musely plnit různé úkoly. Jeden večer je také čekala noční bojová hra. Děti školu v přírodě zakončily výletem k Mumlavským vodopádům.

Fotogalerie

Projekt 8 třídy "Po stopách Bohumila Hrabala"

Ve dnech 9.- 11.5.2017 se osmá třída zúčastnila projektových dnů s hlavním tématem „Po stopách Bohumila Hrabala“.

9.5. jsme navštívili Vlastivědné muzeum Bohumila Hrabala v Nymburku. Měli jsme možnost si prohlédnout všechny části muzea a poslechnout si přednášku o B. Hrabalovi. Také jsme o něm viděli krátký film. Dále jsme si prohlédli město, včetně všech jeho zajímavostí (např. vila Hrabalka), ale také jsme se ptali občanů Nymburka na otázky do naší ankety.

10.5. jsme zpracovávali informace o B. Hrabalovi a viděli jedno z jeho zfilmovaných děl, Postřižiny.

11.5. jsme informace zpracovali do prezentací. Poté jsme je přednesli před třídou a vzájemně jsme se ohodnotili.

Žáci 8.třídy

Projekt II.A Josef Lada

Ve středu 17.5. si děti ze II.A povídaly o Josefu Ladovi. Dozvěděly se něco o jeho životě, seznámily se s jeho tvorbou. Přinesly si knihu, kterou napsal či ilustroval. Některá jeho říkadla se naučily zpaměti. Shlédly ukázky některých animovaných a hraných pohádek.

Na závěr vytvořily pracovní list, splnily šest úkolů a pokusily se vytvořit obrázek technikou Josefa Lady.

Projekt 6.ročníků - První pomoc

Ve dnech 10.- 12.5. se uskutečnil projekt 6.ročníků – První pomoc. Pro žáky byla připravena přednáška ČČK, kde si prohloubili znalosti o poskytování první pomoci.

Prakticky si potom vyzkoušeli získané vědomosti v nasimulovaných situacích.

Zkusili si také maskovat různá poranění a následně je ošetřovali.

V bloku First aid si obohatili slovní zásobu o fráze, které by využili v případě nutnosti v zahraničí. Projekt byl zakončen návštěvou výstavy BODY Exhibition.

Projekt ve 2.B - Po stopách malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady

Dne 11. A 12. května se děti ve 2.B seznamovaly s dílem a životem českého malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Jeho obrázky děti dobře znají a už by si obrázek od Josefa Lady s jiným nespletly. První den jsme společně četli jednu z bajek, ke kterým Josef Lada vytvořil ilustrace. Bajka O lišce, vráně a sýru nás upozornila, že bychom neměli věřit všem, kteří nám lichotí. Pomocí knížek, které jsme přinesli z domova, jsme potom plnili úkoly, které pro nás byly připravené. Protože byl Josef Lada hlavně výtvarník, rozhodli jsme se další den společně vytvořit obrázky, které by každý poznal.

Na tvoření jsme si z domova přinesly spoustu krabiček, které jsme společně rozdělili podle barev a natrhali na malinké kousky. Dělali jsme to asi dvě hodiny a pěkně nás z toho bolely palce. Dostali jsme předkreslené obrazy zmiňovaných Ladových zvířátek, které jsme se chystali „vybarvovat“ pomocí natrhaných kousků krabiček. Rozdělili jsme se do pěti týmů, v každém týmu bylo pět až šest dětí. Jeden z nás byl zásobovač, který nosil potřebné papírky. Kreativec vymýšlel, jaké barvy použijeme. Střihač dohlížel na to, abychom natrhané papírky umisťovali přesně. Lepič, měl na starost, aby byly papírky pevně nalepené. A ještě jsme v týmu měli tišiče, který nám řekl, když jsme byli moc hluční. My jsme ale hluční nebyli, protože jsme měli spoustu práce a navíc jsme měli slíbené samolepky. Nakonec z toho vzniklo těchto pět obrázků, které jsme ještě podepsali po vzoru Josefa Lady. Posuďte sami, jak se nám naše práce povedla.

Děti z 2.B

P.S.: Děkujeme paní učitelce Dvornické, která nám podle Josefa Lady namalovala předlohy zvířátek.

SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2017

Žáci 6.B se zúčastnili celostátní čtenářské soutěže „Souboj čtenářů“. Třídní kolektiv se rozdělil do pěti skupinek, z nichž každá přečetla jednu z nabídnutých dětských knih.

Žáci si vytvořili vlastní čtenářské deníky, kam si zapisovali veškeré důležité informace týkající se četby.

