Školní družina

1. Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28. K dispozici má rozsáhlou část přízemí školy. Každé oddělení má svoji třídu, s možností přímého vstupu na školní zahradu.
Třídy jsou vybaveny dle potřeb mimoškolní činnosti – vhodný nábytek, odpočinkové zóny (koberce), stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní.
Všechna oddělení využívají dle potřeby školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, školní knihovnu, pracovnu výtvarné výchovy a počítačovou pracovnu.

2. Podmínky pro pobyt a průběh

O přijetí i propuštění žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Na základě řádně vyplněné přihlášky jsou přijati žáci prvního stupně a vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. Přihlášení žáci přicházejí do ŠD po skončení vyučování, formou vyzvednutí žáků osobně vychovatelkou ve třídě.
Ranní družinu mohou využívat i ostatní žáci navštěvující školu (z důvodu dojíždění). Odchody žáků jsou prováděny ve vlnách z důvodu bezpečnosti žáků. 1. vlna 13:45 hod.-14:00 hod., 2. vlna 15:00 hod.-15:15 hod. a 3. vlna 16:00 hod.-17:00 hod.

3. Popis materiálních podmínek

Požadavky na prostředí, ve kterém probíhá zájmové vzdělávání, jsou zejména: bezpečnost, snadné udržování pořádku a čistoty, dostatek prostoru, přiměřeného vybavení odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, splňování estetických kritérií (která jsou však proměnlivá), inspirace pro sociální kontakty a komunikaci. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině pro výchovu mimo vyučování se upravují a zařizují tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Prostředky pro zakoupení pomůcek, vybavení a odměn na soutěže získáváme z finančních prostředků školy. Vybavení je průběžně sledováno a doplňováno.