Školní jídelna - přeplatky za obědy. Nebudu se od září stravovat , co mám udělat?

Vážení rodiče, vážení strávníci,

9. třída a ostatní kdo přechází na jinou školu – nezapomeňte si vyzvednout dne 26.6.2017 (pondělí) v jídelně u vedoucí školní odhlášení stravného pro rodiče. Dne 28.6.2017 (středa) přinesete podepsané s čipem (bude vám vrácena záloha za čip a zrušené stravné od září 2017 ). V případě menšího přeplatku proběhne vyúčtování hotově.V opačném případě na účet z kterého bylo stravné odesláno. V případě, že neodevzdáte odhlášení stravného do 30.6.2017 – bude jídelna počítat, že máte zájem se nadále stravovat (pokud stravné neodhlásíte je nutné nevyzvednuté stravné uhradit.)

NEZAPLACENÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠENÝ OBĚD!

POVINNOSTI KAŽDÉHO STRÁVNÍKA: STRAVNÉ ZRUŠIT NEBO ODHLÁSIT, VČAS UHRADIT STRAVNÉ

Přeplatky za obědy školní rok 2016/2017 – vracíme všem strávníkům automaticky kolem 15. července na účty, které jste nám dali do přihlášky ke školnímu stravování. Nezapomeňte nahlásit do školní jídelny své aktuální a platné číslo bankovního účtu. Pokud platíte složenkou, přeplatky budou převedeny na další období – září 2017.

Kontakt na zaslání nového čísla účtu: jidelna@zssutka.cz

V případě dotazů volejte na tel: 774 432 915

Vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková