Řád školní jídelny

Podmínky – řád stravování ve školní jídelně

Organizace stravování.

Stravovací karty jsou nahrazeny čipem s optickým kódem, který musí mít každý strávník.

Čip je použitelný po celou dobu docházky do školní jídelny bez nutnosti jeho výměny. Nové a náhradní čipy jsou prodávány strávníkům ve ŠJ. Po ukončení stravování je záloha za čip vrácena v plné výši, pokud je nepoškozen. Znehodnocený čip nelze ve ŠJ používat a je třeba koupit si nový. Při výdeji obědů strávník použije svůj čip u snímače, který informuje kuchařky, zda má strávník na příslušný den zaplacený a objednaný oběd. Zapomene-li strávník čip, lze oběd vybrat po vyzvednutí jednorázového náhradního dokladu po kontrole o zaplacení obědů u vedoucí školní jídelny.

V případě neuhrazené stravy, neznamená, že je strávník automaticky odhlášen – strava se nadále načítá a strávník je povinen obědy uhradit v plné výši. Nezaplacený oběd, neznamená odhlášený oběd.

Registrace nových strávníků.

Noví strávníci se před zahájením stravování registrují ve ŠJ. Vyzvednout stravovací čip si musí strávník osobně.

Postup při objednávání a placení obědů

Zavedení strávníka do databáze. Zakoupení stravovacího čipu – vždy za hotové (jde o vratnou zálohu)

Strávník si zvolí některý z uvedených způsobů plateb:
  1. Povolí inkaso z některého svého peněžního účtu. Jídelna sama inkasuje zálohy stravného. Strávník má tak přihlášenou stravu na všechny dny v následujícím měsíci. V případě stravy odhlášené strávníkem bude snížena záloha stravného pro příští měsíc. Přeplatky u tohoto způsobu placení obědů vznikají pouze v červnu, kdy se již nečerpá záloha na další měsíc, nebo v případě předčasného ukončení stravování. Přeplatky se vrací na účty strávníků koncem školního roku. Inkaso na září se provádí 20. srpna.
  2. Trvalým příkazem z některého svého účtu pod variabilním symbolem přiděleným vedoucí školní jídelny. Strávník má tak přihlášenou stravu na všechny dny v následujícím měsíci. Přeplatky se vrací na účty strávníků na konci školního roku.
  3. Platba v hotovosti – v nejnutnějším případě, např. neprošlé inkaso, jen ve dnech 27. – 29. v každém měsíci v pokladních hodinách od 11.30 hod. do 13.30 hod.
  4. Platba poštovní poukázkou – dlouhá cesta k zaúčtování, rozpis od České pošty trvá minimálně týden, a ještě je vysoký poplatek za platbu. Poukázku vydá každý měsíc vedoucí školní jídelny současně se stálým variabilním symbolem.

Čísla účtů pro jednotlivé platby:

Jen při souhlasu s inkasem ze sporožira – na účet č. 0100251501/0800 (Česká spořitelna)

Inkasem z běžného účtu – na účet č. 105598088/0300 (ČSOB)

Trvalým příkazem – na účet č. 105598088/0300 (ČSOB) ( dle zařazení doporučuji platbu 600,–- a 700,–- Kč)

Vyúčtování stravného je možné kdykoliv na přání rodiče u okénka ve školní jídelně, popř. po telefonické domluvě (284 685 855) zasláním po žákovi. Lze vytisknou, ale nelze zaslat elektronickou poštou.

Odhlašování a změny obědů

Odhlášky se přijímají v pondělí ráno do 8.00 hodin, a dále den předem do 13.30 hodin. První den nemoci máte možnost si dotovaný oběd vyzvednout v jídelně v době 11.20 – 11.40 hodin.

Pokud by jste měli zájem o další obědy, je nutné se přihlásit jako cizí strávník – cena oběda 68,–- Kč, a tyto obědy odebírat neomezeně. Žák nemůže po celou dobu nemoci odebírat dotované obědy – viz. vyhl.č. 107/2005 Sb.

V navoleném celoměsíčním menu je změna ve volbě jídla možná jen s dvoudenním předstihem.

Ztrátu čipu je nutno nahlásit ihned ve školní jídelně vedoucí ŠJ , a tak předejít zneužití. Strávník si musí v pokladních hodinách zakoupit nový čip.