Základní Škola

Vítejte na oficiálních webových stránkách Základní školy Na Šutce. 


Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 je úplnou základní školou – vyučujeme v devíti ročnících, v pěti na prvním stupni
a ve čtyřech na stupni druhém. Základní škola má 21 tříd, navštěvuje ji v současné době 451 žáků. Škola je umístěna v klidném prostředí s velkým školním pozemkem a víceúčelovým sportovním hřištěm.

  • Výukový program je zaměřen na rozšířenou výuku matematiky.
  • Součástí školy je Školní družina (pro žáky 1. stupně) s širokou nabídkou zájmových kroužků.
  • Žáci mohou rovněž využívat Žákovskou knihovnu jako vlastního informačního centra.
  • Přímo ve škole nabízí Školní jídelna žákům obědy (možnost výběru ze dvou jídel).