V hodinách literární výchovy pak probíhaly diskuze nad danými knihami. Děti se soutěže zúčastnily s nadšením, týmová práce se jim líbila a navíc zjistily, že o knihách se dá povídat, zamýšlet se, diskutovat. 10. dubna proběhlo rozřazovací on-line kolo. Děti se shromáždily v počítačové pracovně pouze se svými deníky a během půlhodiny musely zodpovědět co nejpřesněji zadané otázky.

Postupových bylo pouze prvních 5 tříd. Žáci naší školy obsadili 9. místo z 90 přihlášených škol, což je velký úspěch, i když nepostoupili dál do finále. Zůstalo nám 25 nových dětských titulů pro školní knihovnu a radost z četby, která tuto soutěž od začátku provázela.

Marie Malimánková

Fórum mladých 2017

V úterý 28. 3. 2017 se v nádherném prostoru Grabovy vily konala akce Fórum mladých aneb měníme Prahu 8, kde se studenti základních a středních škol mohli zapojit do debat o zlepšení naší Prahy 8. Ve skupinkách jsme rozebrali nám přidělená témata: doprava, kultura, životní styl, vzdělání a bezpečnost. Každá skupinka vytvořila plakát, na který jsme sepsali naše nápady, které by případně mohli pomoci občanům a studentům v Praze 8. Padly zde návrhy jako zlevnění vstupného do divadel pro studenty, zvýšení bezpečnosti v některých oblastech Prahy 8, prodloužení intervalů na semaforech, problém modrých zón nebo protest proti pamlskové vyhlášce na školách. Před tím, než jsme přistoupili k řešení problémů a výhod v Praze 8, jsme se navzájem seznámili a ověřili si své vědomosti o našem obvodu v podobě kvízu (např. Kde je nejdelší panelák v Praze 8? Jaká divadla patří a nepatří na Prahu 8 apod.) O krátkých přestávkách jsme si mohli dát spoustu dobrot připravených Tichou kavárnou (koláčky, tyčinky z listového těsta, obložené chleby atd.) Po celou dobu panovala dobrá, pohodová nálada, a tak si myslíme, že se akce všem líbila. 10. 4. 2017 proběhne Veřejné fórum, kde dostanou podobnou možnost k vyjádření svých názorů i dospělí. Vedení městské části se poté pokusí některé z navržených témat řešit. V dohledné době do škol přijde anketa, kde se i ostatní žáci budou moci vyjádřit k problémům Prahy 8.

Eliška Košatková, Nela Červená, (Anička Jíchová – bývalá studentka)

Fotogalerie

Lyžák 2017

Na naší škole jsou teď tři šesté třídy a každý z jejích žáků se rozhoduje jestli chce příští rok na lyžák. Jelikož my sedmáci jsme tam letos byli, máme tu možnost pomoci jim, případně vám rodičům, rozhodnout se. Hodně žáků si teď může říkat : ,,Co když mezi ostatní třídy nezapadnu ?" ; ,,Jenže já neumím na běžkách…" ; ,,Co když mě nebude bavit program ?„. Většina z nás, sedmáků, na tom tenhle rok byla stejně. Jak jsme nakonec zjistili, až tak hrozné to nebylo. Lyžák předčil naše očekávání. Většina z nás nakonec odcházela se slovy : ,,Já chci další lyžák !“. Pokud jde o lyžování jako takové, tak jsme se naučili lépe lyžovat, chodit na běžkách, ale i jak udělat pořádnou sněhovou kouli a dostat ji až pod triko Experta Antonia. I když počasí nebylo vždy dokonalé, myslím že jsme si to všichni hodně užili. Pokud bychom měly shrnout celý lyžák…

Ze začátku jsem vůbec nechtěla na lyžák a hrozně jsem se bála, že se tam budu nudit, ale můžu říct, že jsem se velmi zmýlila. Našla jsem si tam spoustu nových přátel a poznala jsem spoustu super lidí. Pokud si to právě ty, kdo se rozhoduje jestli pojede nebo nepojede, tak už neváhej a rovnou jeď, protože lepší výlet na základní škole opravdu nezažiješ. Taky jsem se bála, že mě nebude bavit program, nebo že si dokonce nebudu rozumět s učiteli, ale i tady jsem se opravdu hodně spletla. I když jezdím od malička na snowboardu, tak na lyžích jsem si to opravdu užila a můžu říct, že ještě víc jsem si to užila na běžkách a opravdu se běžek nebojte, protože je to tak strašně skvělý. Pokud si teď říkáte: ,,Já a běžky? Jako vážně?" tak zkuste jako já celou dobu myslet na to, že na konci vás čeká sladká odměna !

To vše a nejen to se může stát právě na příštím lyžáku, právě vám…

Šárka Mrázová (1. část) a Tereza Mojhová (2. část), 7.B

Fotogalerie

Syndikovat obsah