Výsledky voleb do školské rady na období 2012 - 2015


Výsledky volby zástupce rodičů

Volby proběhly dne 8.2. 2012. Dostavilo se 94 oprávněných voličů (tj. 23,97 % všech oprávněných voličů, z toho bylo 82 platných volebních lístků, 12 neplatných volebních lístků) Účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech zákonných zástupců celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátky, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Paní Kamila Murphy – získala 82 hlasy (tj. 20,91 % oprávněných voličů) z celkového počtu 94 možných hlasů.

Zástupcem rodičů do školské rady byla zvolena paní Kamila Murphy.


Výsledky volby zástupce pedagogických pracovníků

Volby proběhly dne 8.2. 2012. Dostavilo se 28 pedagogů , účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech pedagogů celé školy. Tito pedagogičtí pracovníci obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Pan Jan Krupička získal 28 hlasů z 28 hlasovacích lístků.

Zástupcem pedagogů do školské rady byl zvolen pan Jan Krupička.


Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady

Zástupcem zřizovatele ve školské radě byl jmenován pan p. Jakub Čáp.


Mgr. Zbyněk Drozda

ředitel školy

Jednací řád školské rady

Syndikovat obsah