Školní jídelna - přeplatky za obědy. Nebudu se od září stravovat , co mám udělat?

Vážení rodiče, vážení strávníci,

9. třída a ostatní kdo přechází na jinou školu – nezapomeňte si vyzvednout dne 26.6.2017 (pondělí) v jídelně u vedoucí školní odhlášení stravného pro rodiče. Dne 28.6.2017 (středa) přinesete podepsané s čipem (bude vám vrácena záloha za čip a zrušené stravné od září 2017 ). V případě menšího přeplatku proběhne vyúčtování hotově.V opačném případě na účet z kterého bylo stravné odesláno. V případě, že neodevzdáte odhlášení stravného do 30.6.2017 – bude jídelna počítat, že máte zájem se nadále stravovat (pokud stravné neodhlásíte je nutné nevyzvednuté stravné uhradit.)

NEZAPLACENÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠENÝ OBĚD!

POVINNOSTI KAŽDÉHO STRÁVNÍKA: STRAVNÉ ZRUŠIT NEBO ODHLÁSIT, VČAS UHRADIT STRAVNÉ

Přeplatky za obědy školní rok 2016/2017 – vracíme všem strávníkům automaticky kolem 15. července na účty, které jste nám dali do přihlášky ke školnímu stravování. Nezapomeňte nahlásit do školní jídelny své aktuální a platné číslo bankovního účtu. Pokud platíte složenkou, přeplatky budou převedeny na další období – září 2017.

Kontakt na zaslání nového čísla účtu: jidelna@zssutka.cz

V případě dotazů volejte na tel: 774 432 915

Vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková

Zvláštní stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče, strávníci.

S pověřením ředitele školy se na Vás obracím s nabídkou Vašim dětem, které potřebují zvláštní stravování ve školní jídelně.

Oslovujeme Vás na základě dřívějších požadavků na stravování pro Vaše děti, které mají mít zvláštní stravovací péči.

Rádi bychom vyhověli Vašim potřebám. Proto chceme zjistit, zda zájem přetrvává a bude zájem o zvláštní stravování i v příštím školním roce.

V případě zájmu se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny tel. 774 432 915.

Těším se na Vaši spolupráci.

Vedoucí školní jídelny, Šebíková Kamila

Spotřební koš + množství pokrmů

Jídlo na přání dětí z družiny

Dne 22.března 2017 „Jídlo na přání dětí z družiny“

Děti si vybraly z 5 nejoblíbenějších druhů jídel a vítězné jídlo bylo…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE, STRÁVNÍKY !!!

Vážení rodiče,strávníci,

ráda bych vás v krátkosti seznámila s několika novinkami, které připravujeme ve školní jídelně:

 • Jídelníček pro vás bude nadále připravován s týdenním předstihem.
 • Jídelna tak může lépe reagovat na aktuální, cenově výhodné nabídky dodavatelů a celkově je tento systém hospodárnější a pro Vás a vaše děti výhodnější.
 • Pestřejší výběr dezertů (děti si mohou např. v rámci ovocného baru vybrat ovoce, které preferují).
 • Dále budeme zařazovat pro zpestření bio mléka či minerálku.
 • Jídelníček bude dále rozšiřován o nabídku nových potravin a nápojů.

Jak odhlašovat a objednávat obědy:

 1. odhlášení obědů – den předem do 14,00 hod.
 2. odhlášení obědů na ten den do 8.00 hod.telefonicky,nebo nechte vzkaz na záznamníku
 3. objednávání obědů – do 14,00 hod. např. v pondělí na úterý (na další den do 14.00 hod.)
 4. odhlášení stravy – končení stravného – pokud se strávník nebude nadále stravovat, musí informace nahlásit vedoucí školní jídelny.
 • Následně proběhne písemné ukončení stravného, vyúčtování stravného ze strany jídelny nebo strávníka. Vrácení zálohy za nepoškozený čip 150 Kč.
 • V případě neuhrazené stravy, neznamená, že je strávník automaticky odhlášen – strava se nadále načítá a strávník je povinen obědy uhradit v plné výši.
 • Nezaplacený oběd, neznamená odhlášený oběd.

Vedoucí školní jídelny

Šebíková Kamila

Návod na používání aplikace e-jídelníček

Přihlášení/Registrace

Pro vstup do nové verze e-jídelníčku se přihlásíte (zaregistrujete) svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu naším systémem si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním:

 • číslo jídelny – 11169,
 • přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali na minulé verzi,
 • pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi.

Ke každému uživatelskému účtu je možné přiřadit více strávníků a strávníka lze připojit k neomezenému množství účtů.

Můj účet

Po připojení strávníka se aktivují informační panely, ve kterých najdete vše potřebné o vaší jídelně, rychlý přehled údajů o strávníkovi, odkaz pro objednávání stravy, sledování finančních pohybů a přehled objednaných jídel. V menu svého účtu můžete měnit nastavení, jestli se mají zobrazovat v jídelníčku alergeny.

Jídelníček

Pod odkazem jídelníček naleznete, pokud jste přihlášeni, jídelníček své jídelny. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, mohou svou jídelnu vyhledat pomocí fulltextového vyhledávání.

Úhrada stravného

Obědy se platí dopředu nejpozději k 20. dni v měsíci .Nejlépe např. 20. ledna na únor,20 února na březen. Nezapomínejte na platbu v srpnu na září !!!

 1. Inkasem ze sporožira – na účet č. 0100251501/0800 (Česká spořitelna – jen pro souhlas s inkasem, na tento účet nelze zasílat platby)
 2. Inkasem z běžného účtu – na účet č. 105598088/0300 (ČSOB)
 3. Trvalým příkazem – na účet č. 105598088/0300 (ČSOB) ( dle zařazení doporučuji platby v částce 650,–- až 800,–- Kč)
 4. Složenkou – v případě platby stravného složenkou ,vyzvedněte si poštovní poukázku 114 a vyplněnou zašlete na účet a adresu školní jídelny, nezapomeňte na variabilní symbol = rodné číslo strávníka. Úhrada k 20. dni v měsíci.

Adresa – Školní jídelna,Základní škola Praha 8,na Šutce 28 Č.účtu ŠJ : 105598088/0300 V.S.= vygenerovaný var. symbol (dostanete u vedoucí ŠJ v jídelně u okénka)

Možnost bezhotovostních plateb ze všech účtů.

Předplacení pololetí nebo celého roku – hotově u vedoucí ŠJ

Nový strávník:

 • vyplnit přihlášku
 • první platba stravného hotově
 • zakoupit čip 150,–Kč (vratná záloha – při vrácení čipu bude záloha vyplacena zpět)

Prodej čipu:

Cena čipu je 150,–Kč a platí se hotově u vedoucí školní jídelny u okénka v jídelně. Záloha na čip je vratná. Stravovat se je možné pouze po zakoupení čipu. V případě ztráty je nutné ihned zakoupit čip nový. Při ukončení stravy lze vrátit čip a bude vrácena záloha v plné výši 150,–Kč.

Nepodaří se vám udělat změnu stravy z nedostatku kreditu, který nevidíte a již jste kredit zaslali? V tomto případě prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny, nebo větší děti mohou přímo u oběda v jídelně u p.vedoucí.

VÝDEJ OBĚDŮ V ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 11,45 – 14,00 HOD.

 • STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ ČIP, NEBUDE OBĚD VYDÁN
 • STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ OBĚD ZAPLACEN, NEBUDE VYDÁN
 • NEZAPLACENÝ A NEVYZVEDNUTÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠENÝ OBĚD !!

Strávník, který si zapomene čip, si může u vedoucí školní jídelny požádat bezplatně o náhradní stravenku na jeden den v době:

 • při výdeji v době 11,45 – 14,00 hod. u okénka školní jídelny

V případě ztráty čipu si musí strávník zakoupit čip nový.

Pro nemocné dítě je možné odebrat oběd pouze 1.den nemoci do přinesených nádob v oddělené době 11,20 – 11,40 hod. Kuchařka vydá oběd pouze po přiložení čipu prostřednictvím výdejních snímačů. Žák nemůže po celou dobu nemoci odebírat dotované obědy – viz. vyhl.č. 107/2005 Sb.

Pokud žák po čase nalezne starý čip a má již zakoupený nový, je možné jeden vrátit a budou mu vráceny peníze.

V případě zájmu je možné odebírat další obědy, je nutné se ale přihlásit jako cizí strávník – cena oběda 68,–- Kč. Obědy je možné odebírat neomezeně s včasným přihlášením.

Rozšíření nabídky studených ovocných nápojů

V novém školním roce jsme rozšířili nabídku studených ovocných nápojů o automat na nápoje.

Vyúčtování stravného

Upozornění pro rodiče.

Vyúčtování stravného je možné kdykoliv na požádání rodiče v úředních hodinách u okénka školní jídelny, nebo po telefonické domluvě (284 685 855) posláním po žákovi.

Kamila Šebíková – vedoucí ŠJ

Syndikovat obsah